Komunikaty dla słuchaczy UTW - MAJ 2018r.

07-05-2018r. (poniedziałek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zaprasza słuchaczy UTW na spotkanie z pełnomocnikiem

Prezydenta miasta Starachowice Anetą Nasternak-Kmieć nt.: Realizacja Gminnego

Programu rewitalizacji w latach 2016-2025", które odbędzie się w ZDZ-cie (ul. Wojska

Polskiego) o godz.13.00.

09-05-2018r. (środa)

Spacer od Starachowic do Wąchocka z ogniskiem w programie (ok 6 km.) Spotkanie

o godz.9.20 na przystanku MZK "Bistro" (przejazd na końcowy przystanek linii "N").

12-05-2018r. (sobota)

"VI Ogólnopolskiego Rajdu Nordic Walking", który tradycyjnie organizuje UTW

w Wejherowie. Trasa wędrówki – podobnie, jak 09.05.2018r.- prowadzi od Starachowic do

Wąchocka z ogniskiem w programie (ok.6km.). Spotkanie o 9.30 na przystanku MZK

"Bistro" (przejazd na końcowy przystanek linii "N"). Zapisy chętnych i wpłaty (5,- zł od

osoby) od początku maja w biurze UTW w czasie dyżurów (poniedziałki, środy, piątki od

godz. 10.00-12.00) do 11.05.2018r. (piątek) włącznie.

14-05-2018r. (poniedziałek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zapraszana na prelekcję myśliwego Zygmunta Roka pt.:

„Мyślistwo za i przeciw, zadania myśliwych w ochronie fauny i flory", która odbędzie się w

ZDZ-cie (ul. Wojska Polskiego) o godz.13.00.

16-05-2018r. (środa)

Dyrekcja Szkoły Podstawowe nr 6 im. Obrońców Westerplatte zaprasza na program pt. „Miłość nie jedno ma imię” w wykonaniu nauczycieli, uczniów oraz słuchaczy Sekcji Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który odbędzie się o godz.17,00 w S P nr 6 (ul. Moniuszki 117). Dojazd autobusami MPK nr „B” i „N”.

18-05-2018r. (piątek)

W dużej sali DDP "Senior-Wigor" w galerii "Skałka " na I piętrze o godz. 16.15 Łukasz

Lamża, filozof przyrody i popularyzator nauki, specjalizujący się w kosmologii, astrofizyce

oraz zagadnieniach filozoficznych związanych z tymi dziedzinami nauk, wygłosi wykład

pt.: "Od niczego do wszystkiego w 30 prostych krokach". Mowa będzie o stopniowym

organizowaniu się wszechświata, kosmologii, planetach i życiu.

19-05-2018 r. (sobota)

Zarząd UTW organizuje aktywną formę spędzenia wolnego czasu w plenerze wśród

różnych grup wiekowych w ramach projektu: "AKTYWNE ŚWIĘTOKRZYSKIE". Spotkanie

odbędzie się pod hasłem: "SPORTOWO – MIĘDZYPOKOLENIOWO" na placu "Pod

Skałkami" w godz.10.00 – 13.00.

W programie będą gry i zabawy sportowe. Każdy uczestnik dostanie koszulkę startową.

Przewidziano również poczęstunek. Na spotkanie zapraszamy seniorów z wnukami.

Zapisy w biurze UTW w czasie dyżurów (poniedziałki, środy, piątki w godz 10.00-12.00)

do 16.05.2018r. włącznie.

21-05-2018 r. (poniedziałek)

Wyjazd do Solca na baseny siarczkowe. Zbiórka na nowym przystanku autobusowym

koło galerii "Skałka" o godz. 7.50.

Zapisy i opłaty u Haliny Sidor we wtorki w godz.12.00-14.00 w kawiarence internetowej

"E-Seniorek".

21-05-2018 r. (poniedziałek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zaprasza na spotkanie z Anną Stępień z Nadleśnictwa

Starachowice nt.: "Zadania leśników w ochronie przyrody", które odbędzie się w ZDZ-cie

(ul. Wojska Polskiego) o godz.13.00.

23-05-2018 r. (środa) i 26-05-2018r. (sobota)

Spacer po okolicy Suchedniowa (około 6 km). Spotkanie na stacji PKP Starachowice

Wsch. o godz. 9.10.

28-05-2018 r. (poniedziałek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zaprasza na spacer ścieżką edukacyjną. Spacer

poprowadzą pracownicy Nadleśnictwa Starachowice. Spotkanie na nowym rondzie przy

ul. Szkolnej / na parkingu/ o godz. 11.00.

UWAGA !!!!!

8 czerwca 2018r. (piątek) Zarząd UTW organizuje X - jubileuszowy Rajd Nordic Walking szlakiem 100-lecia Niepodległości Polski. Trasa rajdu: Starachowice (wyjazd autokarem o godz. 8.00 z nowego przystanku kolo galerii "Skałka") do Osin, następnie: Michałów Pakosławski, Pakosław, Starosiedlice, Iłża (rynek). Dokładniejsze informacje w czerwcowych komunikatach oraz w biurze UTW. Zapisy chętnych (53 miejsca) i wpłaty (5,- zł od osoby) od początku maja w biurze UTW w czasie dyżurów (poniedziałki, środy, piątki od godz. 10.00-12.00)