30 MAJA 2018 R. O GODZINIE 16.00, w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 57, odbędzie się „Spotkanie ze
źródłem archiwalnym” pt. „STARACHOWICE W ŹRÓDLE ARCHIWALNYM”. Organizatorami spotkania będą: Archiwum Państwowe w Kielcach,
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Tematykę spotkania przedstawią prelegenci w swoich wystąpieniach: AGNIESZKA MALINOWSKA (Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w
Starachowicach),  „Opieka zdrowotna w Starachowicach-Wierzbniku w latach 1918-1939”.
TOMASZ SOKÓŁ (Towarzystwo Przyjaciół Starachowic), „Produkcja Działu Amunicji Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych na
rzecz Wojska Polskiego w latach 1926-1939”.
PIOTR GOS (Starostwo Powiatowe w Starachowicach), „Walory turystyczne
powiatu starachowickiego”.
WIESŁAWA RUTKOWSKA (Archiwum Państwowe w Kielcach)_, _„Materiały źródłowe do szkolnictwa w Starachowicach. Wybrane zagadnienia”.
Dostępne do zwiedzania będą dwie wystawy “STARACHOWICE W PUBLIKACJACH - ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ” autorstwa
pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: Marii Domańskiej-Nogajczyk, Jolanty Drążyk i Grażyny
Gulińskiej oraz wystawa „ZNANE I MNIEJ ZNANE ZIEMI KIELECKIEJ” przygotowana przez Archiwum Państwowe w Kielcach i Muzeum Historii
Kielc.
Czynny będzie punkt informacyjny „Archiwa Rodzinne”, przy którym będzie można zasięgnąć porady jak gromadzić i jak zadbać o
prywatne zbiory rodzinne.
Z publikacjami Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Wydawnictwa „Arslibris” w Końskich oraz Księgarni „Światowid” w Kielcach, będzie można
zapoznać się i zakupić wybrane przez siebie pozycje przy stoisku wydawniczym w holu głównym archiwum.
Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, patronatem honorowym Starosty Starachowickiego oraz
patronatem medialnym Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach - Platforma Informacji Kulturalnej województwa
świętokrzyskiego.
Pozdrawiam
Edyta Majcher-Ociesa

UWAGA!!! Ze względu na krótki termin  Zarząd UTW nie organizuje dojazdu do Kielc ze Starachowic. Chętni jadą na spotkanie na "własną rękę".