Ze względów organizacyjnych konieczna jest zmiana godziny

rozpoczęcia spotkania na godzinę 12.00. Jest to niezależne od

organizatorów PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY !!!!

W DDP "Senior-Vigor" w galerii "Skałka" na I piętrze o godz. 12.00

inscenizacja bajki "Jaś i Małgosia" przygotowana przez Sekcję

Wolontariatu UTW oraz młodzież z ośrodka szkolno-wychowawczego

w ramach projektu"Dla Społeczności-Wolontariat "ę". Zapraszamy

chętnych słuchaczy UTW.