18 sierpnia 2018r. w Warszawie odbędzie się tradycyjna Parada Seniorów. Chętni słuchacze UTW proszeni są o zapisanie się w biurze  UTW w czasie dyżurów. Szczegóły wyjazdu będą podane zainteresowanym.