Komunikaty dla słuchaczy UTW październik 2018r.

04-10-2018 r. (czwartek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zaprasza o godz. 10.00 do budynku Komendy Pow. Policji

wszystkich słuchaczy UTW na Konferencję nt.: „Razem bezpieczniej dla seniorów”

organizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Starachowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie chęci udziału do

dnia 2.10.2018r. pod numer telefonu 602 199 268.

05-10-2018 r. (piątek)

Inauguracja roku akad. 2018/19 odbędzie się o godz. 16.00 w Starachowickiej Spółdzielni

Mieszkaniowej(ul. Wojska Polskiego).

06-10-2018 r. (sobota)

Zapraszamy słuchaczy UTW na ognisko integracyjne, które odbędzie się na terenie

Muzeum Przyrody i Techniki od godz. 14.00 do 18.00. Zabieramy ze sobą dobry nastrój

oraz uśmiech.

10-10-2018 r. (środa)i 13-10-2018 (sobota)

Spacer po Starachowicach: ul. Południowa – zalew Pasternik ok. 4 km.). Spotkanie na

przystanku MZK przy PZU. (środa godz. 09.50, sobota godz. 10.10). Przejazd 

autobusem linii „N” na ul. Południową.

22-10-2018 r. (poniedziałek)

Spotkanie z p. A. Kroner, funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji o godz. 11.00 w ZDZ (ul. Kwiatkowskiego).

23-10-2018 r. (wtorek)

Wyjazd do Solca na baseny siarczkowe.Zbiórka o godz. 7.00 na przystanku aut. przy

galerii „Skałka”. Opłaty u Haliny Sidor we wtorki w kawiarence internetowej w galerii

„Skałka” do 17.10.2018r.w godz. 12.00-14.00.

24-10-2018 r. (środa) i 27.10.2018 r. (sobota)

Spacer po Starachowicach: ul. Południowa – Zalew „Piachy” - parowozownia SKW.

Spotkanie na przystanku MZK /PZU (środa godz. 09.50, sobota godz.10.10). Przejazd

autobusem linii „N” na ul. Południową.

26-10-2018 r. (piątek)

Wykład p. Krzysztofa Figarskiego na temat: „Księżyc jakiego nie znamy. Jego wpływ na

Ziemię i człowieka” o godz. 16.15 w dużej sali w galerii „Skałka”.

29-10-2018 r. (poniedziałek)

Spotkanie z pracownikiem Urzędu Miasta, p. Elizą Strzelec nt. „Ochrona środowiska naturalnego w Starachowicach” o godz.11,00 w siedzibie ZDZ (ul. E. Kwiatkowskiego).

UWAGA !!!!!

 1. Zajęcia w ramach projektu „ZUMBA 60+” odbywają się w każdy
  poniedziałek(grupa I) oraz czwartek (grupa II) w Gimnazjum nr 3 i trwać
  będą do do końca listopada 2018r. (każda grupa po 10 spotkań).
 2. Sekcja Edukacji Obywatelskiej od tego roku będzie się spotykała w budynku
  ZDZ ul. E. Kwiatkowskiego (przy 8 bramie na terenie Strefy Ekonomicznej).
 3. Wysokość czesnego w roku ak. 2018/2019 nie ulega zmianie (40,-zł za
  sem.). Jednocześnie bardzo prosimy o terminowe wpłaty.
 4. Tygodniowy Rozkład Zajęć na rok akad. 2018/2019 będzie ogłoszony na
  inauguracji. Planowe spotkania sekcji rozpoczynają się od 8 października
  2018r.
 5. Chętnych słuchaczy do uczestniczenia w sekcji informatycznej bardzo prosimy, aby zgłaszali się osobiście lub telefonicznie do biura UTW w czasie dyżurów (poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.00-12.00) do 5 października 2018r.
  Prowadzącą będzie Iza Haczyk-Ćwik (jak dotychczas).