Osoby zainteresowane w uczestniczeniu w zajęciach z informatyki z I. Haczyk- ćwik proszone są o przyjście na spotkanie do Biblioteki Miejskiej (ul. Kochanowskiego) 22.X.2018r. (poniedziałek) o godzinie 10.00. Od ilości chętnych słuchaczy zależy utworzenie sekcji informatycznej. Prosimy o podjęcie dobrze przemyślanej decyzji.