Zarząd UTW prosi o zgłaszanie się chętnych słuchaczy do kwestowania 1 listopada 2018r. na cmentarzu parafialnym i komunalnym przy ul. Radomskiej na "Bugaju". Datki ze zbiórki będą przeznaczone na renowację zabytkowych pomników na starachowickich nekropoliach. Wakat kwestujących jest między godz. 13.00, a 16.00. Swoje oferty prosimy zgłaszać do p. Prezes Wandy Kołodziejczyk (nr tel. 604 448 287) lub do Sekretarza Zarządu p. Renaty Nejthardt (nr tel. 660 107 371). Liczymy na szybkie i pozytywne podjęcie decyzji :).