Komunikaty dla słuchaczy UTW

grudzień 2018r.

03-12-2018 r., 10.12.2018r. i 17.12.2018 r. (poniedziałki)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zaprasza chętnych słuchaczy UTW na trzy

kolejne wykłady dotyczące: profilaktyki onkologicznej seniorów, demokracji

w Atenach oraz organów i instytucji Unii Europejskiej, które tradycyjnie

odbędą się w siedzibie ZDZ przy ul. E. Kwiatkowskiego o godz.11.00.

08-12-2018 r. (sobota)

Wyjazd do Kielc do FILHARMONII na ORATORIUM BETLEJEMSKIE.

Zbiórka o godz. 11.15 na przystanku aut. przy galerii „Skałka” (spektakl

zaczyna się o godz. 13.00).

12-12-2018 r. (środa) i 15.12.2018 r. (sobota)

Spacer do Lipia. Spotkanie o godz 10.00 przy rondzie im. Karola Kality -

„Rębajły” (ul. Kościelna). BĘDZIE TO SPOTKANIE MIKOŁAJKOWO -

WIGILIJNE PRZY OGNISKU W LIPIU.

17-12-2018 r. (poniedziałek)

Wyjazd do Solca na baseny siarczkowe. Zbiórka o godz. 7.00 na przystanku

autobusowym przy galerii „Skałka”. Opłaty u Haliny Sidor we wtorki

w kawiarence internetowej w galerii „Skałka” do

13.12.2018 r.w godz. 12.00-14.00.

18-12-2018 r. (wtorek)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE WIGILIJNE do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (ul. Radomska) w godz. 12.00 - 14.00. Zapewniamy poczęstunek i miłą obsługę Zapisy i opłata (20,-zł od osoby) w biurze UTW w czasie dyżurów (poniedziałek, środa, piątek 10.00-12.00).

UWAGA !!!!

  • 19.12.2018 r. (środa) – ostatni dyżur w biurze przed przerwą świąteczną.

  • 20.12.2018 r. - 04.01.2019r. - przerwa świąteczna.

  • Przypominamy, że 10.01.2019r. (czwartek) jest zaplanowany wyjazd do Warszawy do Teatru Polskiego na spektakl: „Żołnierz Królowej Madagaskaru”, który został przełożony z przyczyn obiektywnych z 21.11.2018r. Osoby, które dokonały stosownych opłat, w razie rezygnacji proszone są o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu do Biura UTW, gdyż na możliwość wyjazdu czekają słuchacze zapisani na liście rezerwowej.

  • W grudniu planowany jest wykład na temat bankowości dotyczącej seniorów. Wykładowca poda szczegóły dotyczące daty w późniejszym terminie, o czym niezwłocznie poinformujemy słuchaczy w oddzielnym komunikacie.