Kochani Słuchacze, zawiadamiam o terminach zajęć  sekcji przyrodniczej UTW.

Otóż w poniedziałek 28 STYCZNIA, zgodnie z ostatnimi ustaleniami, zajęcia poprowadzi  Pani Justyna Sadza w  MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI  O GODZINIE 10.15.
Natomiast  4 LUTEGO, w sali DDS  Senior Wigor planowany jest  wykład plenarny p. Jacka Łapińskiego  p.t. "Rozwój jest możliwy w każdym wieku". W związku z tym, zajęcia sekcji przyrodniczej (wykład o modliszkach) zmuszona jestem przenieść na kolejny poniedziałek, czyli 11 lutego o zwykłej porze.
O ewentualnych zmianach powiadomię.
Pozdrawiam   K.D.