Komunikaty dla słuchaczy UTW - LUTY 2019r.

04-02-2019 r. (poniedziałek)

Wykład w DDP „SENIOR-Wigor” w galerii „Skałka” na I piętrze o godz 16.15. Jacek

Łapiński opowie o tym, że rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku. (Wykładowca

znany nam jest ze spotkania w Starachowickim Centrum Kultury podczas Gali 10-lecia

UTW w Starachowicach).

04-02-2019 r., 11.02.2019 r., 18.02.2019r., 25.02.2019r. (poniedziałek)

Spotkania, na które zaprasza chętnych słuchaczy UTW Sekcja Edukacji Obywatelskiej

do siedziby ZDZ-u przy ul. Wojska Polskiego. W tych dniach zaplanowane zostały

prelekcje na następujące tematy: umowy zawierane na odległość, rękojmie oraz

gwarancje, a także składanie zeznań podatkowych za rok 2018. Zaproszeni są również

do rozmowy z naszymi słuchaczami: pracownik Nadleśnictwa Starachowice oraz radna

Rady Miasta.

06-02-2019 r. (środa) i 09-02-2019 r. (sobota)

Wędrówka Starachowice-Radkowice. Spotkanie na przystanku autobusowym przy

„BISTRO” w środę o godz. 9.45, a w sobotę o godz.9.20. Przejazd autobusem nr 5 do

Michałowa.

09-02-2019 r. (sobota)

Koszyczkowa zabawa karnawałowa planowana jest w Starachowickiej Spółdzielni

Mieszkaniowej (ul.Wojska Polskiego) wgodz.16.00-21.00. Zapewniamy muzykę, zastawę

stołową, wodę mineralną, kawę i herbatę. Zapisy oraz opłaty (20,-zł od osoby) w biurze

UTW w czasie dyżurów (poniedziałek, środa, piątek 10.00-12.00)

18-02-2019 r. (poniedziałek)

Wyjazd do Solca na baseny siarczkowe. Zbiórka o godz. 7.00 na przystanku

autobusowym przy galerii „Skałka”. Zapisy i opłaty tradycyjnie u Haliny Sidor we wtorki

w kawiarence internetowej w galerii „Skałka” do 12.02.2019r.w godz. 12.00-14.00.

19.02-2019 r. (wtorek)

Wykład A. Malinwskiej pt.: „Polskie malarki okresu 20-lecia międzywojennego”, dla

wszystkich chętnych słuchaczy UTW w DDP „Senior-Wigor” w galerii „Skałka” (I piętro)

o godz.16.15.

20.02- 2019r. (środa) i 23-02-2019 r. (sobota)

Spacer wokół Lubianki. Spotkanie na przystanku przy „ВISTRO” w środę o godz. 9.50,

zaś w sobotę o godz.10.10. Przejazd autobusem linii „N” na ul. Południową.

UWAGA !!!!

  • Koszyczkowa zabawa ostatkowa, połączona z obchodami Dnia Kobiet, planowana jest w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Wojska Polskiego) 05.III.2019r. (wtorek) w godz.: 16.00-21.00. Zapewniamy muzykę, zastawę stołową, wodę mineralną, kawę i herbatę. Kabaret „Z Różą” przygotuje na tę okazję nowy repertuar. Zapisy oraz opłaty (20,-zł od os.) w biurze UTW w czasie dyżurów(poniedziałek, środa, piątek 10.00-12.00).
  • 9.03.2019r. jest organizowany wyjazd do Kielc do Filharmonii na "Gorące Kubańskie Rytmy. Salsa jest kobietą". Spektakl zaczyna się o godz. 19.00. Zapisy wraz z wpłatami(80,-złod osoby) w biurze UTW w czasie dyżurów (poniedziałek, środa, piątek od 10.00do 12.00).
  • Na 22.03.2019r. (piątek) zaplanowane jest Walne Zebranie Słuchaczy UTW, podsumowujące działalność stowarzyszenia w 2018 roku. Szczegóły (miejsce i  godzina spotkania) podane zostaną w komunikatach marcowych.