W marcu w poniedziałki na swoje  spotkania Sekcja Edukacji Obywatelskiej UTW zaprasza chętnych słuchaczy:

4.03.2019r.

Profilaktyka onkologiczna – prelekcja Jadwigii Zapały

Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

11.03.2019r.

Wykład dr Krzysztofa Gębury – Starożytny Rzym.

18.03.2019r.

Spotkanie z przedstawicielem Zarządu powiatu Starachowic.

25.03.2019r.

Prelekcja Aleksandry Kosior – artoterapia.