Zarząd organizuje dla chętnych słuchaczy UTW 4.04.2019r. (czwartek) o godz. 15.00 spod galerii "Skałka" wyjazd do Kielc na spotkanie ze znanym aktorem: Janem Nowickim, które odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zapisy i wpłaty (10,-zł od os.) w biurze UTW.