1.Prowadząca gimnastykę, Pani Beata, odwołała zajęcia 30.05.2019r. (czwartek) z przyczyn osobistych. Zarząd prosi słuchaczy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom.

2.Ponieważ sporo osób idzie na rajd 4.06.2019r.(wtorek), w tym dniu gimnastyka odbędzie się w 2 grupach dla słuchaczy, którzy nie uczestniczą w wycieczce ( I. od godz. 9.00, a II. od godz 9.45). Zarząd prosi o powiadamianie się wzajemne o wprowadzonej zmianie. Opłaty za czerwiec będą zbierane na kolejnych zajęciach.