Nowy Zarząd UTW w Starachowicach

Dnia 22 maja 2019r. po 4 – letniej kadencji odbyły się wybory nowego Zarządu.

Ustępujący Zarząd życzy nowo wybranemu Zarządowi samych sukcesów, miłej współpracy i dużo satysfakcji z działalności na rzecz organizacji skupiającej największą ilość seniorów w naszym mieście.

                                              Ustępujący Zarząd UTW w Starachowicach

 

 

Bardzo dziękuję za to, że przez 4 lata prowadzenia przeze mnie tej strony, słuchacze UTW aktywnie korzystali z informacji tutaj podawanych. Starałam się, aby komunikaty docierały do Państwa na bieżąco :).

Pozdrawiam i życzę wszystkiego, co najlepsze.

Renata Nejthardt