ROK AKADEMICKI 2015/2016, TO PIERWSZY ROK SPRAWOWANIA PATRONATU

 

 PRZEZ UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH NAD UTW W STARACHOWICACH

 

           03.03.2016r. 41 - osobowa delegacja słuchaczy UTW w Starachowicach była świadkiem podpisania przez Dziekana Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pana prof.Janusza Detkę oraz Panią Prezes UTW w Starachowicach Wandę Kołodziejczyk umowy patronackiej. Stało się faktem, iż ta właśnie uczelnia objęła patronatem naukowym nasze stowarzyszenie. Znacząco wspierała nas w staraniach Pani dr hab. prof. Marzena Marczewska. Jesteśmy Jej za to bardzo wdzięczni.

 

           Zostaliśmy ciepło przyjęci w Kielcach przez pracowników, obecnie naszej patronackiej uczelni. Dla podkreślenia doniosłości owej chwili, a jednocześnie uatrakcyjnienia pobytu delegacji UTW, jej władze umożliwiły nam zwiedzanie jednej z nowocześniejszych bibliotek uniwersyteckich. Wielu uczestników tego wyjazdu ma w pamięci dawną siedzibę tejże biblioteki na ul. Leśnej. Z dumą mogliśmy stwierdzić, że województwo świętokrzyskie doczekało się książnicy na miarę XXI wieku.

 

           Czekała na nas jeszcze jedna wspaniała „uczta duchowa”. A mianowicie mieliśmy zaszczyt i niewątpliwą przyjemność wysłuchania wykładu wygłoszonego przez Pana Dziekana prof. Janusza Detkę : „Późna twórczość mistrzów", po czym nastąpił doniosły moment podpisania tak ważnej dla obydwóch stron umowy patronackiej. Zostaliśmy jednocześnie zaproszeni na kolejny wykład w czerwcu, na który z niecierpliwością czekamy.

 

 Zarząd UTW chyba jest wyrazicielem większości słuchaczy, że 03.03.2016r. wpisał się „złotymi zgłoskami” do kalendarium działalności UTW w Starachowicach, jako jedna z ważniejszych dat.

 

           23.05.2016r. o godz.12.00 34-osobowa grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach wyruszyła do Kielc na wykład wygłoszony przez Pani dr Ursuli Philips pt. Jakie teksty i dla kogo? Przekłady, jako metoda kształtowania wizerunku literatury polskiej poza Polską, oraz włączenia tekstów w tzw. europejskich językach peryferyjnych do współczesnego dziedzictwa europejskiego. Wykład w języku polskim odbył się w ramach Wydziałowego Seminarium Humanistycznego w Centrum Języków Obcych.

 

           Dr Ursula Philips (University College London, School of Slavonic and East European Studies) jest tłumaczką polskich tekstów literackich jak również naukowych. Zajmuje się szczególnie polską literaturą kobiecą XIX i XX wieku. Wykład cieszył się zainteresowaniem słuchaczy. Potwierdzeniem tego jest fakt, że na zakończenie padło wiele pytań i sugestii ze strony odbiorców.

 

 Już się cieszymy na przyszłoroczne, równie ciekawe spotkania.

 

       opr. w imieniu Zarządu UTW Renata Nejthardt - sekretarz Zarządu                   

 

 Starachowice 01-06-2016 r.

 Sprawozdanie grupy literackiej „Feniks

                   W 2012r. wydaliśmy pierwszy tomik poezji 12 – słuchaczy UTW pt. „W  ogrodzie wspomnień” wzbogacony zdjęciami – 4 członków sekcji fotograficznej i pracami plastycznymi – 6 osób sekcji plastycznej, jako 5 - letni dorobek artystyczny.

                Następnie 6 VI 2013 ogłosiliśmy konkurs na nazwę dla grupy poetyckiej; powołaliśmy komisję konkursową składającą się z 3 osób:      A. Cieślik – przewodniczący, J. Murawska i J. Wiśniewska – członkowie. Wśród 33 propozycji jury wybrało nazwę „Feniks”, którą zgłosiła kol. Krystyna Jóźwik. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę – albumowe wydanie „Pana Tadeusza” na uroczystości zakończenia roku akad. 2012/13 dn. 25 VI 2013r.

                 W celu motywowania naszych poetów do dalszej pracy twórczej rozpoczęliśmy systematyczne spotkania tej grupy 1 x w miesiącu. W r. 2013/14 odbyło się 5 spotkań. Najpierw (4 XI 2013) – 4-osobowa delegacja udała się na spotkanie z poetami z zaprzyjaźnionego UTW w Ostrowcu Św., z którym współpracujemy od kilku lat w różnych dziedzinach.

          Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 12 XII 2013 (obecnych 7 osób) w Filii Woj. Biblioteki Ped. (następnie również), gdzie obejrzeliśmy wystawę o poetce regionalnej, nieżyjącej Wandzie Pomianowskiej – czytaliśmy jej wiersze, ale szczególnie zachwycił nas utwór „Modlitwa”, dyskutowaliśmy o przyszłości naszej grupy, o logo, o prowadzeniu bloogu „Piórkiem Feniksa” przez kol. Jolę Wiśniewską.

Kolejne spotkania odbyły się: 16. 01. 2014r.(10 osób), 13.02.(15 osób),  3. 04. br. (11 osób), na którym przygotowaliśmy montaż słowno- muzyczny autorstwa kol. D. Kiełek „Wiosna i miłość w poezji i piosence”, który następnie zaprezentowaliśmy na spotkaniu integracyjnym dn. 25 IV w ZSZ nr 1; 5 ( piąte) spotkanie (8 osób) było poświęcone poezji Karola Wojtyły. Pracowaliśmy nad scenariuszem opracowanym przez kol. Zofię Sadok pt. „Ojcze Święty, zostaniesz na zawsze w naszych sercach”, słowo wstępne – E. Nowak. Program poświęcony Św. Janowi Pawłowi II odbył się 23 V w ZSZ nr 3. Spotkania grupy literackiej „Feniks” mają stałe punkty:

1. Poznanie życia i twórczości klasyków poezji np. M. Konopnickiej, A. Asnyka, K. Wojtyły;

2. Czytanie poezji własnej,

3. Omawianie aktualnych wydarzeń kulturalnych. Oprócz autorów wierszy zapraszamy autorów innych form literackich i miłośników poezji.

                      Grupa początkowo poetycka, a obecnie literacka posiada swoje logo autorstwa Leszka Nowaka.

      Oprac. Lucjana Elżbieta Nowak – prowadząca grupę literacką „Feniks”

              Wykłady plenarne dla słuchaczy UTW w Starachowicach  w r. akad. 2013/14

 30 IX 13 – wykład inauguracyjny - „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jako narodowy arcypoematdr A. Krawczyk z UJK w Kielcach

 1. j.w. – „O szacunku dla prawdy” – prof. dr hab. Dariusz Adamczyk z WSH w Radomiu

 2. 21 X 13 – wykład dr K. Dutkiewicz i mgr D. Kiełek nt. „Przyroda w Panu Tadeuszu” (57 obecnych osób)

 3. 25 XI 13 – „Krainy geograficzne opisane w Panu Tadeuszu i szlak wędrówki życiowej autora – A. Mickiewiczamgr J. Kowalski (34 osoby)

 4. 19 XI 13 – „Tło historyczne w Panu Tadeuszu” – mgr B. Berak (53 osoby)

 5. 16 XII 13 – „Ruch w jesieni życia warunkiem zdrowia” – dr hab. Jacek Wilczyński prof. UJK (22 osoby)

 6. 13 I 14 – „Komunikacja językowa osób z autyzmem” dr Andrzej Kominek (22 osoby)

 7. 27 I 14 – „Sprzedaż stacjonarna i poza siedzibą przedsiębiorcy. Kredyty, pożyczki i ubezpieczenia” – prelekcja pow. rzecznika praw konsumenta” – Marka Kamińskiego (13 osób)

 8. 21 II 14 – „Sławomir Mrożek – krytyk rzeczywistości, moralista i filozof”- mgr D. Kiełek (43 osoby)

 9. 24 II 14 – „Facebook – jak używać i jak zachować bezpieczeństwo” mgr I. Haczyk-Ćwik (27 osób)

 10. 10 III 14 – prelekcja z pokazem multimedialnym Radosława Koniarza z Nadleśnictwa Marcule nt. Państwowe Gospodarstwo Leśne – „Lasy Państwowe” – teraźniejszość i przyszłość (36 osób)

 11. 31 III 14 – „Historia i zabytki Lwowa” wykład dr Krzysztofa Daniszewskiego z pokazem multimedialnym (38 osób)

 12. 7 IV 14 – „Magia słowa” – o leczeniu ludowym – wykład z językoznawstwa dr hab. Marzeny Marczewskiej z UJK (29 osób)

 13. 24 IV 14 – „Składanie zeznań podatkowych przez Internet” – prelekcja Alicji Cwaliny – prac. Urzędu Skarbowego (10 osób)

 14. 28 IV 14 – wykład o zdrowiu (rehabilitacja i profilaktyka) – „Bioptronświatło, które leczy”– T. Banakiewicz przedstawiciel Biura Regionalnego Zepter (11 osób)

 15. 7 V 14 – „Świętość Jana Pawła II” (refleksje po kanonizacji) – ks. dr Andrzej Kaszycki – kanclerz Kurii Kieleckiej (14 osób!)

 16. 23 V 14 – „Agresja i przemoc między dziećmi – jak sobie z nią radzić?” wykład z psychologii dr Jakuba Kołodziejczyka z UJ (24 osoby)

 17. 17 VI 14 – „Historia spalonego, drewnianego kościoła pw. Wszystkich św. w Starachowicach”mgr Agnieszka Malinowska (20 osób)

 Podsumowanie:

W r. akad. 2013/14 odbyło się 18 wykładów ogólnych (średnio 2 w ciągu miesiąca): 4 - w ramach projektu ASOS – II edycja „Poznajemy piękno Pana Tadeusza”, 2 – z ochrony zdrowia, 2 – z językoznawstwa, 1 – porady rzecznika praw konsumentów, 1- ze współczesnej literatury polskiej, 2 – Internet w życiu codziennym (Facebook i wypełnianie PIT-ów przez Internet), 1 – ochrona przyrody (lasów), 2 – historia sztuki ( Kresów i regionu), 2 – psychologia i niepełnosprawność, 1 – aktualne wydarzenia – kanonizacja Jana Pawła II . Ogółem w wykładach wzięło udział 453 osoby.

                                             Lucjana Elżbieta Nowak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    W FOLDERZE opisano 10 zadań zrealizowanych od maja do listopada 2013 w ramach projektu Min. Pracy i Polityki Społ. ASOS – II edycja 2013 zatytułowanego „Poznajemy piękno Pana Tadeusza”. Zadanie realizowało – 69 osób w tym: 19 słuchaczy UTW czytało fragm. „PT”, 3 statystów – wolontariusze (Zosia, Tadeusz i Jankiel), 5 – wykładowców, 8 osób – wykonywało dokumentację fotograficzną, następnie wystawę fotografii, 4 – os. dekoracje i rekwizyty teatralne, 10 – wolontariuszy,        3 - komisja konkursowa,  5 os. – Samorząd Studencki, 10 – Zarząd UTW.

Udział beneficjentów w poszczególnych działaniach: I – 37, II – 76, III i IV – 25, V – 50, VI – 120 ucz. ( z SP12- 80 i 40 z IIILO), VII – 90, VIII -200, IX – 55ucz. (z ZSZ nr 3), ponadto w 3 wykładach uczestniczyło: 163 słuchaczy UTW. Ogółem 816 beneficjentów.

 

          Dn. 28 V 2013r. gościliśmy w dworku szlacheckim w Warszówku gm. Pawłów pow. Starachowice, którego właścicielem są P. Alicja i Bolesław Krawczykowie. Gospodarze przyjęli nas ze staropolską gościnnością (19 osób i 8 osób towarzyszących ) przy suto zastawionym stole rozmaitym jadłem, ale rozpoczęliśmy od strawy duchowej. P. dr A. Krawczyk wygłosiła wykład na temat: „Pan Tadeusz” w czasach współczesnych i potomnych, następnie słuchacze UTW sięgnęli po teksty poematu i przenieśliśmy się do XIX wieku. Pomogła nam w tym sceneria, bowiem gospodarze bardzo dbają o wystrój wnętrza autentycznego dworku, gromadząc przez kilka lat : meble, fortepian, obrazy, serwety,bibeloty, porcelanę itd.

 

Dn. 6 VI 2013r. Przed kilkoma laty powstała na naszym UTW grupa poetycka (w 2012r. wydaliśmy antologię poezji tej grupy pt. „ W ogrodzie wspomnień”). Przy pisaniu projektu ASOS – II edycja powstał pomysł, żeby ogłosić konkurs (wśród słuchaczy) na nazwę dla naszych twórców poezji. I tak się stało: ogłosiliśmy konkurs , powołaliśmy komisję konkursową składająca się z 3 osób: A. Cieślik – przewodniczący, J. Murawska i J. Wiśniewska – członkowie. Wśród 33 propozycji jury wybrało nazwę „FENIKS”, którą zgłosiła kol. Krystyna Jóźwik. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę – albumowe wydanie „Pana Tadeusza” na uroczystości zakończenia r. akad. 2012/13 dn. 25 VI 2013r.

Dn. 1-2 IX 2013r. odbyliśmy wycieczkę do Wielkopolski śladami A. Mickiewicza, gdzie zwiedziliśmy Muzeum wieszcza w Śmiełowie. Drugim najważniejszym celem tej wyprawy było Cichowo – osada malowniczo położona nad jeziorem. Tutaj sławny w świecie scenograf Allan Starski zaprojektował typowo polski dworek zgodnie z historycznymi realiami epoki romantyzmu. Tak powstał skansen filmowy „Soplicowo”: dworek, ogródek Zosi, zaścianek Dobrzyńskich, w którym A. Wajda nakręcił film „Pan Tadeusz”.

Dn. 27 IX 2013r. To pamiętna data, kiedy to włączyliśmy się do organizowanej w MBP cyklicznej imprezy – Głośne Czytanie Nocą. Tym razem całkowicie zorganizowanej przez UTW. Sekcja plastyczna wykonała scenografię, każda z osób czytających fragm. „PT” przygotowała sobie strój z epoki romantyzmu, statystów – Zosię i Tadeusza (ucz. ZSZ nr 1) oraz Jankiela – ubrała kol. Danuta Janiec w garderobie SCK. Impreza otwarta dla wszystkich zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Cieszyła się również dużym zainteresowaniem mediów lokalnych.

Dn. 30 IX 2013r. Tego dnia do s. widowiskowej w SCK przybyło na uroczystą inaug. r. akad. 2013/14 ok. 200 osób – słuchaczy UTW i zaproszonych gości. Zaszczycili nas swoją obecnością: K. Lipiec – poseł RP, p. rektor WSH w Radomiu – E. Kielską reprezentowali – prof. dr hab. D. Adamczyk i dr A. Gołębiowski, dr A. Krawczyk i dr K. Dutkiewicz (z Rady Naukowej), p. C. Berak – czł. Zarządu St. Pow. Po odśpiewaniu hymnu akademików „Gaudeamus igitur” dr A. Krawczyk wygłosiła wykład inauguracyjny – „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jako narodowy arcypoemat. Cz. artystyczną stanowił koncert „Starachowian” – Teatru Muzycznego nad Kamienną pt. „Poloneza czas zacząć i in. tańce polskie”, który publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

Dn. 21 X 2013r. Wykład tandemu – biolog i polonista – naszych wykładowczyń dr K. Dutkiewicz i mgr D. Kiełek: Przyroda w „PT” z pokazem multimedialnym – był interesującym przeżyciem dla naszych słuchaczy. Szeroka wiedza z zakresu biologii, opowieści o drzewach, roślinach, ptakach i zwierzętach opisanych przez A. M. w poemacie uzupełniana cytatami z utworu i kolorystyką obrazów żywej przyrody rzucanych na ekran zachwyciła licznie zgromadzonych studentów UTW.

1-31 X 2013r. Nasi wolontariusze nagrali 2 audycje muzyczne: 1. Muzyka kompozytorów polskich epoki romantyzmu – Chopin, Moniuszko … 2. Muzyka W. Kilara w filmie A. Wajdy „PT”. Muzyka ta później była nieodłącznym towarzyszem, tłem i przerywnikiem kolejnych czytań fragm. „PT”. Słyszeliśmy ją również na wernisażu pt. „Piękno Pana Tadeusza na fotografii”.

8 XI br. nastąpiło otwarcie tej wystawy w ZSZ nr 3. Znalazło się na niej 37 fotografii o formacie 31 x 48 cm autorstwa L. Żmijewskiego prowadzącego sekcję foto oraz słuchaczy parających się fotografią cyfrową: H. Gąsowskiej, A. Borko, B. Podsiadło, D. Nowak – Borko, E. Kłaczkowskiej, A. Wiączek i M. Płusy. Wystawa ta była scenografią do Wieczornicy patriotyczno – historycznej skierowanej do młodzieży ZSZ nr 3 ( 12 XI br.) Młodzież zaskoczyła nas dojrzałym odbiorem tych poważnych treści ( 55 ucz.). Wystawa foto będzie przeniesiona do SDK, gdzie zostanie od 9 XII - 6 I 2014, następnie będzie wyeksponowana w Filii WBP od 7 – 31 I 2014.

WYKŁADY o różnej tematyce pogłębiały wiedzę o tym najważniejszym dziele dla każdego Polaka, jakim jest „Pan Tadeusz”. Dlatego wydarzenia kulturalne przeplataliśmy wykładami. Dn. 19 XI br. odbył się wykład mgr B. Berak: Tło historyczne w „Panu Tadeuszu”, a 25 XI – wykład podsumowujący mgr J. Kowalskiego: „Krainy geograficzne opisane w „PT” i szlak wędrówki życiowej autora – A. Mickiewicza” z pokazem multimedialnym.

Słuchacze UTW czytali fragm. tego arcydzieła w 3 szkołach: ZSZ nr 3 – 55 ucz. (12 XI), SP 12 - 80 ucz.(22 XI) i III LO – 40 ucz. (27 XI). Czytano z podkładem muzycznym i dekoracjami przedstawiającymi wnętrze dworku szlacheckiego, który wykonała sekcja plastyczna ( A. Majer, M. Łysik i J. Borkowska) i osoby czytające. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe zakładki – kalendarzyki do książek, a III LO dodatkowo film A. Wajdy „PT” na płycie.

Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tym projekcie, bowiem nie szczędzili trudu ani czasu. Połączył nas A. Mickiewicz i jego dzieło, i marzenie wyrażone w Epilogu, cyt.:

O gdybym kiedyś dożył tej pociechy,

Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy,…?”

Mam nadzieję, że realizując ten projekt „Poznajemy piękno Pana Tadeusza” w jakimś stopniu przyczyniliśmy się do spełnienia tego pragnienia poety – wieszcza.

Lucjana Elżbieta Nowak – prezes UTW i koordynator projektu sponsorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS – II edycja 2013

 

 

 

 

 

 

SEKCJA FILOZOFICZNO – PSYCHOLOGICZNA

Prowadzą ją już 6 rok mgr Wanda Kołodziejczyk, mgr Izabela Haczyk – Ćwik oraz od tego roku mgr Dariusz Grudniewski. Zapisanych jest 57 słuchaczy, którzy spotykali się w dwóch grupach (środy i piątki). W ciągu roku każda z grup odbyła 29 spotkań. Frekwencja wyniosła około 50 %. Zajęcia z filozofii prowadzone były w dwóch blokach, blok prowadzony przez Izabelę Haczyk – Ćwik dotyczył problematyki filozofii i przemian kulturowych epoki ponowoczesnej oraz ruchu New Age. Drugi blok zajęć z filozofii prowadzony przez mgr Dariusza Grudniewskiego dotyczył problematyki filozofii okresu antycznego i etyki. Zajęcia z psychologii poświęcone były problematyce samoświadomości osoby i postrzegania wartości, doskonalenia i utrzymania związków emocjonalnych. Wspólne analizowanie problemów związanych z filozofią i psychologią sprzyjało wymianie poglądów i doświadczeń. Atmosfera w grupie była bardzo pozytywna, powstały plany wprowadzenia nowych metod pracy, np. dyskusja panelowa – jest to wynik przemyśleń i postulatów studentów.


SEKCJA LITERACKA

Prowadzona już 5 rok przez mgr Dorotę Kiełek. Liczy 40 słuchaczy i 10 sympatyków. Odbyło się 32 spotkania w ciągu minionego roku, w tym 4 w MBP Kochanowskiego i 1 w Muzeum Przyrody i Techniki z okazji Festiwalu Pamięci Żydów. Słuchacze sekcji aktywnie uczestniczyli w spotkaniach „Głośnego czytania nocą”, a na jednym z nich, noszącym tytuł: „Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi” prezentowali swoje wiersze. 5 czerwca zaś spotkali się z A. Szymczyk, poetką, malarką, animatorką życia kulturalnego w Chicago i J. Obarą poetą i właścicielem wydawnictwa „Ars pro Memoria”. Swoje wiersze prezentowały członkinie sekcji: J. Murawska i M. Tokarek podczas promocji tomiku słuchaczy UTW „W ogrodzie wspomnień”. Na koniec semestru sekcja wzięła udział w spotkaniu ze znaną poetką Ewą Lipską, przyjaciółką Wisławy Szymborskiej. Ostatnie zajęcia 2012 r. to tradycyjne już spotkanie kolędowe. Śpiewom słuchaczy towarzyszył grający na skrzypcach Kamil Drabikowski. Słuchacze sekcji literackiej uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście, począwszy od Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, procesji św. Barbary czy Orszaku Trzech Króli. Słuchali wykładów, brali udział w koncertach muzycznych i poetyckich, oglądali wystawy malarskie i fotograficzne, chodzili na Wieczory Starachowickie i spotkania z twórcami kultury. „Dobrym duchem” sekcji jest Zofia Kupisek, która zaopatruje słuchaczy w wiele ciekawych książek z literatury faktu. Prowadząca sekcję jest dumna z poetek: J. Murawskiej, Z. Sadok i M. Tokarek, które wciąż tworzą nowe wiersze i życzy im w nowym roku twórczych i ciekawych pomysłów.

 

SEKCJA HISTORYCZNA

Prowadzona przez mgr Barbarę Berak. W ciągu roku odbyło się 14 spotkań (co drugi wtorek). Zaplanowane tematy zostały zrealizowane, obejmowały historię Europy i Polski w XIX w. Dwa zagadnienia: Romantyzm i realizm w malarstwie europejskim XIX wieku i „Sceny z powstań w malarstwie polskim” – bogato ilustrowane reprodukcjami przygotowała słuchaczka – I. Wróbel. Członkowie sekcji wykazują duże zainteresowanie historią, wiele czytają i chętnie dyskutują. Sekcja współpracuje z grupą turystyczną, z którą wędruje do miejsc związanych z historią.

 

KULTURA INNYCH NARODÓW

W jej ramach odbywają się raz w tygodniu zajęcia z języka i kultury Japonii. Prowadzi je Małgorzata Serwicka od maja 2012 r. Słuchacze zapoznają się z kulturą, estetyką, modą, wierzeniami i obrzędami kraju kwitnącej wiśni. Poznają starożytną i współczesna Japonię oraz potrawy typowe dla tego kraju. Ponadto zostały przeprowadzone warsztaty z kaligrafii. W pierwszym semestrze zostały poruszone także kwestie płci kulturowej, będące wstępem do ogólnych zajęć kulturoznawczych.


KLUB MIŁOŚNIKÓW MUZYKI POWAŻNEJ

Działa od 2012 r., kieruje nim mgr Matylda Swat. Zajęcia odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca. W spotkaniach uczestniczy 12 osób. Słuchacze poznawali muzykę Bacha, Beethovena, Mozarta i Vivaldiego oraz polską muzykę sakralną. Wszystkie zaplanowane tematy zostały zrealizowane.


DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Prowadzony jest przez mgr Jolantę Sopińską w Filii MBP przy ulicy Staszica. Spotkania odbywają się w ostatni czwartek miesiąca. Uczestniczy w nich 10 słuchaczek UTW. Na spotkaniach omawiane są wybrane pozycje książkowe, w sumie omówiono 14 tytułów. W ramach DKK odbyły się także 2 spotkania autorskie z Ewą Lipską i Wojciechem Kuczokiem.

 

SEKCJA INFORMATYCZNA

Podzielona jest na 3 grupy. Pierwszą liczącą 10 osób prowadzi mgr inż. Grzegorz Senderowski w I LO. W roku 2012 przeprowadził 46 godzin zajęć. Podstawową ich formą były warsztaty, na których poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych, słuchacze nabywali nową wiedzę i ćwiczyli umiejętności obsługi komputera, dokonywali różnych operacji na plikach i folderach.
Drugą i trzecią grupę informatyczną prowadzą Maryla Ćwik i mgr Rafał Gajewski w czytelni Biblioteki Miejskiej przy ulicy Kochanowskiego. Jedna z grup jest początkująca a druga średnio zaawansowana. Łącznie w obu grupach odbyło się 50 godz. zajęć. Odbywały się one w miłej atmosferze, studenci mieli własne pomysły na tematykę zajęć, np. obróbka zdjęć. Prowadzący reagowali na indywidualne potrzeby słuchaczy względem tempa i formy zajęć. Obie grupy poczyniły duże postępy. Grupa pierwsza i trzecia uczestniczyły także w warsztatach „Finanse dla seniorów” przygotowanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.
Od stycznia do czerwca działała czwarta grupa pod kierunkiem A. Cygana, liczyła 5 osób. Członkowie spotykali się 1 raz w tygodniu. Działalność grupy miała przede wszystkim na celu doskonalenie i ugruntowanie zdobytej dotychczas wiedzy informatycznej i wymianę doświadczeń.

 

SEKCJA REKREACYJNO – TURYSTYCZNA

W ramach tej sekcji odbywają się zajęcia acquafitnesu na basenie. Prowadzi je mgr Agata Musiałowska. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy podzieleni na 2 grupy odbywali ćwiczenia w basenie na głębokiej wodzie i basenie rekreacyjnym na płytkiej wodzie. Szczególną uwagę prowadząca poświęciła na naukę i doskonalenie utrzymania właściwej postawy oraz prawidłową technikę ćwiczeń z zastosowaniem sprzętu wypornościowo - oporowego jak: makarony, hantle, rękawice, piłki czy deski pływackie i ćwiczeń wykorzystujących właściwości fizyczne samej wody. W programie nowością były ćwiczenia angażujące całe ciało dla poprawy jego stabilizacji. Dużym uznaniem cieszyły się ćwiczenia realizowane w formie zabawowej i rytmiczno - taneczne do muzyki Latino,klasycznej czy znanych utworów rosyjskich.
Podobnie
zajęcia gimnastyczne na sali prowadzone przez mgr Beatę Laszczyk w 6 grupach ćwiczebnych, liczących po 16 uczestników i ukierunkowane były na utrzymanie pełnego zakresu ruchu w stawach, poprawienie równowagi i koordynacji ruchowej. Systematyczne zajęcia gimnastyczne wpłynęły pozytywnie na motorykę i witalność ćwiczących. Założenia programowe zrealizowane zostały w całości.
Choreoterapię– doskonałe lekarstwo dla duszy i ciała prowadziła mgr Małgorzata Dziamka według programu autorskiego. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i uczestniczyło w nich 10 osób.
Działalność turystyczną prowadzi w UTW Andrzej Cygan i Bożena Cyran. Słuchacze mogą 2 razy w miesiącu brać udział w ognisku z krótkim spacerem i 2 razy wędrować na dalsze trasy. Prowadzący A. Cygan przygotował i przeprowadził w ciągu 2012r 25 spacerów na trasie:
7 i 11.01,2012 Starachowice – Henryk – Lipie – Podłaziska,
25 01.2012 Starachowice – Oczyszczalnia ścieków – Kornatka,
28.01.2012 Starachowice – Kornatka – ognisko.
Zajęcia w lutym zostały odwołane ze względu na niskie temperatury.
3 i 7.o3.2012 r. ognisko i spacer na terenie ZHP Lubianka,
21 i 24,03.2012 r. Starachowice – Mirzec,
14.04.2012 r. Wąchock – ognisko i spacer wzdłuż zalewu,
21 i 24.04.2012r. Parszów – Marcinków,
3 i 5.05.2012r. ognisko na terenie Muzeum Przyrody i Techniki,
6 i 9.05.2012r. Starachowice – Dziurów,
22/23.06.2012r. nocne zwiedzanie Sandomierza,
30.06.2012r. Michałów – Starachowice IV Rajd Nordic Walking
29.09.2012r. – spacer do kapliczki św. Jacka,
3.10.2012r. – wędrówka: Starachowice Zach. – kapliczka św. Jacka – stadion,
20 i 24.10.2012r. spacer na trasie: Starachowice – Staw Kunowski – Bór Kunowski – Młynek,
7 i 10.11.2012r. – Muzeum Przyrody i Techniki – kolejka wąskotorowa – ognisko,
21 i 24.11.2012r. – jesienny spacer na trasie Staw Kunowski – Krynki – Brody,
12 i 15.12.2012r. zimowy spacer zakończony ogniskiem.
Bożena Cyran wspólnie z Międzyszkolnym Oddziałem PTTK zorganizowała 9 wycieczek pieszych i 8 autokarowych.
17.01.2012r. – pieszy złaz „Kality Rębajły” do Lipia,
21.01.2012r. – złaz na Polanę Langiewicza,
29.03.2012r. – Rajd wagarowicza,
19.05.2012r. – Piknik Archeologiczny „Rydno”,
23.05.2012r. – wycieczka do Rezerwatu Cisów w Daleszycach,
26/27.05.2012r. – Rajd nocny „Emeryka”,
16.06.2012r. – udział w Regionalnym Rajdzie Świętokrzyskich Seniorów.
15.07.2012r. – wycieczka do Częstochowy
21.07.2012r. – wycieczka rowerowa: Lipie – Mirzec – Trębowiec – Małyszyn – Starachowice,
29.07.2012r. – wycieczka autokarowa: Kowale – Muzeum Wsi Radomskiej – Radom,
4.08.2012r. – wycieczka autokarowo – piesza Zdobywamy Koronę Gór Świętokrzyskich”,
10.08.2012r – złaz na Dębowej Górze
11.08.2012r. – wycieczka autokarowa: Rytwiany – Kurozwęki,
15.08.2012r. – poznajemy pomniki przyrody w Starachowicach – piesza,
25.08.2012r. – wycieczka autokarowo – piesza: Pasmo bielińskie – Bieliny – Krajno,
31.08. – 9.09.2012r. – wycieczka do Odessy,
15.09.2012r. – wycieczka do Jarosławia i Leżajska,
28.09.2012r. – Spotkanie na Wykusie,
17.11.2012r. – udział w rajdzie „Jędrusiów”,
4.12.2012r. – IV Rajd Barbórkowy.

 

SEKCJE JĘZYKOWE

Naukę języka angielskiego prowadziła na zlecenie UTW Szkołą Językowa „Lingua”. Łączna liczba osób biorących udział w kursie wynosiła 31, a łączna ilość godzin w poszczególnych grupach 30. Zajęcia prowadził mgr Michał Kulczycki.
Sekcję języka niemieckiego prowadziła germanistka mgr Jolanta Łodej. Były dwie grupy. W grupie na poziomie podstawowym uczyło się 16 osób (do czerwca) a od października 12 osób. Taką sama ilość słuchaczy posiadała grupa średniozaawansowana. Wszystkie zagadnienia przewidziane planem zostały zrealizowane. Na zajęciach panowała atmosfera pracowitego skupienia i wzajemnej życzliwości. Uczestnicy zajęć doskonalili swoje umiejętności językowe. Z cyklu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, odbyło się spotkanie pod hasłem: „Obchodzimy urodziny”. Uczestnicy wykonali własnoręcznie kartki urodzinowe, złożyli życzenia i dali upominki jubilatom. Grupa wykonała też niemiecką wersję „Sto lat”. Słuchacze tej grupy kontynuowali korespondencję z uczestnikami aka 50+ z Darmstadt oraz Happenheim, czyli uczestnikami wymiany w ramach, której 12 osób wyjechało w lipcu do Niemiec. Podczas pobytu słuchacze UTW mieszkali w domach gospodarzy, co pozwoliło w praktyce zastosować zdobytą na zajęciach wiedzę.
Odbyło się też wspólne dla obu grup spotkanie adwentowe, które miało formę wycieczki do Krakowa. Uczestnicy zwiedzili Instytut Goethego, wysłuchali ciekawej prelekcji oraz obejrzeli krótki film na temat uczenia się j. niemieckiego ze Steffenem M
öllerem w roli głównej. Odwiedzili też wystawę z okazji Roku Braci Grimm, prezentującą ich dorobek literacki. W programie nie zabrakło spaceru po Rynku Głównym i zakupów na Kiermaszu Adwentowym. Uczestnicy obu grup przygotowali dekoracje choinkowe, stroiki, maskotki, pierniczki i przekazali je uczniom III LO na ich kiermasz. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na zakup książek do pracowni języka niemieckiego. Uczestnicy letniej wymiany z Damstadt utrzymywali stały kontakt mailowy i listowy z partnerami z Niemiec.
Sekcję języka włoskiego prowadziła mgr Agnieszka Iwon. Od stycznia do czerwca działały dwie grupy liczące łącznie 22 osoby, a w październiku została utworzona jedna grupa, w której skład wchodzi 18 osób. Drugi semestr przebiegał pod znakiem przygotowań do „Wieczoru włoskiego”, na który złożyły się informacje o kulturze włoskiej, Watykanie, sporcie, motoryzacji, modzie i kuchni włoskiej. Wypowiedzi ilustrowały prezentacje multimedialne. W części artystycznej studenci recytowali wiersze i śpiewali włoskie piosenki razem z publicznością. Na wieczór włoski grupy zaprosiły przedstawiciela firmy PZS Augusta Westland ze Świdnika oraz polsko – włoskie małżeństwo. Gościnnie wystąpił „Kabaret z Różą”. Uwiecznieniem wieczoru była wspólna degustacja włoskich potraw.
Od października zajęcia odbywają się w ZSZ prze ul. Szkolnej. Ponieważ do grupy doszły nowe osoby, znaczna cześć czasu poświęcono na powtarzanie i utrwalanie materiału z poprzedniego roku. Studenci UTW przyswajają sobie wymowę i jej zasady. Świetnie radzą sobie również z odmianą części mowy. Słuchacze wykazują duże zainteresowanie kulturą włoską i poznawaniem języka włoskiego.SEKCJA PRZYRODNICZO – GEOGRAFICZNA

Prowadzona była przez dr Krystynę Dutkiewicz i mgr Józefa Kowalskiego. Zajęcia odbywały się każdego tygodnia w poniedziałek. Uczestniczyło w nich zwykle 15 – 20 osób. W każdym miesiącu jeden wykład o tematyce geograficznej prowadził mgr Józef Kowalski, pozostałe zajęcia z dziedziny neurofizjologii człowieka i zwierząt, ornitologii, biogeografii, zoologii oraz promocji zdrowia przeprowadziła dr Krystyna Dutkiewicz. W marcu wykład z zakresu botaniki przeprowadziła i przygotowała słuchaczka J. Murawska. Większość wykładów miała formę prezentacji audiowizualnych; ponadto wykorzystano cykl filmów BBC „Tajemnice ptaków”, cieszących się dużym zainteresowaniem słuchaczy. W maju członkowie sekcji uczestniczyli w wycieczce do Rezerwatu Cisów w Nadleśnictwie Daleszyce i pieszej wycieczce do lasów starachowickich, a w październiku obejrzeli Ogród Botaniczny we Wrocławiu.


WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Odbywały się zgodnie z planem. 21 czerwca na wieczór promocyjny tomiku wierszy słuchaczy UTW przygotowano wystawę zdjęć sekcji fotograficznej. - do czerwca prowadził Jacek Pawłowski. Od jesieni sekcję prowadzi Leszek Żmijewski. Liczy ona 17 osób. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. Omawiane były sprawy związane z budową i obsługą aparatów fotograficznych: analogowych i cyfrowych, główne zagadnienia z zakresu kreowania obrazów oraz analiza błędów w fotografii. Miały miejsce też zajęcia praktyczne w plenerze. W listopadzie sekcja pod kierunkiem prowadzącego przygotowała wernisaż pt. „Starachowiciana” w Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Starachowicach. Uwagę wszystkich zwróciła różnorodność wyboru tematyki i ciekawe ujęcia kompozycyjne. Zdjęcia robione były w różnych porach dnia i przy różnych warunkach atmosferyczno – oświetleniowych.WARSZTATY PLASTYCZNE

prowadzi Elżbieta Kaczor.

Odbywały się zajęcia z tkaniny artystycznej. W czerwcu przygotowano w SDK wystawę prezentującą dorobek pracowni. Pracę cechowała różnorodność technik i tematów. 5 grudnia prace sekcji wystawione zostały w sali „Olimpii” na sesji starachowickich stowarzyszeń. Przepiękne karty świąteczne dla przyjaciół naszego stowarzyszenia wykonała Ania Majer – członkini tej sekcji.KABARET Z RÓŻĄ”

prowadzi Jadwiga Cwalina - Krajewska

Zespół liczy 13 osób. Występy sceniczne kabaretu związane były ze spotkaniami okolicznościowymi i na zaproszenie osób krzewiących kulturę.

25.02.2012r. - wystąpił w Domu Kultury w Wąchocku na zaproszenie regionalnego pisarza P.J.Ciołka promującego swoją nową książkę pt. „Wąchockie klimaty i nie tylko”, 25.03.2012r. - w Bibliotece Miejskiej na spotkaniu z poetką A.Zanijat, która też współpracuje z kabaretem, 26.04.2012r. - w Bibliotece Miejskiej na zaproszenie Fundacji Kultury „Radostowa”, 9.05.2012r. - w Spółdzielni Mieszkaniowej z okazji dnia zwycięstwa. Był to pierwszy otwarty występ dla mieszkańców naszego miasta, 30.09.2012r. - występ na Senioraliach 2012 w Kielcach, 18.11.2012r. - udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów w Warszawie. Kabaret został wyróżniony i nagrodzony, 27.11.2012r. - występował w Radomiu w ramach spotkań integracyjnych UTW.

Wszystkie występy kabaretu przyjmowane były owacyjnie i z podziękowaniami.

 

We wszystkich sekcjach założone przez prowadzących zadania zostały zrealizowane.


Miniony, piąty rok działalności UTW obfitował w liczne zdarzenia, najważniejsze z nich to: promocja pierwszego zbiorku poezji słuchaczy UTW pt. „W ogrodzie wspomnień”, wydanie folderu na pięciolecie oraz wyjazd integracyjny do Niemiec.
Podsumowując działalność UTW słowa najwyższego uznania i serdeczne podziękowania należą się też naszym sponsorom i tym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy z wielkim zaangażowaniem prowadzili różne formy zajęć ze słuchaczami.

Opracowała : Halina Sidor

 

Podkategorie