Sprawozdanie z działalności programowej UTW w roku 2017

1.

Rok 2017 był rokiem obchodów 10- lecia działalności naszego UTW. Inauguracja obchodów miała miejsce w dn. 18.02.2017 roku podczas zabawy karnawałowej; Anna Majer wykonała jubileuszową tablicę, a Zarząd ufundował tort. W porozumieniu z Komisją Rewizyjną ustanowiony został Fundusz Jubileuszowy; od tej pory skarbonka towarzyszyła imprezom UTW; zebrane pieniądze przeznaczone zostały na opłacenie zespołu muzycznego grającego na Balu Jubileuszowym. Wszystkie imprezy w roku ubiegłym pozyskiwały szczególną jubileuszową oprawę: Dzień Kobiet w dniu 9.03.2017; Spotkanie Wielkanocne, na którym Prezydenta Miasta reprezentował wiceprezydent Starachowic, pan Jerzy Miśkiewicz. W trakcie tego spotkania oraz kilku innych Telewizja Starachowice kręciła film zamówiony z okazji 10- lecia. 11.05.odbył się uroczysty Dzień Świętokrzyski zorganizowany przez słuchaczy kilku sekcji pod kierownictwem Doroty Kiełek. 13.06. słuchacze, którzy wykazali się najlepsza frekwencją na wykładach plenarnych uczestniczyli w wycieczce do Krzemionek Opatowskich zorganizowanej w ramach projektu „Wiek nie musi być barierą”. 20.06. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego połączone z zabawa taneczną; przy tej okazji rozstrzygnięty został konkurs literacko- plastyczno- fotograficzny na wspomnienia o UTW; laureaci otrzymali dyplomy, a ich prace zostały umieszczone w jubileuszowej publikacji. 23.06. 60 osób z dziesięcioletnim stażem w UTW wzięło udział w wycieczce do Tokarni. 6.10. na terenie zielonym przed Galerią Skałka, z inicjatywy Jerzego Krawczyka i Anny Tokarskiej posadzony został dąb Jubilat. Jego imię wybrali słuchacze UTW w plebiscycie. W dniu 7.11. odbyła się Gala Jubileuszowa w Starachowickim Centrum Kultury z udziałem słuchaczy, władz miasta i powiatu, polityków i przedstawicieli zaprzyjaźnionych UTW, wszyscy goście otrzymali jubileuszowe wydawnictwo pt. „Mamy już 10 lat”. Kabaret z Różą przedstawił wspaniały program pt. „Dziesięciolatki”. W tym samym dniu w hotelu Europa odbył się Bal Jubileuszowy; uczestniczyli w nim Prezydent Miasta Marek Materek oraz Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. 26.10. sekcja literacka pod przewodnictwem Doroty Kiełek zaprosiła na Wieczór Wspomnień o UTW. 14.12. w SSM Grupa Poetycka Feniks zorganizowała promocję jubileuszowego tomiku poezji pt. :Dogonić marzenia”.

2.Wykłady plenarne:

 • 17.01: dr K. Gębura „Historia kultury”, 33 ob.

 • 21.01. Monika Górczyńska „Najważniejsze kobiety w życiu Sienkiewicza”,31 ob.

 • 24.02.: Magdalena Łodej „Izabela Czartoryska na tle epoki”,30 ob.

 • 17.03.: Marcin Maruszak „Turystyczne wspomnienia- Ukraina i Mołdawia”

 • 24.03.: Jerzy Krawczyk „Wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej”, 42 ob.

 • 5.04.: Michał Serwiński, Polska Akcja Humanitarna „Bo najważniejszy jest człowiek”

 • 7.04.: Michał Nowak „Żubr jako symbol Puszczy Białowieskiej”, 9 ob.

 • 28.04.: D. Serafin „Ruch a zdrowie człowieka”, 15 ob.

 • 12.05.: Krystyna Dutkiewicz „Ptaki polskie”, 20 ob.

 • 25.05.:wykład wyjazdowy UJK Kielce, Teresa Zalewska „Polonistyka na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie”, 33 ob.

 • 2.06.: Grzegorz Łoza „Serce masz tylko jedno”, 29 ob.

 • 23.09.: konferencja naukowa na temat ”Za co Nobel…”, 75 ob.

 • 6.10.: wykład inauguracyjny Marzena Marczewska „Słowa, które ranią”, 90 ob.

 • 17.11.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej „Bezpieczeństwo seniorów w podróży”

 • 28.11.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej „Jak poprawić świat”

 • 6.11.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej, A. Stępień „Rola i znaczenie lasów w gospodarce”

 • 7.11.: wykład podczas Gali Jubileuszowej, Jacek Łapiński „Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku”

 • 13.11.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej, KM Polcji „Bezpieczeństwo seniorów w operacjach bankowych”

 • 14.11.:Bartłomiej Gierasymowicz „Tworzenie drzewa genealogicznego”,51 ob.

 • 1.12.: Pekao SA „Bankowość przyjazna seniorom”

 • 4.12.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej, Zygmunt Rok „Myślistwo- za i przeciw”

 • 11.12.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej, Andrzej Wiśniewski „Ochrona płazów w Polsce”

 • 15.12.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej, Straż Pożarna „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu”

 • 18.12.: wykład na zajęciach Sekcji Edukacji Obywatelskiej „Bezpieczeństwo seniorów w mieście”

3. Imprezy różne

 • 4.01.: spotkanie opłatkowe

 • 15.01.: 25. Finał WOŚP,( zebraliśmy 1.573,-zł, bez licytacji )

 • 18.02.: zabawa karnawałowa

 • 9.03.: spotkanie z okazji Dnia Kobiet

 • 20.04.: spotkanie wielkanocne

 • 11.05.: Dzień Świętokrzyski, zorganizowany przez kilka sekcji pod kierownictwem D. Kiełek

 • Śpiewanie „Pana Tadeusza”, sekcja psychologiczna

 • 20.06.: zabawa taneczna z okazji zakończenia roku akademickiego

 • 1.09.; pokaz mody w ramach Dni Starachowic

 • 9.09.: Kawiarenka pod Jarzębiną i stoisko zielarek z okazji III Starachowickiego Dnia Seniora

 • 3.10.: wieczór wspomnień z wyjazdu do Łotwy, Estonii i Petersburga, sekcja geograficzna

 • 6.10.: posadzenie dębu Jubilat, symbolu 10- lecia działalności UTW

 • 7.10.: ognisko inaugurujące rok akademicki na terenie Muzeum Przyrody i Techniki

 • 26.10.: wieczór wspomnień z 10. lat istnienia i działalności UTW

 • 17.11.; spotkanie z europosłanką, Różą Thun

 • 21`.11.: prezentacja „Płynie Wisła, płynie…” przygotowana pod kierownictwem inicjatorki- Zofii Sadok przez Sekcję Edukacji Obywatelskiej

 • 5.12.: Święty Mikołaj w tradycji polskiej i światowej, sekcja geograficzna

 • 13.12.: 10-ta jubileuszowa Wigilia wędrówkowa

 • 14.12.: promocja tomiku poezji „Dogonić marzenia”, Grupa Poetycka Feniks, Sekcja Literacka, Plastyczna i Fotograficzna

 4. Wyjazdy do teatru

 • 1.01.: Radom, „May Day 2 ”

 • 4.02.: Kielce „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”

 • 8.04.: Radom, „Doris Day”

 • 9.12.: Radom, recital Edyty Geppert

 

5. Wycieczki

 • 1.02.: do Baranowa Sandomierskiego i Nowej Dęby, Muzeum Bombki Choinkowej, wyjazd w czasie ferii zimowych- babcia z wnuczkiem

 • 2.02.: Warszawa TVP, organizator PTTK przy UTW

 • 22.03.: Uniejów

 • 13.06.: Krzemionki Opatowskie

 • 23.06.: Tokarnia

 • 26.07.: Warszawa, Centrum Nauki Kopernika, Muzeum Powstania Warszawskiego

 • 20.-21. I 26.- 27.09.: Kamienna Góra, warsztaty projektu „Wiek nie musi być barierą”

 • 19.10.: Kielce, wystawa kapeluszy i koncert w Filharmonii Świętokrzyskiej

 • 18.11.: Kraków: Wawel, Muzeum Narodowe, Centrum Jana Pawła II (Wycieczka ta zapoczątkowała obchody 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę)

 • 20.11.: Kielce, podsumowanie projektu „Wiek nie musi być barierą”

 6. Rajdy

 • 6.05.: Rajd Nordic Walking organizowany przez koło PTTK przy UTW w ramach ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking inicjowanego przez Polską Federację NW i UTW Wejherowo

 • 9.06.: tradycyjny coroczny Rajd Nordic Walking, trasa wiodła na Święty Krzyż organizowany przez Zarząd, otrzymaliśmy na tę imprezę dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w wys. 800,- zł.

 • 16.09.: Rajd Miejski „Wiesz babciu/ dziadku- powiedz wnukowi/ wnuczce”, trasa prowadziła ulicami Starachowic od Pływalni Miejskiej do Muzeum Przyrody i Techniki; otrzymaliśmy na ten rajd dofinansowanie od Urzędu Miasta w wys. 3.000,- zł.

 7. Wędrówki, prowadzący: Andrzej Cygan, Bogdan Zaborski

 • 11.01. i 14.01.: okolice Starachowic, wędrówka zakończona ogniskiem

 • 25.01. i 28.01.: okolice Wąchocka, również zakończone ogniskiem

 • 18.02. i 22.02.: okolice Starachowic

 • 1.03. i 4.03.: szlakiem kolejki wąskotorowej

 • 18.03. i 22.: okolice Marcinkowa

 • 5.04. i 8.04.: okolice Zagnańska, dąb Bartek

 • 6.05.: Rajd Nordic Walking ( wejherowski)

 • 10.05.: spacer po Wąchocku

 • 20.05. i 24.05.: okolice Kunowa

 • 3.06. i 7.06.: okolice Tumlina

 • 9.06. Rajd Nordic Walking na Święty Krzyż

 • 16.09.: Rajd Miejski

 • 7.10. i 14.10.: Starachowice- Michałów

 • 21.10. i 25.10.: Styków, Dziurów

 • 15.11. i 18.11.: Koszary, Piotrowe Pole

 • 22.11. i 25.11.: Kopalnia Majówka 3 i 4, mogiła dzieci

 • 6.12.; Polana Langiewicza

 • 13.12.: Lipie, Wigilia PTTK

8. Wyjazdy do Solca na baseny solankowe: odbyło się ich 10; tylko w lipcu i sierpniu nie były organizowane

 9. Projekty

Zrealizowaliśmy dwa własne projekty:

1/ Rajd Nordic Walking, 9.06.2017 na Święty Krzyż; koszty całkowite: 1.161,- zł, dotacja: 800,- zł, środki własne: 361,-; wkład osobowy:325,-zł

2/ Rajd Miejski, 16.09.2017: koszt całkowity: 4.020,-zł; dotacja: 3.000,-; środki własne: 780,-zł; wkład osobowy: 520,-zł.

3/ przystąpiliśmy do projektów:

 • Wiek nie musi być barierą” koordynowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Buska; w jego ramach słuchacze nasi uczestniczyli w warsztatach i konferencji naukowej oraz konferencji inaugurującej projekt w Busku Zdroju i podsumowującej go w Kielcach; zorganizowane zostały wycieczki do Warszawy i dwudniowe wyjazdy do Kamiennej Woli i Bud; otrzymaliśmy również materiały biurowe i informator o projekcie.

 • Mam prawo wiedzieć i działać” Fundacji Ziemia i Ludzie: w czerwcu 2017 Zarząd UTW wydelegował 3 osoby na szkolenie w Warszawie, trójka ta rozpoczęła przygotowania zaraz po powrocie i od października pracę rozpoczęła Sekcja Edukacji Obywatelskiej

 • UTW dla społeczności”; w tym przypadku również trzyosobowa delegacja odbyła szkolenie w Warszawie, a w dalszym ciągu działań powstała grupa wolontariuszy, która działać będzie na rzecz potrzebujących z terenu miasta

10. Samorząd Studencki:

Składa się z 5 członków. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w jego pracach. Brali udział w Senioraliach w Warszawie, Dniu Seniora w Starachowicach, pomagali w organizacji obchodów 10- lecia działalności UTW, współuczestniczyli w organizacji stoiska na WOŚP. Członkowie Samorządu byli tez inicjatorami różnych działań w ramach sekcji do której należą czy integracyjnych. Członków Samorządu we wszystkich akcjach wspierała grupa zaprzyjaźnionych słuchaczy UTW.

11. Sprawozdania poszczególnych sekcji

GRUPA POETYCKA „Feniks”, prowadzący: Elżbieta Nowak

W r. akad. 2016/17 odbyło się 9 spotkań, w tym 8 – grupowych i 1 indywidualno-konsultacyjne. Wszystkie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filia w Starachowicach. W marcu br. pożegnaliśmy p. kierownik Monikę Górczyńską, z którą współpracowaliśmy 4 lata. Zastąpiła ją p. Magdalena Staszewska. Jeszcze przed odejściem (27.O1) p. Monika wygłosiła dla nas wykład: „Najważniejsze kobiety w życiu H. Sienkiewicza”.

Na każdym spotkaniu czytaliśmy poezję czł. grupy „Feniks”: A. Cieślika, B. Gos, H. Maciąg, J. Murawskiej, J. Niewczasa, Z. Sadok i J. Wiśniewskiej; zaproszonych gości: A. Krawczyk, A. Zanijat, K. Marlicy, G.A. Bidzińskiej i W. Frączek oraz poetów należących już do klasyków: Boba Dylana (laureata tegorocznej nagrody – „ Literackiego Nobla”) i Marii Konopnickiej (wykład o życiu i twórczości poetki wygłosiła mgr D. Kiełek – 18. 05.)

W ramach doskonalenia warsztatu artystycznego odbyły się: wykład dr Alicji Krawczyk nt. „Ars poetica, czyli o sztuce pisania poezji” oraz ćwiczenia (16.02. i 9.03.) – „Środki artystyczne – rozpoznawanie i stosowanie” – prowadziła L.E. Nowak. Natomiast 27.04. Zofia Lasek wygłosiła gawędę o poezji i poetach ludowych ze Świętokrzyskiego: Julianie Smudze z Brudzowa, Feliksie Raka z Borowic gm. Krasocin, Rozalii i Wojciechu Grzegorczykach z Krajna, Katarzynie Zaborowskiej z Wilkowa, Michale Basa z Tarczka i Wandzie Pomianowskiej z Radkowic.

Dnia 9 marca wspominaliśmy twórców zw. ze Starachowicami, bądź z okolicami Starachowic: Jana Pawła II, J. Kochanowskiego, J.U. Niemcewicza, S. Żeromskiego, J, Kadena-Bandrowskiego, L. Staffa, Edmunda Osmańczyka, W. Gombrowicza, J. Koprowskiego.

Przygotowując się do Jubileuszu 10-lecia UTW: 1. Zapoznaliśmy się z Kronikami UTW autorstwa: A. Cieślika, L.E. Nowak i H. Krzos; 2. Przygotowywaliśmy się do wydania – artystycznego pt. „Dogonić marzenia”, w którym będą wiersze, fotografie i prace plastyczne.

W tym celu gromadziliśmy: biogramy autorów, teksty, zdjęcia i grafiki. Tę publikację ma wydać i sponsorować p. Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski.

Współpracowaliśmy z PBW, MBP, SP nr 6, Gim. nr 2, Klubem Seniora „Złota Majówka” i red. Czasopisma „Radostowa”.

Grupa Poetycka Feniks integrowała się z grupą poetycka „Wiklina” ze Skarżyska- Kamiennej, a także z innymi sekcjami UTW: sekcją literacką- Dzień Wspomnień, sekcją fotograficzną plastyczną i grupa wokalną „Srebrne nuty”. Grupa przypomniała życiorysy i twórczość H. Poświatowskiej, A. Świrczyńskiej, Z. Herberta, S. Wiecheckiego. Omówiony został temat „Meandry języka- słownictwo poetyckie, a słownictwo środowiskowe”.

 Sekcja Literacka , prowadząca: Dorota Kiełek

W I semestrze sekcja pracowała według założonego planu. W związku z Dniem Świętokrzyskim, przy organizacji którego pomagały również inne sekcje, zrealizowany został temat „ Kultura, tradycja i poezja ludowa w naszym regionie”. Impreza odbyła się 11.05. i zaprezentowała bogactwo dziedzictwa kulturalnego Ziemi Świętokrzyskiej. Dodatkowa atrakcja było bogactwo rekwizytów i urozmaicony program prezentacji.

W kolejnym semestrze odbyły się 3 z 4 zaplanowanych zajęć. W miejsce zajęć listopadowych odbyła się prelekcja wykładowcy z Buska w ramach projektu „Wiek nie musi być barierą”. Słuchacze dowiedzieli się jak poznać historie rodu i wykonać drzewo genealogiczne. Dodatkowo przygotowana została prelekcja na temat roli baśni w życiu człowieka przed obejrzeniem bajki „Czerwony Kapturek dla dorosłych” w wykonaniu teatrzyku z Kałkowa- Godowa.

Sekcja literacka przygotowała „Wieczór wspomnień” z okazji 10- lecia UTW. Wspomnienia dotyczyły narodzin UTW, jego początków i były ilustrowane piosenkami o UTW. Odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej.

Słuchacze sekcji literackiej żywo uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, należą do Klubu Interesującej Książki, Grupy Poetyckiej Feniks, do Kabaretu z Różą i zespołu wokalnego Srebrne Nuty. Są aktywni, ciekawi świata i żądni wiedzy. Fotografują, malują, tworzą piękne rzeczy w sekcji plastycznej. Uczestniczą w wędrówkach, chętnie wyjeżdżają do teatrów, muzeum i na wycieczki.

 Sekcja geograficzno- turystyczna, prowadząca: Ewa Szklarczyk

Założony program został zrealizowany, również przy wykorzystaniu środków audiowizualnych z prezentacją zdjęć wykonanych przez uczestników wspólnych wypraw i wycieczek oraz prelegentów spoza UTW.

Zorganizowane zostały wycieczki: babci z wnuczkiem w czasie ferii zimowych do Baranowa Sandomierskiego i Nowej Dęby, oraz do Łotwy, Estonii i Petersburga w czerwcu. Po tej wycieczce odbyło się spotkanie „wspomnieniowe’. W listopadzie była wycieczka do Krakowa majaca na celu zwiedzanie Wawelu ( z zachowaniem tradycji, ze w listopadzie zwiedzamy rezydencje królewskie), Muzeum Narodowego z obrazem „Mona Liza” Leonardo da Vinci i Centrum Jana Pawła II.

Odbyło się także spotkanie pod nazwą „Mikołaj nie tylko dla dzieci”. Było to spotkanie „koszyczkowe”, na które uczestnicy oprócz potraw przynosili prezenty dla umownych przyjaciół. W spotkaniu uczestniczył Święty Mikołaj, który na zakończenie spotkania rozdał uczestnikom przyniesione prezenty. Pozwoliło to uczestnikom przenieść się w lata dzieciństwa, kiedy to z niecierpliwością oczekiwało się na Mikołaja z prezentem.

Na kolejnych zajęciach odbyło się spotkanie prezentujące walory turystyczno- zdrowotne uzdrowiska w Truskawcu na Ukrainie. Ustalone zostały warunki wspólnego wyjazdu.

W ramach edukacji obywatelskiej odbyło się spotkanie z europosłanką Różą Thun mające na celu zapoznanie słuchaczy UTW z zadaniami Parlamentu Europejskiego, praca europosłów i tworzeniem prawa europejskiego. W spotkaniu uczestniczył też prezydent miasta Marek Materek.

 Historia sztuki, prowadząca: Agnieszka Malinowska

Zajęcia odbywały się zgodnie z założonym planem, jedynie temat dotyczący Art Deco został zastąpiony zajęciami dotyczącymi twórczości Gustava Moreau. Grupa słuchaczy zawsze była zaangażowana w wykłady.

Sekcja przyrodnicza, prowadząca: Krystyna Dutkiewicz

Zajęcia sekcji odbywały się w II semestrze trzy razy w miesiącu: w drugi i czwarty poniedziałek wykłady prowadziła dr Krystyna Dutkiewicz w Ośrodku Senior- Wigor, w trzeci poniedziałek mgr Justyna Sadza w Muzeum Przyrody i Techniki. Na życzenie słuchaczy wszystkie tematy dotyczyły gromady ptaków: Ochrona gatunków zagrożonych, Orły a sokolnictwo, Najnowsze doniesienia o ptakach rajskich, Porozumiewanie się, mimetyzm, budownictwo i przejawy inteligencji. Tematy zajęć w muzeum ustalane były na bieżąco, było to np. Zamieranie raf koralowych, Biologia kolibrów, Ptaki wymarłe.

Duża grupa słuchaczy sekcji przyrodniczej aktywnie uczestniczy w zajęciach innych sekcji UTW, miedzy innymi: turystycznej, geograficznej, fotograficznej, a ostatnio Sekcji Edukacji Obywatelskiej.

 Sekcja Edukacji Obywatelskiej, prowadzący: Jerzy Krawczyk

Sekcja ta rozpoczęła swoją działalność od października 2017, jednak przygotowania trwały już podczas wakacji.

Odbyło się 48 godzin zajęć, w których uczestniczyło 42 słuchaczy. Plan pracy sekcji zrealizowano w 100%. W I semestrze odbyło się 15 wykładów dotyczących zagadnień ekologii, prawa oraz zdrowia. Zorganizowano 3 wycieczki edukacyjne. Przeprowadzono 4 zajęcia w Społecznościowym Ogrodzie UTW , w tym jedne z młodzieżą szkolną. Członkowie sekcji współuczestniczyli w zorganizowaniu i przeprowadzeniu wieczoru poetycko- muzycznego z okazji Roku Wisły.

Sekcja Edukacji Obywatelskiej za udział w projekcie Fundacji Ziemia i Ludzie pt. Społecznościowy Ogród UTW zdobyła nagrodę główną.

Sekcja informatyczna, prowadząca: Izabela Haczyk- Ćwik

Zajęcia odbywały się w jednej grupie. Były realizowane zgodnie z założonym planem oraz modyfikacjami- w razie potrzeb słuchaczy, część zajęć ma charakter konsultacyjny

 Sekcja psychologiczno- filozoficzna, prowadzące: Wanda Kołodziejczyk, Izabela Haczyk- Ćwik

Obie grupy pracowały zgodnie z założonym planem. Obie grupy pracują według tego samego planu, ale dynamika i atmosfera pracy jest w każdej inna. Uczestnicy znają się, lubią i mają do siebie zaufanie.

 Język angielski, prowadzący: Michał Kulczycki

Języka tego uczy się 13 słuchaczy w dwóch grupach. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w systemie dwugodzinnym. W grupie początkującej zajęcia są w dużej mierze oparte o podręcznik jak również o materiały ksero (dodatkowe słownictwo, ćwiczenia do odbioru tekstów słuchanych, teksty źródłowe, ćwiczenia gramatyczne i inne). Słuchacz rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.

Grupa zaawansowana doskonale opanowała materiał leksykalno- gramatyczny. Systematycznie rozwijała sprawność mówienia, słuchania, pisania i czytania. Słuchacze UTW czynnie uczestniczyli w zajęciach językowych, a przez swoją motywację i zaangażowanie dawali wsparcie i dobry przykład dla swoich kolegów. Zajęcia oparte są na real-life situations w wykorzystaniem dialogów, transformacji, reakcji na sytuacje.

 Język niemiecki, prowadząca: Jolanta Łodej

Nauka prowadzona jest w dwóch grupach: początkującej i kontynuującej naukę, w zajęciach uczestniczy 25 słuchaczy. Plan pracy został zrealizowany. W roku 2017 zorganizowano w ramach zajęć 1/ spotkanie wielkanocne z konkursem pisanek w finale którego doszło do starcia teściowej z synową. Jury miało trudne zadanie. W czerwcu gościliśmy grupę zaprzyjaźnionych Niemców z Reubach; grupa 8 osób mieszkała prywatnie u naszych słuchaczy. Dla gości zorganizowaliśmy zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki, ognisko integracyjne pod wiatą obok Pływalni Miejskiej, zwiedzili również Kałków. Na zakończenie odbyło się spotkanie na Świętym Krzyżu podczas naszego Rajdu Nordic Walking. Na zakończenie roku akademickiego podczas tradycyjnego podsumowania słuchacze otrzymali świadectwa. W grudniu zorganizowane było spotkanie adwentowe. Imprezy mają zawsze charakter integracyjny, obie grupy odbywają je wspólnie. Cały czas utrzymujemy kontakty z partnerami wymiany z Darmstadt, przysłali np. życzenia z okazji 10- lecia działalności UTW.

 Język rosyjski, prowadząca: Jadwiga Hamera

Tego języka uczy się 18 słuchaczy. Widoczna jest tendencja rozwojowa: początkowo zajęcia odbywały się raz w miesiącu, potem co dwa tygodnie, aktualnie raz w tygodniu. Na zajęciach panuje miła atmosfera, niejednokrotnie słuchacze wracają do wspomnień z czasów szkolnych. Nauka prowadzona jest w oparciu o dobrze dobrany podręcznik. Na życzenie słuchaczy często wprowadzane są piosenki.

Zajęcia z języka rosyjskiego skupiały się wokół tematyki zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych w sklepach i marketach oraz ubiorów: mody, doboru stroju na różne okazje i zakupów z tym związanych.

Ćwiczenia konwersacyjne, gramatyczne i leksykalne również dotyczyły powyższej tematyki. Szczególnie wiele ćwiczeń poświęconych było utrwaleniu nowego słownictwa związanego z handlem, modą i zakupami różnorodnych tematów.

 Język włoski, prowadząca: Agnieszka Iwon

Zajęcia przebiegają zgodnie z planem, polegają na powtarzaniu i utrwalaniu wiadomości z zakresu gramatyki z lat poprzednich. Grupa liczy 6 słuchaczy, pracują oni z podręcznikami: Ciao, Allegro, Pons. Nacisk kładziony jest na różnego rodzaju ćwiczenia usprawniające umiejętności językowe, ćwiczące pamięć i logiczne myślenie. Duże znaczenie ma uzupełniająca praca w domu.

 Kabaret z Różą, prowadzący: Janusz Zakrzewski, sekcyjna: Zofia Skrońska

Kabaret tworzy 12 osób. Zespól ten pod przewodnictwem reżysera i autora tekstów przygotowuje kolejne programy i rozsławia UTW na terenie całego województwa. W roku 2017 powstały dwa programy: „Trzymajmy się”, który był prezentowany miedzy innymi w Dniu Kobiet w SSM oraz dla mieszkańców Starachowic w dniu 8.12., w Garbatce Letnisko i w Busku Zdroju na konferencji inaugurującej projekt „Wiek nie musi być barierą”. Od 5.09. do 7.11. trwały przygotowania do prezentacji nowego programu z okazji 10- lecia UTW pod tytułem „Dziesięciolatki”. Został on zaprezentowany na uroczystej Gali Jubileuszowej oraz na konferencji podsumowującej projekt „Wiek nie musi być barierą”. Od marca 2009 roku Kabaret z Różą wystąpił 82 razy. I nadal jest zapraszany do okolicznych miejscowości, do których dotarła jego sława.

Sekcja plastyczna, prowadząca: Anna Majer

Plan pracy sekcji został zrealizowany w 100 %. Wszystkie założenia również. Grupa plastyczna pracuje według ustalonego planu, ale także w zależności od potrzeb. Grupa jest zgrana i chętna do pracy. Dodatkowe zadania wykonane przez uczestników sekcji:

 • Dekoracje jubileuszowe: tablica/plakat

 • Wystrój kawiarenki na Dzień Seniora

 • Wykonanie bombki choinkowej z okazji Miejskiej Wigilii

 • Organizacja wystawy rękodzieła i malarstwa na Galę Jubileuszową

 • Współpraca przy opracowaniu materiału ( fotografie prac plastycznych) do tomiku „Dogonić marzenia”

 • Przygotowanie wystawy prac plastycznych i malarstwa z okazji promocji tomiku „Dogonić marzenia”

 • Prace manualne z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

 • Wykonanie broszek dla dziesięciolatków na Galę Jubileuszową

 Zespół wokalny Srebrne Nuty, prowadząca: Janina Kowalik

Założony plan pracy został zrealizowany. Cały czas trwa praca nad doskonaleniem głosów oraz poszerzaniem repertuaru. Zespół uświetnia swoimi występami imprezy UTW, np. spotkanie wielkanocne, Dzień Świętokrzyski, rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018, Galę Jubileuszową, promocję tomiku „Dogonić marzenia” na zaproszenie Grupy Poetyckiej Feniks, spotkanie opłatkowe.

 Sekcja fotograficzna, prowadzący: Jacek Pawłowski I półrocze, Katarzyna Gritzmann II półrocze

Zajęcia przebiegały zgodnie z planem pracy i potrzebami zgłoszonymi przez użytkowników, np. rozszerzona została sfera obróbki zdjęć oraz prawa fotografii. Uczestniczki kursu są bardzo pilne i dociekliwe, chętne do nauki.

 Aqua senior i joga senior, prowadząca: Agata Musiałowska

Plan zrealizowano zgodnie z założeniami.

 Gimnastyka usprawniająca, prowadząca: Beata Laszczyk

Zajęcia przebiegały zgodnie z planem pracy i ustaleniami władz UTW. Założenia programowe zostały zrealizowane w całości. Prowadząca prezentowała różnorodne formy i metody pracy , dążyła do uatrakcyjnienia zajęć oraz uzyskania optymalnych efektów pracy. Głównym celem zajęć było podniesienie sprawności psychofizycznej ćwiczących oraz uświadomienie potrzeby i kształtowania nawyku aktywności ruchowej. Zakres ćwiczeń był dostosowany do wieku i sprawności fizycznej oraz do potrzeb uczestników.

 Dyskusyjny Klub Książki, prowadząca: Jolanta Sopińska

Uczestnicy spotykają się raz w miesiącu i dyskutują na tematy związane z przeczytana lekturą. Spotkania odbywają się w Czytelni Biblioteki Miejskiej.

Koło PTTK przy UTW, przewodnicząca: Bożena Cyran

Koło to liczy 45 osób. W ramach działalności programowej zorganizowano:

 • 10.09.: Dzień Seniora, Rajd Nordic Walking

 • 24.11.: Lipie, Złaz Pokoleń

 • 20.01.: Rajd Rębajły

 • 21.01.: Rajd na Polanę Langiewicza

 • 6.05.: rajd do Wąchocka

sprawozdawca: Jolanta Łodej

 

 Sprawozdanie

z działalności Samorządu Studenckiego

w latach 2015 – 2018.

Samorząd składał się z 5 członkiń, które aktywnie uczestniczyły we wszystkich przedsięwzięciach. Przez całą kadencję współpracował z Zarządem UTW, służył pomocą w realizacji wielu bieżących działań jak:

 • inauguracja roku akademickiego i jego zakończenie,

 • współpraca przy organizacji spotkań andrzejkowych, wigilijnych, wielkanocnych,

 • włączenie się do zbiórki i aukcji oraz przygotowanie stoiska z wypiekami podczas WOŚP,

 • dwukrotny udział w Dniach Starachowic – przygotowanie pokazu mody i kawiarenki z własnymi wypiekami,

 • rokrocznie brał udział w Dniach Seniora, przygotowywał barwny korowód uczestników wzmocniony okrzykami z dźwiękami instrumentów oraz kawiarenkę „Jarzębinka” z własnymi wypiekami słuchaczek UTW, a także w ostatnim roku stoiska zielarskiego i degustacji napojów ziołowych . Był to bardzo trafny pomysł szczególnie, że w tym dniu panował upał.

Reprezentowałyśmy też nasze UTW na Ogólnopolskich Senioraliach w Warszawie, gdzie tworzyliśmy barwną grupę z balonami, parasolkami z nazwą i barwami miasta oraz świętokrzyską czarownicą.

Samorząd był też inicjatorem działań zmierzających do realizacji celów UTW jak:

 • przygotowanie pożegnanie zimy i powitania wiosny wspólnie z młodzieżą SP nr 9 (przemarsz ulicami miasta nad staw i tam dokonanie topienia Marzanny),

 • udział w majowym pikniku nad Lubianką – wspólne spotkanie z Harcerskim Kręgiem Instruktorów „Żubry”i przedstawicielami klubu Seniora „Wigor”,

 • prezentowanie wystawy ciekawych okazów warzyw i kompozycji kwiatowych przez Z. Zubę,

 • zainicjowanie wystawy prac plastycznych i fotograficznych na Dniach Seniora.

 • Samorząd Studenckich w czasie swej kadencji reprezentował interesy i stanowisko słuchaczy UTW, współpracował z poszczególnymi sekcjami, w tym celu odbywały się „spotkanie na pogaduchy” a także organizował wyjazdy rekreacyjne do Solca Zdroju, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Kończąc pragnę serdecznie podziękować wszystkim koleżankom z Samorządu za zaangażowanie i tym wszystkim, którzy wspierali nas w realizacji zadań.

sprawozdawca:  Halina Sidor

 

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno-kulturalnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2016

Sprawozdanie z pracy UTW w II semestrze

roku akademickiego 2015/ 2016

Statystyka  działalność dydaktyczno- kulturalnej UTW w II semestrze roku akademickiego 2015/2016

 

Lp.

Nazwa sekcji

Odbyte godziny

Frekwencja

Stan na pocz.

Stan na końcu

1

Filozof.- psychologiczna

28

82,50%

34

26

2

Literacka

10

75,00%

31

31

3

Grupa poetycka Feniks

9

60,00%

15

20

4

Przyrodnicza

28

53,00%

21

19

5 Historyczna        

6

Geograficzna

7,5

83,00%

30

20

7

Język angielski

240

91,50%

27

22

8

Język niemiecki

58

71,60%

33

25

9

Język włoski

10

60,00%

8

2

10

Informatyka G. Senderowski

28

63,00%

13

10

11

Informatyka I. Haczyk-Ćwik

 

 

 

 

12

Kabaret z Różą

90

97,00%

11

11

13

Plastyczna

36

100,00%

11

8

14

Fotograficzna

 

 

 

 

15

Gimnastyka

168

68.00%

110

98

16

Aqua fitness

36

70,00%

39

48

17

Hatha joga

39

80,00%

29

34

           

18

Wędrówki rekreacyjne

440

90,00%

17

17

19

PTTK

104

100,00%

99

99

20

Dyskusyjny Klub Książki

6

 

15

12

21

Wykłady

16

277 uczestn.

Wg listy

Wg listy

 

PODSUMOWANIE:

1339,5

76,00%

522

485

  Problemem nadal występującym jest finansowanie zajęć płatnych. W sytuacji rezygnacji z całości lub części zajęć w danym miesiącu, uczestnicy nie dokonują wpłaty, wpływy są mniejsze, a tymczasem opłaty za wynajem lokalu i instruktora pozostają niezmienne. Uczestnicy tych zajęć zostaną poinformowani w październiku o konieczności dostosowania opłat do ilości uczestników i możliwości ich wzrostu. Prosimy o przemyślane wybory zajęć. Dotyczy to zresztą każdych zajęć. W sytuacji nieustannie zmieniającej się liczby uczestników prawidłowe prowadzenie dokumentacji i wyliczenie frekwencji zgodnie z wymogami GUS-u jest bardzo utrudnione.

W II semestrze roku akademickiego 2015/2016 zajęcia prowadzone były w 21 sekcjach tematycznych. Praca przebiegała zgodnie z planem, odstępstwa powodowane były wypadkami losowymi. Szczegółowe sprawozdania opublikowane zostaną na stronie www. UTW.

W II semestrze odbyły się dodatkowe imprezy:

 • 8 wykładów plenarnych, w tym 2 w Kielcach na UJK;
 • zabawa karnawałowa i spotkanie wielkanocne;
 • Dzień Polski;
 • Warsztaty Śmiechu;
 • sekcja literacka i Grupa Poetycka Feniks przygotowały głośne czytanie Sienkiewicza, odbyło się ono w SP 6 i 9, Gimnazjum Nr 2, ZSZ Nr 3, III LO, Klubie Seniora, DDP Manhattan, MBP, w ramach czytania nocą;
 • warsztaty savoire vivre;
 • 5 wyjazdów do teatru w Kielcach, Radomiu i Warszawie, 375 osób;
 • 2 rajdy Nordic Walking;
 • wycieczki do Tarnowa i Chmielnika oraz Torunia, a także do Puszczy Kampinowskiej i Żelazowej Woli;
 • kabaret zaprezentował nowy program "Trzymajmy się". Wystąpi również dzisiaj na zakończenie;
 • Rada Studentów pomagała przy organizacji zabawy karnawałowej, wspólnie z uczniami SP Nr 9 przygotowała pożegnanie zimy, powitanie wiosny;
 • comiesięczne wyjazdy do Solca, 202 osoby.

Plan na przyszły rok akademicki:

 • optymalizować ofertę dydaktyczną; wprowadzić konwersatorium z języka rosyjskiego na życzenie słuchaczy;
 • zapewnić sprawną oprawę multimedialną wykładom;
 • opracować system opłat umożliwiający utrzymanie zajęć płatnych;
 • opracować wzorem bieżącego roku plan wycieczek;
 • rozpocząć przygotowania do jubileuszu 10-lecia UTW, który zaplanowany jest dokładnie w rocznicę jego powstania (7.11.2017r.);
 • kontynuować cykliczne imprezy UTW: rajdy NW, spotkania okolicznościowe;
 • zorganizować w cyklu Dzień Polski- Dzień Świętokrzyski. Sekcja literacka zaproponowała przejęcie organizacji tej imprezy.

Sprawozdanie z pracy UTW w I semestrze

roku akademickiego 2016/ 2017

 Działalność dydaktyczno- kulturalna

 

Lp.

Nazwa sekcji

Odbyte godziny

Frekwencja

Stan na pocz.

Stan na końcu

1

Filozof.- psychologiczna

48

90,00%

31

31

2

Literacka

8

84,00%

34

44

3

Grupa literacka Feniks

6

56,00%

18

19

4

Przyrodnicza

22

55,00%

38

36

5

Historyczna

2

100,00%

16

16

6

Geograficzna

28

100,00%

36

48

7

Język angielski

180

92,00%

13

13

8

Język niemiecki

52

83,00%

18

24

9

Język włoski

15

85,00%

8

7

10

Język rosyjski

6

90,00%

12

12

11

Informatyka

60

70,00%

12

20

12

Kabaret z Różą

Występy wg planu

100,00%

11

13

13

Plastyczna

26

90

10

13

14

Fotograficzna

13,5

85

7

7

15

Gimnastyka

80

72

82

85

16

Aqua fitness

14

45

50

50

17

Hatha joga

15

80,00%

37

33

18

Choreoterapia

5

--------

13

3

19

Wędrówki rekreacyjne

Wg Planu

100,00%

----------

----------

20

PTTK

Wg planu

100,00%

47

47

21

Dyskusyjny Klub Książki

8

100,00%

12

12

22

Wykłady

16

100,00%

Wg listy

Wg listy

 

PODSUMOWANIE:

557 *

---------

----------

------- **

 * dodatkowo wycieczki, rajdy, wędrówki

 ** nie sumuje się; wielu słuchaczy uczestniczy w zajęciach kilku sekcji

 Zajęcia przebiegały zgodnie z planem, poza grupa informatyki p. Senderowskiego, która w trakcie semestru zmieniła status na grupę zajęć niezależnych od UTW.

Oferta naszego uniwersytetu wzbogacona została w tym roku o zajęcia z języka rosyjskiego i choreoterapię. Język rosyjski cieszy się dużym zainteresowaniem. Początkowo zajęcia odbywały się w formie konwersatorium raz w miesiącu, aktualnie grupa spotyka się dwa razy w miesiącu.

Zorganizowane na życzenie słuchaczy zajęcia z choreoterapii zostały w grudniu zawieszone z powodu zbyt małego zainteresowania, uczestnicy zrezygnowali

w trakcie semestru.

Wykłady:

 • 7.09.: wykład inauguracyjny, dr Sylwia Kornecka- Zimnicka „Kazania Świętokrzyskie”

 • 11.10.: dr Daniszewski „ Gruzja i jej atrakcje turystyczne”

 • 28.10: J. Cwalina- Krajewska „Wpływ wody na organizm ludzki”

 • 4.11.: Bogdan Zaborski „Początki turystyki w regionie świętokrzyskim”

 • 17.11.: Wioletta Hamera „Zdrowie i piękno w kolagenie”

 • 5.12.: Wojciech Kurbiel „Zdrowie dla każdego”

 • 17.01.: Krzysztof Gębura „Historia kultury, wprowadzenie”

 • 21.01.: Monika Górczyńska „Najważniejsze kobiety w życiu Sienkiewicza”

 Wycieczki:

 • comiesięczne wyjazdy na baseny mineralne w Solcu Zdroju

 • 11.12.: Radom, „Dziadek do orzechów”

 • 23.11.: Warszawa – zwiedzanie rezydencji królewskich

 • 2.01.: teatr w Radomiu „Mayday II”

 • 1.02.: Baranów Sandomierski i Nowa Dęba

 • 2.02.: PTTK- Warszawa, zwiedzanie TVP

 • 4.02. teatr w Kielcach „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”

 Imprezy różne:

 • 15.09.: wystawa sekcji fotograficznej „W obiektywie seniora”

 • 7.10.: inauguracja roku akademickiego, wykład inauguracyjny

 • 8.10.: spotkanie integracyjne pod wiatą obok pływalni miejskiej

 • 7.11.: spotkanie z okazji 5-lecia współpracy sekcji niemieckiej z partnerem niemieckim aka50plus z Darmstadt

 • 19.11.: zabawa andrzejkowa

 • 6.12.: degustacja potraw „Smaki świata” zorganizowana przez sekcję geograficzną

 • 18.12.: Wigilia Miejska, stoiska z pysznymi wypiekami pod patronatem Zarządu UTW

 • 4.01.: spotkanie opłatkowe

 • 15.01.: Finał WOŚP

 • 18.02.: zabawa karnawałowa

Praca poszczególnych sekcji

 • Sekcja literacka, prowadząca: Dorota Kiełek; odbyły się 4 spotkania, czyli 8 godzin zajęć. Stan grupy nie uległ zmianie w ciągu semestru i wynosi 34 osoby. Zajęcia odbywały się w zaplanowanych terminach, program zajęć został zrealizowany. W roku jubileuszowym 2017/ 2018, a dokładnie w październiku 2017 sekcja literacka planuje wieczór wspomnień z 10-lecia UTW.

 • Grupa Literacka Feniks, prowadząca: Lucjana Nowak; odbyły się 4 spotkania, czyli 6 godzin zajęć. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem. Grupa jest inicjatorem wydania zbiorku prezentującego twórczość artystyczną naszych słuchaczy: poetów, malarzy, fotografików i artystów rękodzieła. Zarząd podjął starania w tym kierunku.

 • Sekcja psychologiczno- filozoficzna, prowadząca: Wanda Kołodziejczyk. Sekcja pracuje w dwóch grupach: wtorkowej przedpołudniowej i środowej popołudniowej. Plan pracy obu grup jest taki sam i dotyczy rozumienia zachowań, postaw społecznych i kształtowania tożsamości z punktu widzenia psychologii, socjologii i filozofii. Niezależnie od założeń planu godziny spotkań obu grup spowodowały, że słuchacze grupy środowej uczestniczyli w 4 spotkaniach prowadzonych przez psycholożki ze Stowarzyszenia Spójrz inaczej, dotyczących samooceny, asertywności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, pełnionych ról babci i dziadka. Natomiast wtorkowa grupa zaprzyjaźniła się z przedszkolem- dzieci z przedszkola były z wizytą podczas spotkania grupy, słuchacze uczestniczyli w przedszkolu w obchodach Dnia Babci i Dziadka. Słuchacze obu grup są bardzo zżyci ze sobą, darzą się dużym zaufaniem, co umożliwia dzielenie się swoim doświadczeniem życiowym i mówienie o swoich ważnych sprawach. Atmosfera spotkań obu grup jest pełna refleksji, ale i humoru, pomysłów i planów.

 • Sekcja przyrodnicza, prowadząca: dr Krystyna Dutkiewicz. Odbyło się 11 spotkań, czyli 22 godziny zajęć. Zajęcia odbywały się 3 razy w miesiącu: w pierwszy i trzeci poniedziałek wykłady prowadziła dr. K. Dutkiewicz w sali wykładowej Senior- Wigor; w drugi poniedziałek miesiąca- mgr Justyna Sadza w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zrealizowano 6 zaplanowanych tematów, pozostałe dwa przełożono na kolejny semestr, zastępując je tematami dotyczącymi biologii, zagrożeń i ochrony różnorodności gatunkowej rodziny kotowatych na poszczególnych kontynentach. Trzy zaplanowane tematy zajęć w muzeum zostały zrealizowane zgodnie z planem. W semestrze letnim oprócz zaplanowanych zajęć stacjonarnych odbędą się zajęcia terenowe- ćwiczenia w oznaczaniu gatunków roślin oraz oceniania stopnia skażenia środowiska miejskiego na podstawie bioindykatorów. Większość słuchaczy sekcji to bardzo aktywni członkowie innych sekcji- m. in. turystycznej, geograficznej, fotograficznej.

 • Sekcja historyczna, prowadząca: Agnieszka Malinowska. Odbyły się dwie godziny zajęć. Zajęcia przebiegały zgodnie z założonym planem, jednak plan pracy nie został wykonany w pełnym wymiarze z przyczyn niezależnych od prowadzącego. P. Agnieszka Malinowska zachęca wszystkich słuchaczy, oczywiście również spoza sekcji do udziału w konkursie :Żydzi- moi sąsiedzi.”Chętnych otoczy osobista opieka i udzieli pomocy oraz wskazówek odnośnie przygotowania pracy konkursowej. Informacje nt. konkursu dostępne są na stronie UTW.

 • Sekcja geograficzna, prowadząca: Ewa Szklarczyk. Odbyły się 2 spotkania sekcji i 2 wycieczki. 11 listopada odbyła się prelekcja dr Krzysztofa Daniszewskiego na temat Gruzji. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem ze względu na sposób i szeroki zakres prezentowanych informacji, od powstania państwa do czasów obecnych: historia, warunki naturalne, religia, ludność, tradycje, kultura, zabytki. Prelekcję uatrakcyjnił pokaz zdjęć. 23.11. odbyła się wycieczka do Warszawy. W programie było zwiedzanie pałacu w Wilanowie wraz z ogrodem świateł i Zamku Królewskiego, w związku z propozycją Min. Kultury- w listopadzie darmowe zwiedzanie rezydencji królewskich. 6.12. spotkanie p.n. „Degustujemy smaki świata” umożliwiło aktywny udział słuchaczy UTW, którzy przygotowali smakołyki z kuchni poszczególnych krajów Europy i świata, które były degustowane i oceniane. Na zakończenie Święty Mikołaj poczęstował zebranych smacznym tortem. Zajęcia styczniowe zostały przeniesione na 1.02. ze względu na termin ferii w naszym województwie. Na ten dzień została zaplanowana wycieczka rodziców z dziećmi lub dziadków z wnukami. W programie wycieczki było zwiedzanie pałacu w Baranowie Sandomierskim, warsztaty artystyczne poświęcone zdobieniu ozdób choinkowych w Fabryce Bombek w Nowej Dębie oraz zwiedzanie grobu partyzanta ps. :Jedruś” w Sulisławicach.

 • Język angielski, prowadzący: Michał Kulczycki. Zajęcia odbywają się w trzech grupach zaawansowania: ponadpodstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany. W Szkole Językowej Linqua odbyło się 80 godzin zajęć. Słuchacze zrealizowali materiał z odpowiedniego poziomu. W drugim semestrze położony zostanie większy nacisk na komunikację językową. Wykorzystywane będą materiały z codziennego życia ( robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych).

 • Język niemiecki, prowadząca: Jolanta Łodej. Zajęcia odbywają się dwóch grupach o różnym stopniu zaawansowania językowego. Łącznie było 24 słuchaczy, w tym 3 wolnych słuchaczy przychodzących okazyjnie. We wrześniu 2017 roku 12-osobowa grupa UTW przebywała w Niemczech: w Darmstadt, Heppenheim i Reubach. Była to kontynuacja trwającej od ponad 5 lat wymiany polsko- niemieckiej. Słuchacze zwiedzili Darmstadt i Moguncję. W Heppenheim i Bensheim uczestniczyli w obchodach Święta Wina. Na zakończenie zwiedzili przepiękne , średniowieczne miasteczko- Rothenburg ob der Tauber. Przygotowując się do przyjęcia gości z Niemiec w czerwcu, obie grupy gromadzą fundusze na ten cel, wpłacając co miesiąc ustalona kwotę.

 • Język włoski, prowadząca: Agnieszka Iwon. Praca ze studentami przebiega bardzo sprawnie. W większości koncentrują się na zadaniach, przygotowują do kolejnych zajęć, odrabiają prace domowe. Jedna godzina tygodniowo nie pozwala na realizację dużej partii materiału, ale program oparty głównie na wypowiedziach ustnych i dialogach, pozwala studentom poczuć się pewniej i uwierzyć we własne możliwości porozumiewania się w przyswajanym języku.

 • Język rosyjski, prowadząca: Jadwiga Hamera. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu, w 4-ty wtorek miesiąca. Grupa powstała w listopadzie i cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Od II semestru zajęcia odbywać się będą dwukrotnie w ciągu miesiąca, dodatkowo w drugi wtorek.

 • Informatyka, prowadzący na początku semestru: Grzegorz Senderowski i Izabela Haczyk- Ćwik. W ciągu semestru pierwsza grupa uniezależniła się od UTW; druga grupa chwilowo przekształciła się w dwie, potem nastąpiło połączenie w jedną. Wynikło to z faktu zmieniającej się liczebności grupy: najpierw 12, potem 27 i w końcu 11 słuchaczy. Długo trwało ustalanie planu pracy. Jest on dostosowany do potrzeb bardzo zróżnicowanej grupy, gdyż słuchacze mają bardzo mocno zróżnicowane umiejętności i systemy, co powoduje ciągłą konieczność modyfikacji i ogromnej elastyczności.

 • Kabaret z Różą, prowadzący dr Janusz Zakrzewski, koordynator: Zofia Skrońska. I semestr kabaret rozpoczął występem w dn. 7.10.2016 w Garbatce- Letnisko na zaproszenie tamtejszego Klubu Seniora. Publiczności występ niezmiernie się podobał. Kabaret występował również dla Klubu Seniora Złota Majówka w Starachowicach, Klubu Osiedlowego Spółdzielni Mieszkaniowo- Budowlanej Igrek w Radomiu. Kilkakrotnie zespół kabaretu uświetniał swymi występami imprezy UTW, np. benefis p. Jadwigi Cwaliny- Krajewskiej z okazji jej urodzin. Pani Jadwiga jest inicjatorką powstania Kabaretu z Różą w roku 2008/ 2009.

 • Zespół wokalny pod przewodnictwem Janiny Kowalik istnieje od połowy października 2016 r. Zespół liczy 12 członkiń, spotkania odbywają się raz w tygodniu. Zespół wystąpił po raz pierwszy na spotkaniu opłatkowym w dniu 4 stycznia 2017 roku, następnie w Hotelu Europa oraz z okazji Dnia Kobiet. Zespół zamierza nadal doskonalić swoje umiejętności i poszerzać repertuar.

 • Sekcja plastyczna, prowadząca: Anna Majer. Sekcja uzyskała własny lokal i rozwija działalność. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem. Uczestnicy wykonali kartki świąteczne, które z życzeniami przekazane zostały sympatykom UTW, wykonali ozdobną bombkę choinkową, która zawisła na choince miejskiej, prezentują swe umiejętności w zakresie rękodzieła w witrynce swojego boksu.

 • Sekcja fotograficzna, prowadzący: Jacek Pawłowski. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem. Dodatkowo wprowadzono indywidualną ocenę zdjęć uczestników. W II semestrze zorganizowane będzie więcej zajęć praktycznych. Sekcja zorganizowała wystawę fotograficzna z okazji Dni Seniora we wrześniu 2016.

 • Gimnastyka usprawniająca, prowadząca: Beata Laszczyk. Zajęcia odbywają się w 4 grupach i przebiegają zgodnie z planem . Widoczne są sezonowe zmiany we frekwencji spowodowane okresem grypowym lub innymi obowiązkami.

 • Aqua- fitness i joga, prowadząca : Agata Musiałowska; zajęcia odbywają się raz w tygodniu, zarówno w basenie jak i w sali gimnastycznej ćwiczą dwie grupy, przy zmieniającej się liczbie uczestników.

 • Choreoterapia, prowadząca : Małgorzata Dziamka, zajęcia planowane były raz na tydzień, grupa powstała na wyraźne zapotrzebowanie słuchaczy; początkowo liczba chętnych wynosiła 13 osób, potem jednak zmalała do tego stopnia, że zajęcia zostały zawieszone; warto zaznaczyć, ze jest to już drugie podejście do utworzenia tego typu zajęć.

 • Wędrówki rekreacyjne, prowadzący: Andrzej Cygan; wędrówki odbywają się dwa razy tygodniowo- w środy i soboty; przy współudziale uczestników organizowane są ogniska na zakończenie trasy. Andrzej Cygan współpracuje przy organizacji planowanych rajdów Nordic Walking.

 • Koło PTTK przy UTW, przewodnicząca: Bożena Cyran, liczy 47 członków, prowadzi działalność statutową organizując rajdy, np.: Złaz Rembajły, Rajd Jędrusiów, Rajd „Czyste Góry”, na którym uczestnicy UTW zdobyli Złotą Miotełkę; organizuje również wycieczki np.: do Świętej Katarzyny, Jury Krakowsko- Częstochowskiej, pociąg do Sandomierza, szlak Tatarski, Góry Stołowe i Praga, Wieliczka, Łódź.

 • Dyskusyjny Klub Książki, prowadząca Jolanta Sopińska, spotkania odbywają się raz w miesiącu; uczestnicy rozmawiają na temat przeczytanych, wyznaczonych na dany miesiąc książek; poruszane są również tematy około literackie.

 • Rada Studentów, przewodnicząca Halina Sidor; wzięła aktywny udział w Dniach Starachowic i II Starachowickim Dniu Seniora ( przygotowano kolorowe kapelusze i kwiaty oraz grupę regionalno- kulturową), grupa przygotowała również dekoracje na zabawę andrzejkową, członkowie Rady wzięli udział w jarmarku Bożonarodzeniowym, w zbiórce funduszy na WOŚP, organizacji kiermaszu wypieków i organizacji zabawy karnawałowej

 Komunikaty:

 • zabawą karnawałową w dn. 18 lutego rozpoczęliśmy obchody 10- lecia UTW. Jubileusz będzie akcentem przewodnim wszystkich planowanych imprez; główne uroczystości planujemy na 7 listopada 2017. Trwa przyjmowanie prac konkursowych o tematyce jubileuszowej; zachęcamy wszystkich słuchaczy do udziału; termin składania prac został przedłużony do końca maj. Przypominamy, ze prace mogą być w trzech kategoriach: literatura, plastyka, fotografia.

 • Czesne za I semestr zapłaciło 220 osób i one są pełnoprawnymi słuchaczami; tymczasem w zajęciach i imprezach uczestniczy znacznie więcej osób. Prosimy o niezwłoczne uregulowanie zaległości. Czesne za II semestr zapłaciło dotychczas 60 % słuchaczy.

 • Prosimy przedstawicieli poszczególnych sekcji ( 2-3 osoby) o kontakt; prosimy o zaprezentowanie sekcji w formie plakatu, który zostanie umieszczony w witrynie UTW w Galerii Skałka oraz krótkiego tekstu ze zdjęciami do zamieszczenia w biuletynie jubileuszowym

 • msza w intencji Ś.P. Ireny Kopeć odprawiona zostanie w dn. 16 marcao godz.18.00 w kościele NSJ na Majówce.

 Zamierzenia i plany:

 • 20-go kwietnia odbędzie się spotkanie wielkanocne w ZSZ Nr 1 przy ul. Radomskiej

 • 6-go maja uczestniczyć będziemy w Ogólnopolskim Rajdzie Nordic Walking,na 9-go czerwca w naszym tradycyjnym, dziewiątym już Rajdzie Nordic Walking

 • w maju i w czerwcu odbędzie się zgodnie z życzeniem wielu słuchaczy zabawa taneczna

 • Czekamy na ostateczna decyzje w sprawie kursu języka angielskiego w Szkole Językowej Linqua; po pozytywnej decyzji zgłoszeni uczestnicy zostaną powiadomieni; w miarę wolnych miejsc będą przyjmowani inni chętni

 • w związku z rokiem jubileuszowym propagujemy działalność UTW w Radiu Eska, Telewizji Starachowickiej; audycje nadawane będą cyklicznie chcemy na bieżąco przedstawiać wydarzenia, imprezy i codzienną działalność UTW w witrynie w Galerii Skałka; prosimy wszystkie sekcje o współpracę

 • we wrześniu zorganizujemy Międzypokoleniowy Rajd Miejski pod nazwą „Wiesz babciu/ dziadku? Powiedz wnukowi/ wnuczce!” Udział będą brały pary zgodnie z nazwą rajdu. Planowany start: wiata obok Pływalni Miejskiej, zakończeniem będzie ognisko pod Wielkim Piecem. Po drodze uczestnicy odpowiadać będą na pytania dotyczące Starachowic. Rekrutację zaczniemy w czerwcu. Liczymy na chętny udział.

 • Zgłosiliśmy grupę 40 osób do udziału w programie Fundacji „Edukacja bez barier”. Dotyczy on nauki korzystania z tabletu (będą udostępnione na czas kursu), bankowości elektronicznej, poczty oraz animacji. Po przyznaniu grantu rozpoczniemy przyjmowanie zgłoszeń chętnych. Pierwszeństwo będą miały osoby 65plus.

 • Przystąpiliśmy do programu Stowarzyszenia Ziemia Buska , w ramach którego planowane są różnorodne wykłady, wycieczki i warsztaty również dla naszych słuchaczy. Stowarzyszenie to otrzymało grant ministerialny. Trwa opracowywanie szczegółów. Wszelkie informacje umieszczać będziemy na stronie UTW oraz w witrynie w Galerii Skałka.

 • Pragniemy wydać z okazji dziesięciolecia tomik prezentujący działalność naszych artystów: poetów, malarzy, fotografików, mistrzów rękodzieła. Chcemy też zamieścić tam wyróżnione prace konkursowe z konkursu literacko- plastyczno- fotograficznego ogłoszonego w czerwcu ubiegłego roku. Trwa przyjmowanie prac. Ostateczny termin mija z końcem maja 2017.

 • w dniu 30 marca o godz. 10.00 zapraszamy prowadzących poszczególne sekcje lub ich przedstawiciela na specjalne posiedzenie Zarządu UTW, które poświęcone zostanie obchodom 10-lecia UTW. Bardzo nam zależy na obecności , prosimy o przybycie.

sprawozdawca: Jolanta Łodej

 

 

  ROK AKADEMICKI 2015/2016, TO PIERWSZY ROK SPRAWOWANIA PATRONATU

 PRZEZ UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH NAD UTW W STARACHOWICACH

           03.03.2016r. 41 - osobowa delegacja słuchaczy UTW w Starachowicach była świadkiem podpisania przez Dziekana Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pana prof.Janusza Detkę oraz Panią Prezes UTW w Starachowicach Wandę Kołodziejczyk umowy patronackiej. Stało się faktem, iż ta właśnie uczelnia objęła patronatem naukowym nasze stowarzyszenie. Znacząco wspierała nas w staraniach Pani dr hab. prof. Marzena Marczewska. Jesteśmy Jej za to bardzo wdzięczni.

           Zostaliśmy ciepło przyjęci w Kielcach przez pracowników, obecnie naszej patronackiej uczelni. Dla podkreślenia doniosłości owej chwili, a jednocześnie uatrakcyjnienia pobytu delegacji UTW, jej władze umożliwiły nam zwiedzanie jednej z nowocześniejszych bibliotek uniwersyteckich. Wielu uczestników tego wyjazdu ma w pamięci dawną siedzibę tejże biblioteki na ul. Leśnej. Z dumą mogliśmy stwierdzić, że województwo świętokrzyskie doczekało się książnicy na miarę XXI wieku.

           Czekała na nas jeszcze jedna wspaniała „uczta duchowa”. A mianowicie mieliśmy zaszczyt i niewątpliwą przyjemność wysłuchania wykładu wygłoszonego przez Pana Dziekana prof. Janusza Detkę : „Późna twórczość mistrzów", po czym nastąpił doniosły moment podpisania tak ważnej dla obydwóch stron umowy patronackiej. Zostaliśmy jednocześnie zaproszeni na kolejny wykład w czerwcu, na który z niecierpliwością czekamy.

 Zarząd UTW chyba jest wyrazicielem większości słuchaczy, że 03.03.2016r. wpisał się „złotymi zgłoskami” do kalendarium działalności UTW w Starachowicach, jako jedna z ważniejszych dat.

           23.05.2016r. o godz.12.00 34-osobowa grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach wyruszyła do Kielc na wykład wygłoszony przez Pani dr Ursuli Philips pt. Jakie teksty i dla kogo? Przekłady, jako metoda kształtowania wizerunku literatury polskiej poza Polską, oraz włączenia tekstów w tzw. europejskich językach peryferyjnych do współczesnego dziedzictwa europejskiego. Wykład w języku polskim odbył się w ramach Wydziałowego Seminarium Humanistycznego w Centrum Języków Obcych.

           Dr Ursula Philips (University College London, School of Slavonic and East European Studies) jest tłumaczką polskich tekstów literackich jak również naukowych. Zajmuje się szczególnie polską literaturą kobiecą XIX i XX wieku. Wykład cieszył się zainteresowaniem słuchaczy. Potwierdzeniem tego jest fakt, że na zakończenie padło wiele pytań i sugestii ze strony odbiorców.

 Już się cieszymy na przyszłoroczne, równie ciekawe spotkania.

       opr. w imieniu Zarządu UTW Renata Nejthardt - sekretarz Zarządu                 

  Starachowice 01-06-2016 r.

 

Sprawozdanie z pracy UTW w I semestrze

roku akademickiego 2015/ 2016

Działalność UTW to przede wszystkim zajęcia w 19- sekcjach przedmiotowych, wykłady plenarne oraz działalność kulturalno-integracyjna.

 

Praca w sekcjach przedmiotowych:

Sekcja filozoficzno-psychologiczna prowadzona jest przez Wandę Kołodziejczyk oraz Izabelę Haczyk-Ćwik.

Sekcja pracowała zgodnie z założonym planem. Odbyło się w sumie 20 godzin zajęć. Udał się uzyskać tak ważną dla uczestników atmosferę bezpieczeństwa, umożliwiającą szczerą dyskusję na tematy również osobistych przeżyć.

Grupa poetycka "Feniks", prowadzona przez Lucjanę Elżbietę Nowak.

Odbyły się 4 spotkania, czyli 6 godzin zajęć. Uczestnicy czytali wiersze słuchaczy UTW oraz poetów należących do klasyków literatury polskiej i światowej, m.in.: Bronisławy Wajs "Papuszy" i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Stałym punktem zajęć były aktualności kulturalne i literackie, np.: Nagroda Nobla, Literacka Nagroda Nike. Praca przebiegała we współpracy z pracownikami filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Starachowicach, które przygotowywały potrzebne bibliografie i materiały biblioteczne oraz udostępniały sprzęt audiowizualny potrzebny na zajęciach. W II semestrze planowana jest współpraca z UTW w Kielcach, Radomiu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej. Planowany jest konkurs poezji własnej słuchaczy oraz spotkanie integracyjne.

Sekcja historyczna i historii Sztuki, prowadzona przez Agnieszkę Malinowską.

Są to zajęcia z historii - odbyło się 5 zajęć i historii Sztuki - 2 godziny. Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z planem zajęć. Wykorzystane zostały pomoce dydaktyczne w postaci prezentacji power point, zawierających mapy, wykresy oraz wizerunki postaci historycznych, o których byla mowa na poszczególnych zajęciach.

Sekcja przyrodnicza, prowadzona przez dr Krystynę Dutkiewicz.

Odbyło się 18 godzin zajęć, z tego 4 spotkania prowadziła prowadziła mgr Justyna Sadza z Muzeum Przyrody i Techniki, a jeden wykład mgr Józef Kowalski. Praca przebiegała zgodnie z planem. Nie wszystko jednak udało się zrealizować z powodu choroby prowadzącej. Z uwagi na poprawę warunków lokalowych i zainteresowanie nowych słuchaczy UTW, przewiduje się zwiększenie częstotliwości zajęć.

Sekcja literacka, prowadzona jest przez Dorotę Kiełek.

Odbyły się 4 spotkania. W każdych zajęciach poza zapisanymi do sekcji udział biorą sympatycy, coraz to inni słuchacze. Uczestnicy interesują się literaturą i wydarzeniami kulturalnymi w mieście. Wprowadzone zostały zmiany w planie pracy, co wynikało z bieżących wydarzeń i zainteresowań słuchaczy. Tematyka została zrealizowana w 100%. W II semestrze wprowadzona zostanie tematyka nowatorskich form literackich w literaturze okresu międzywojennego oraz tematyka regionalna - bohaterowie naszych ulic. Jeden z tematów realizować będzie słuchaczka. 

Sekcja geograficzno-turystyczna, prowadzona jest przez Ewę Szklarczyk.

Sekcja rozpoczęła działalność w listopadzie. Odbyły się dwa spotkania. Zajęcia prowadzone były na zasadzie prelekcji z pokazem multimedialnym. Na prelekcję i wykład pt.: " Ziemia Swięta - daleka czy bliska" przybyło wielu chętnych nie będących słuchaczami sekcji, a nawet UTW. Plany na przyszłość przewidują zapraszanie prelegentów dla zapewnienia większej atrakcyjności i wartości merytorycznej spotkań. Wspólnie z Zarządem UTW oraz Samorządem Studentów opracowany zostanie harmonogram wyjazdów turystycznych w II semestrze.

Sekcja języków obcych:

Nauka języka angielskiego prowadzona jest przez Michała Kulczyckiego.

Zajęcia odbywają się w Szkole Językowej "Linqua". Uczestnicy podzieleni są na 4 grupy w zależności od stopnia zaawansowania: poziom początkujący, podstawowy, ponadpodstawowy i zaawansowany. Odbyło się od 38 do 40 godzin zajęć na grupę. Podkreślić należy duże zainteresowanie, aktywność i motywację słuchaczy. Materiał realizowany jest zgodnie z planem. Słuchacze doskonale  opanowali materiał leksykalno-gramatyczny. Systematycznie rozwijali poszczególne sprawności językowe. Wszyscy poszerzyli słownictwo związane z kulturą krajów anglojęzycznych, jak również związane z sytuacjami życia codziennego. Nabyli też umiejętności pracy w grupie.

Naukę języka niemieckiego prowadzi Jolanta Łodej.

Zajęcia odbywają się w 2 grupach: początkującej i zaawansowanej. Każda grupa odbyła 18 spotkań, w sumie 72 godziny.  Grupy spotkały się na tradycyjnym corocznym spotkaniu adwentowym. W programie były kolędy niemieckie oraz ewangelia po niemiecku. Uczestnicy wykonywali różne zadania wynikające z kalendarza adwentowego. Praca przebiegała zgodnie z założonym planem. W II semestrze kontynuowane będie doskonalenie kompetencji językowych.Słuchacze przygotowują się do spotkania z grupą niemiecką w Warszawie. Planowane jest zwiedzanie Warszawy oraz wizyta w Muzeum "Czar PRL-u". We wrześniu grupa 12 słuchaczy uda się z wizytą do Darmstadt. Słuchacze systematycznie gromadzą środki finansowe na współpracę z Niemcami na terenie kraju i na wyjeździe.

Zajęcia z języka włoskiego prowadzi Agnieszka Iwon.

Odbyło się 12 godzin zajęć, które przebiegały w miłej atmosferze. Słuchacze są dociekliwi, zadają wiele pytań, są aktywni. Ponieważ w tym roku większość uczestników po raz pierwszy zetknęła się z językiem włoskim, zwolniono nieco tempo pracy w stosunku do zakładanego. Dzięki temu wszystkie zagadnienia omawiane są dokładniej. Gwarantuje to szybkie postępy w nauce. W przyszłym semestrze planuje się w szerszym zakresie korzystanie z multimediów.

Sekcja informatyki prowadzona jest przez Grzegorza Senderowskiego i Izabelę Haczyk-Ćwik.

Sekcja podzielona jest na trzy grupy: jedną prowadzi Grzegorz Senderowski, dwie kolejne Izabela Haczyk-Ćwik. Grzegorz Senderowski przeprowadził 20 godzin zajęć. Zrealizowano 40% zakładanego planu, a zajęcia przebiegały bez zakłóceń. I. Haczyk-Ćwik przeprowadziła 34 godziny zajęć. Przebiegały one w miłej atmosferze, a słuchacze robią systematycznie postępy. Udało się zrealizować cały wstępny blok, a zdobyta wiedza jest systematycznie utrwalana.

Warsztaty plastyczne prowadzi Anna Majer.

Odbyło się 9 spotkań- łącznie 20 godzin. Zajęcia odbywały się zgodnie z założonym planem i zawsze przebiegały w przyjaznej atmosferze. Plan pracy na I semestr został zrealizowany w całości. Praca w II semestrze będzie uwzględniała kalendarz imprez (Dzień Wiosny, Święta).

Warsztaty fotograficzne prowadzone są przez Jacka Pawłowskiego.

Odbyło się 12 spotka, co daje 18 godzin zajęć. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem pracy i potrzebami zgłoszonymi przez uczestników. Plan pracy został zrealizowany.

Kabaret z Różą prowadzi autor tekstów, aktor i reżyser dr Janusz Zakrzewski. Funkcję koordynatora pełni Zofia Skrońska.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu - we wtorki i czwartki. Odbyło się 26 spotkań,czyli 52 godziny zajęć. Plan pracy jest zrealizowany. Ilość występów jest uzależniona od zapotrzebowania społecznego. W drugim semestrze kabaret pragnie zwiększyć ilość występów. Opracowany jest program pt.: "Trzymajmy się". 19.09.2015r. kabaret wystąpił dla jubilatów 70-latków z programem "Reinkarnacja", 13.01.2016r. z tym samym programem w Szkole Podstawowej Nr 25 w Kielcach na zaproszenie Dyrekcji i Komitetu Rodzicielskiego z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 

 Sprawozdanie grupy literackiej „Feniks

                   W 2012r. wydaliśmy pierwszy tomik poezji 12 – słuchaczy UTW pt. „W  ogrodzie wspomnień” wzbogacony zdjęciami – 4 członków sekcji fotograficznej i pracami plastycznymi – 6 osób sekcji plastycznej, jako 5 - letni dorobek artystyczny.

                Następnie 6 VI 2013 ogłosiliśmy konkurs na nazwę dla grupy poetyckiej; powołaliśmy komisję konkursową składającą się z 3 osób:      A. Cieślik – przewodniczący, J. Murawska i J. Wiśniewska – członkowie. Wśród 33 propozycji jury wybrało nazwę „Feniks”, którą zgłosiła kol. Krystyna Jóźwik. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę – albumowe wydanie „Pana Tadeusza” na uroczystości zakończenia roku akad. 2012/13 dn. 25 VI 2013r.

                 W celu motywowania naszych poetów do dalszej pracy twórczej rozpoczęliśmy systematyczne spotkania tej grupy 1 x w miesiącu. W r. 2013/14 odbyło się 5 spotkań. Najpierw (4 XI 2013) – 4-osobowa delegacja udała się na spotkanie z poetami z zaprzyjaźnionego UTW w Ostrowcu Św., z którym współpracujemy od kilku lat w różnych dziedzinach.

          Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 12 XII 2013 (obecnych 7 osób) w Filii Woj. Biblioteki Ped. (następnie również), gdzie obejrzeliśmy wystawę o poetce regionalnej, nieżyjącej Wandzie Pomianowskiej – czytaliśmy jej wiersze, ale szczególnie zachwycił nas utwór „Modlitwa”, dyskutowaliśmy o przyszłości naszej grupy, o logo, o prowadzeniu bloogu „Piórkiem Feniksa” przez kol. Jolę Wiśniewską.

Kolejne spotkania odbyły się: 16. 01. 2014r.(10 osób), 13.02.(15 osób),  3. 04. br. (11 osób), na którym przygotowaliśmy montaż słowno- muzyczny autorstwa kol. D. Kiełek „Wiosna i miłość w poezji i piosence”, który następnie zaprezentowaliśmy na spotkaniu integracyjnym dn. 25 IV w ZSZ nr 1; 5 ( piąte) spotkanie (8 osób) było poświęcone poezji Karola Wojtyły. Pracowaliśmy nad scenariuszem opracowanym przez kol. Zofię Sadok pt. „Ojcze Święty, zostaniesz na zawsze w naszych sercach”, słowo wstępne – E. Nowak. Program poświęcony Św. Janowi Pawłowi II odbył się 23 V w ZSZ nr 3. Spotkania grupy literackiej „Feniks” mają stałe punkty:

1. Poznanie życia i twórczości klasyków poezji np. M. Konopnickiej, A. Asnyka, K. Wojtyły;

2. Czytanie poezji własnej,

3. Omawianie aktualnych wydarzeń kulturalnych. Oprócz autorów wierszy zapraszamy autorów innych form literackich i miłośników poezji.

                      Grupa początkowo poetycka, a obecnie literacka posiada swoje logo autorstwa Leszka Nowaka.

      Oprac. Lucjana Elżbieta Nowak – prowadząca grupę literacką „Feniks”

              Wykłady plenarne dla słuchaczy UTW w Starachowicach  w r. akad. 2013/14

 30 IX 13 – wykład inauguracyjny - „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jako narodowy arcypoematdr A. Krawczyk z UJK w Kielcach

 1. j.w. – „O szacunku dla prawdy” – prof. dr hab. Dariusz Adamczyk z WSH w Radomiu

 2. 21 X 13 – wykład dr K. Dutkiewicz i mgr D. Kiełek nt. „Przyroda w Panu Tadeuszu” (57 obecnych osób)

 3. 25 XI 13 – „Krainy geograficzne opisane w Panu Tadeuszu i szlak wędrówki życiowej autora – A. Mickiewiczamgr J. Kowalski (34 osoby)

 4. 19 XI 13 – „Tło historyczne w Panu Tadeuszu” – mgr B. Berak (53 osoby)

 5. 16 XII 13 – „Ruch w jesieni życia warunkiem zdrowia” – dr hab. Jacek Wilczyński prof. UJK (22 osoby)

 6. 13 I 14 – „Komunikacja językowa osób z autyzmem” dr Andrzej Kominek (22 osoby)

 7. 27 I 14 – „Sprzedaż stacjonarna i poza siedzibą przedsiębiorcy. Kredyty, pożyczki i ubezpieczenia” – prelekcja pow. rzecznika praw konsumenta” – Marka Kamińskiego (13 osób)

 8. 21 II 14 – „Sławomir Mrożek – krytyk rzeczywistości, moralista i filozof”- mgr D. Kiełek (43 osoby)

 9. 24 II 14 – „Facebook – jak używać i jak zachować bezpieczeństwo” mgr I. Haczyk-Ćwik (27 osób)

 10. 10 III 14 – prelekcja z pokazem multimedialnym Radosława Koniarza z Nadleśnictwa Marcule nt. Państwowe Gospodarstwo Leśne – „Lasy Państwowe” – teraźniejszość i przyszłość (36 osób)

 11. 31 III 14 – „Historia i zabytki Lwowa” wykład dr Krzysztofa Daniszewskiego z pokazem multimedialnym (38 osób)

 12. 7 IV 14 – „Magia słowa” – o leczeniu ludowym – wykład z językoznawstwa dr hab. Marzeny Marczewskiej z UJK (29 osób)

 13. 24 IV 14 – „Składanie zeznań podatkowych przez Internet” – prelekcja Alicji Cwaliny – prac. Urzędu Skarbowego (10 osób)

 14. 28 IV 14 – wykład o zdrowiu (rehabilitacja i profilaktyka) – „Bioptronświatło, które leczy”– T. Banakiewicz przedstawiciel Biura Regionalnego Zepter (11 osób)

 15. 7 V 14 – „Świętość Jana Pawła II” (refleksje po kanonizacji) – ks. dr Andrzej Kaszycki – kanclerz Kurii Kieleckiej (14 osób!)

 16. 23 V 14 – „Agresja i przemoc między dziećmi – jak sobie z nią radzić?” wykład z psychologii dr Jakuba Kołodziejczyka z UJ (24 osoby)

 17. 17 VI 14 – „Historia spalonego, drewnianego kościoła pw. Wszystkich św. w Starachowicach”mgr Agnieszka Malinowska (20 osób)

 Podsumowanie:

W r. akad. 2013/14 odbyło się 18 wykładów ogólnych (średnio 2 w ciągu miesiąca): 4 - w ramach projektu ASOS – II edycja „Poznajemy piękno Pana Tadeusza”, 2 – z ochrony zdrowia, 2 – z językoznawstwa, 1 – porady rzecznika praw konsumentów, 1- ze współczesnej literatury polskiej, 2 – Internet w życiu codziennym (Facebook i wypełnianie PIT-ów przez Internet), 1 – ochrona przyrody (lasów), 2 – historia sztuki ( Kresów i regionu), 2 – psychologia i niepełnosprawność, 1 – aktualne wydarzenia – kanonizacja Jana Pawła II . Ogółem w wykładach wzięło udział 453 osoby.

                                             Lucjana Elżbieta Nowak