ROK AKADEMICKI 2015/2016, TO PIERWSZY ROK SPRAWOWANIA PATRONATU

 

 PRZEZ UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH NAD UTW W STARACHOWICACH

 

           03.03.2016r. 41 - osobowa delegacja słuchaczy UTW w Starachowicach była świadkiem podpisania przez Dziekana Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pana prof.Janusza Detkę oraz Panią Prezes UTW w Starachowicach Wandę Kołodziejczyk umowy patronackiej. Stało się faktem, iż ta właśnie uczelnia objęła patronatem naukowym nasze stowarzyszenie. Znacząco wspierała nas w staraniach Pani dr hab. prof. Marzena Marczewska. Jesteśmy Jej za to bardzo wdzięczni.

 

           Zostaliśmy ciepło przyjęci w Kielcach przez pracowników, obecnie naszej patronackiej uczelni. Dla podkreślenia doniosłości owej chwili, a jednocześnie uatrakcyjnienia pobytu delegacji UTW, jej władze umożliwiły nam zwiedzanie jednej z nowocześniejszych bibliotek uniwersyteckich. Wielu uczestników tego wyjazdu ma w pamięci dawną siedzibę tejże biblioteki na ul. Leśnej. Z dumą mogliśmy stwierdzić, że województwo świętokrzyskie doczekało się książnicy na miarę XXI wieku.

 

           Czekała na nas jeszcze jedna wspaniała „uczta duchowa”. A mianowicie mieliśmy zaszczyt i niewątpliwą przyjemność wysłuchania wykładu wygłoszonego przez Pana Dziekana prof. Janusza Detkę : „Późna twórczość mistrzów", po czym nastąpił doniosły moment podpisania tak ważnej dla obydwóch stron umowy patronackiej. Zostaliśmy jednocześnie zaproszeni na kolejny wykład w czerwcu, na który z niecierpliwością czekamy.

 

 Zarząd UTW chyba jest wyrazicielem większości słuchaczy, że 03.03.2016r. wpisał się „złotymi zgłoskami” do kalendarium działalności UTW w Starachowicach, jako jedna z ważniejszych dat.

 

           23.05.2016r. o godz.12.00 34-osobowa grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach wyruszyła do Kielc na wykład wygłoszony przez Pani dr Ursuli Philips pt. Jakie teksty i dla kogo? Przekłady, jako metoda kształtowania wizerunku literatury polskiej poza Polską, oraz włączenia tekstów w tzw. europejskich językach peryferyjnych do współczesnego dziedzictwa europejskiego. Wykład w języku polskim odbył się w ramach Wydziałowego Seminarium Humanistycznego w Centrum Języków Obcych.

 

           Dr Ursula Philips (University College London, School of Slavonic and East European Studies) jest tłumaczką polskich tekstów literackich jak również naukowych. Zajmuje się szczególnie polską literaturą kobiecą XIX i XX wieku. Wykład cieszył się zainteresowaniem słuchaczy. Potwierdzeniem tego jest fakt, że na zakończenie padło wiele pytań i sugestii ze strony odbiorców.

 

 Już się cieszymy na przyszłoroczne, równie ciekawe spotkania.

 

       opr. w imieniu Zarządu UTW Renata Nejthardt - sekretarz Zarządu                   

 

 Starachowice 01-06-2016 r.

 Sprawozdanie grupy literackiej „Feniks

                   W 2012r. wydaliśmy pierwszy tomik poezji 12 – słuchaczy UTW pt. „W  ogrodzie wspomnień” wzbogacony zdjęciami – 4 członków sekcji fotograficznej i pracami plastycznymi – 6 osób sekcji plastycznej, jako 5 - letni dorobek artystyczny.

                Następnie 6 VI 2013 ogłosiliśmy konkurs na nazwę dla grupy poetyckiej; powołaliśmy komisję konkursową składającą się z 3 osób:      A. Cieślik – przewodniczący, J. Murawska i J. Wiśniewska – członkowie. Wśród 33 propozycji jury wybrało nazwę „Feniks”, którą zgłosiła kol. Krystyna Jóźwik. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę – albumowe wydanie „Pana Tadeusza” na uroczystości zakończenia roku akad. 2012/13 dn. 25 VI 2013r.

                 W celu motywowania naszych poetów do dalszej pracy twórczej rozpoczęliśmy systematyczne spotkania tej grupy 1 x w miesiącu. W r. 2013/14 odbyło się 5 spotkań. Najpierw (4 XI 2013) – 4-osobowa delegacja udała się na spotkanie z poetami z zaprzyjaźnionego UTW w Ostrowcu Św., z którym współpracujemy od kilku lat w różnych dziedzinach.

          Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 12 XII 2013 (obecnych 7 osób) w Filii Woj. Biblioteki Ped. (następnie również), gdzie obejrzeliśmy wystawę o poetce regionalnej, nieżyjącej Wandzie Pomianowskiej – czytaliśmy jej wiersze, ale szczególnie zachwycił nas utwór „Modlitwa”, dyskutowaliśmy o przyszłości naszej grupy, o logo, o prowadzeniu bloogu „Piórkiem Feniksa” przez kol. Jolę Wiśniewską.

Kolejne spotkania odbyły się: 16. 01. 2014r.(10 osób), 13.02.(15 osób),  3. 04. br. (11 osób), na którym przygotowaliśmy montaż słowno- muzyczny autorstwa kol. D. Kiełek „Wiosna i miłość w poezji i piosence”, który następnie zaprezentowaliśmy na spotkaniu integracyjnym dn. 25 IV w ZSZ nr 1; 5 ( piąte) spotkanie (8 osób) było poświęcone poezji Karola Wojtyły. Pracowaliśmy nad scenariuszem opracowanym przez kol. Zofię Sadok pt. „Ojcze Święty, zostaniesz na zawsze w naszych sercach”, słowo wstępne – E. Nowak. Program poświęcony Św. Janowi Pawłowi II odbył się 23 V w ZSZ nr 3. Spotkania grupy literackiej „Feniks” mają stałe punkty:

1. Poznanie życia i twórczości klasyków poezji np. M. Konopnickiej, A. Asnyka, K. Wojtyły;

2. Czytanie poezji własnej,

3. Omawianie aktualnych wydarzeń kulturalnych. Oprócz autorów wierszy zapraszamy autorów innych form literackich i miłośników poezji.

                      Grupa początkowo poetycka, a obecnie literacka posiada swoje logo autorstwa Leszka Nowaka.

      Oprac. Lucjana Elżbieta Nowak – prowadząca grupę literacką „Feniks”

              Wykłady plenarne dla słuchaczy UTW w Starachowicach  w r. akad. 2013/14

 30 IX 13 – wykład inauguracyjny - „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jako narodowy arcypoematdr A. Krawczyk z UJK w Kielcach

 1. j.w. – „O szacunku dla prawdy” – prof. dr hab. Dariusz Adamczyk z WSH w Radomiu

 2. 21 X 13 – wykład dr K. Dutkiewicz i mgr D. Kiełek nt. „Przyroda w Panu Tadeuszu” (57 obecnych osób)

 3. 25 XI 13 – „Krainy geograficzne opisane w Panu Tadeuszu i szlak wędrówki życiowej autora – A. Mickiewiczamgr J. Kowalski (34 osoby)

 4. 19 XI 13 – „Tło historyczne w Panu Tadeuszu” – mgr B. Berak (53 osoby)

 5. 16 XII 13 – „Ruch w jesieni życia warunkiem zdrowia” – dr hab. Jacek Wilczyński prof. UJK (22 osoby)

 6. 13 I 14 – „Komunikacja językowa osób z autyzmem” dr Andrzej Kominek (22 osoby)

 7. 27 I 14 – „Sprzedaż stacjonarna i poza siedzibą przedsiębiorcy. Kredyty, pożyczki i ubezpieczenia” – prelekcja pow. rzecznika praw konsumenta” – Marka Kamińskiego (13 osób)

 8. 21 II 14 – „Sławomir Mrożek – krytyk rzeczywistości, moralista i filozof”- mgr D. Kiełek (43 osoby)

 9. 24 II 14 – „Facebook – jak używać i jak zachować bezpieczeństwo” mgr I. Haczyk-Ćwik (27 osób)

 10. 10 III 14 – prelekcja z pokazem multimedialnym Radosława Koniarza z Nadleśnictwa Marcule nt. Państwowe Gospodarstwo Leśne – „Lasy Państwowe” – teraźniejszość i przyszłość (36 osób)

 11. 31 III 14 – „Historia i zabytki Lwowa” wykład dr Krzysztofa Daniszewskiego z pokazem multimedialnym (38 osób)

 12. 7 IV 14 – „Magia słowa” – o leczeniu ludowym – wykład z językoznawstwa dr hab. Marzeny Marczewskiej z UJK (29 osób)

 13. 24 IV 14 – „Składanie zeznań podatkowych przez Internet” – prelekcja Alicji Cwaliny – prac. Urzędu Skarbowego (10 osób)

 14. 28 IV 14 – wykład o zdrowiu (rehabilitacja i profilaktyka) – „Bioptronświatło, które leczy”– T. Banakiewicz przedstawiciel Biura Regionalnego Zepter (11 osób)

 15. 7 V 14 – „Świętość Jana Pawła II” (refleksje po kanonizacji) – ks. dr Andrzej Kaszycki – kanclerz Kurii Kieleckiej (14 osób!)

 16. 23 V 14 – „Agresja i przemoc między dziećmi – jak sobie z nią radzić?” wykład z psychologii dr Jakuba Kołodziejczyka z UJ (24 osoby)

 17. 17 VI 14 – „Historia spalonego, drewnianego kościoła pw. Wszystkich św. w Starachowicach”mgr Agnieszka Malinowska (20 osób)

 Podsumowanie:

W r. akad. 2013/14 odbyło się 18 wykładów ogólnych (średnio 2 w ciągu miesiąca): 4 - w ramach projektu ASOS – II edycja „Poznajemy piękno Pana Tadeusza”, 2 – z ochrony zdrowia, 2 – z językoznawstwa, 1 – porady rzecznika praw konsumentów, 1- ze współczesnej literatury polskiej, 2 – Internet w życiu codziennym (Facebook i wypełnianie PIT-ów przez Internet), 1 – ochrona przyrody (lasów), 2 – historia sztuki ( Kresów i regionu), 2 – psychologia i niepełnosprawność, 1 – aktualne wydarzenia – kanonizacja Jana Pawła II . Ogółem w wykładach wzięło udział 453 osoby.

                                             Lucjana Elżbieta Nowak