W FOLDERZE opisano 10 zadań zrealizowanych od maja do listopada 2013 w ramach projektu Min. Pracy i Polityki Społ. ASOS – II edycja 2013 zatytułowanego „Poznajemy piękno Pana Tadeusza”. Zadanie realizowało – 69 osób w tym: 19 słuchaczy UTW czytało fragm. „PT”, 3 statystów – wolontariusze (Zosia, Tadeusz i Jankiel), 5 – wykładowców, 8 osób – wykonywało dokumentację fotograficzną, następnie wystawę fotografii, 4 – os. dekoracje i rekwizyty teatralne, 10 – wolontariuszy,        3 - komisja konkursowa,  5 os. – Samorząd Studencki, 10 – Zarząd UTW.

Udział beneficjentów w poszczególnych działaniach: I – 37, II – 76, III i IV – 25, V – 50, VI – 120 ucz. ( z SP12- 80 i 40 z IIILO), VII – 90, VIII -200, IX – 55ucz. (z ZSZ nr 3), ponadto w 3 wykładach uczestniczyło: 163 słuchaczy UTW. Ogółem 816 beneficjentów.

 

          Dn. 28 V 2013r. gościliśmy w dworku szlacheckim w Warszówku gm. Pawłów pow. Starachowice, którego właścicielem są P. Alicja i Bolesław Krawczykowie. Gospodarze przyjęli nas ze staropolską gościnnością (19 osób i 8 osób towarzyszących ) przy suto zastawionym stole rozmaitym jadłem, ale rozpoczęliśmy od strawy duchowej. P. dr A. Krawczyk wygłosiła wykład na temat: „Pan Tadeusz” w czasach współczesnych i potomnych, następnie słuchacze UTW sięgnęli po teksty poematu i przenieśliśmy się do XIX wieku. Pomogła nam w tym sceneria, bowiem gospodarze bardzo dbają o wystrój wnętrza autentycznego dworku, gromadząc przez kilka lat : meble, fortepian, obrazy, serwety,bibeloty, porcelanę itd.

 

Dn. 6 VI 2013r. Przed kilkoma laty powstała na naszym UTW grupa poetycka (w 2012r. wydaliśmy antologię poezji tej grupy pt. „ W ogrodzie wspomnień”). Przy pisaniu projektu ASOS – II edycja powstał pomysł, żeby ogłosić konkurs (wśród słuchaczy) na nazwę dla naszych twórców poezji. I tak się stało: ogłosiliśmy konkurs , powołaliśmy komisję konkursową składająca się z 3 osób: A. Cieślik – przewodniczący, J. Murawska i J. Wiśniewska – członkowie. Wśród 33 propozycji jury wybrało nazwę „FENIKS”, którą zgłosiła kol. Krystyna Jóźwik. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę – albumowe wydanie „Pana Tadeusza” na uroczystości zakończenia r. akad. 2012/13 dn. 25 VI 2013r.

Dn. 1-2 IX 2013r. odbyliśmy wycieczkę do Wielkopolski śladami A. Mickiewicza, gdzie zwiedziliśmy Muzeum wieszcza w Śmiełowie. Drugim najważniejszym celem tej wyprawy było Cichowo – osada malowniczo położona nad jeziorem. Tutaj sławny w świecie scenograf Allan Starski zaprojektował typowo polski dworek zgodnie z historycznymi realiami epoki romantyzmu. Tak powstał skansen filmowy „Soplicowo”: dworek, ogródek Zosi, zaścianek Dobrzyńskich, w którym A. Wajda nakręcił film „Pan Tadeusz”.

Dn. 27 IX 2013r. To pamiętna data, kiedy to włączyliśmy się do organizowanej w MBP cyklicznej imprezy – Głośne Czytanie Nocą. Tym razem całkowicie zorganizowanej przez UTW. Sekcja plastyczna wykonała scenografię, każda z osób czytających fragm. „PT” przygotowała sobie strój z epoki romantyzmu, statystów – Zosię i Tadeusza (ucz. ZSZ nr 1) oraz Jankiela – ubrała kol. Danuta Janiec w garderobie SCK. Impreza otwarta dla wszystkich zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Cieszyła się również dużym zainteresowaniem mediów lokalnych.

Dn. 30 IX 2013r. Tego dnia do s. widowiskowej w SCK przybyło na uroczystą inaug. r. akad. 2013/14 ok. 200 osób – słuchaczy UTW i zaproszonych gości. Zaszczycili nas swoją obecnością: K. Lipiec – poseł RP, p. rektor WSH w Radomiu – E. Kielską reprezentowali – prof. dr hab. D. Adamczyk i dr A. Gołębiowski, dr A. Krawczyk i dr K. Dutkiewicz (z Rady Naukowej), p. C. Berak – czł. Zarządu St. Pow. Po odśpiewaniu hymnu akademików „Gaudeamus igitur” dr A. Krawczyk wygłosiła wykład inauguracyjny – „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jako narodowy arcypoemat. Cz. artystyczną stanowił koncert „Starachowian” – Teatru Muzycznego nad Kamienną pt. „Poloneza czas zacząć i in. tańce polskie”, który publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

Dn. 21 X 2013r. Wykład tandemu – biolog i polonista – naszych wykładowczyń dr K. Dutkiewicz i mgr D. Kiełek: Przyroda w „PT” z pokazem multimedialnym – był interesującym przeżyciem dla naszych słuchaczy. Szeroka wiedza z zakresu biologii, opowieści o drzewach, roślinach, ptakach i zwierzętach opisanych przez A. M. w poemacie uzupełniana cytatami z utworu i kolorystyką obrazów żywej przyrody rzucanych na ekran zachwyciła licznie zgromadzonych studentów UTW.

1-31 X 2013r. Nasi wolontariusze nagrali 2 audycje muzyczne: 1. Muzyka kompozytorów polskich epoki romantyzmu – Chopin, Moniuszko … 2. Muzyka W. Kilara w filmie A. Wajdy „PT”. Muzyka ta później była nieodłącznym towarzyszem, tłem i przerywnikiem kolejnych czytań fragm. „PT”. Słyszeliśmy ją również na wernisażu pt. „Piękno Pana Tadeusza na fotografii”.

8 XI br. nastąpiło otwarcie tej wystawy w ZSZ nr 3. Znalazło się na niej 37 fotografii o formacie 31 x 48 cm autorstwa L. Żmijewskiego prowadzącego sekcję foto oraz słuchaczy parających się fotografią cyfrową: H. Gąsowskiej, A. Borko, B. Podsiadło, D. Nowak – Borko, E. Kłaczkowskiej, A. Wiączek i M. Płusy. Wystawa ta była scenografią do Wieczornicy patriotyczno – historycznej skierowanej do młodzieży ZSZ nr 3 ( 12 XI br.) Młodzież zaskoczyła nas dojrzałym odbiorem tych poważnych treści ( 55 ucz.). Wystawa foto będzie przeniesiona do SDK, gdzie zostanie od 9 XII - 6 I 2014, następnie będzie wyeksponowana w Filii WBP od 7 – 31 I 2014.

WYKŁADY o różnej tematyce pogłębiały wiedzę o tym najważniejszym dziele dla każdego Polaka, jakim jest „Pan Tadeusz”. Dlatego wydarzenia kulturalne przeplataliśmy wykładami. Dn. 19 XI br. odbył się wykład mgr B. Berak: Tło historyczne w „Panu Tadeuszu”, a 25 XI – wykład podsumowujący mgr J. Kowalskiego: „Krainy geograficzne opisane w „PT” i szlak wędrówki życiowej autora – A. Mickiewicza” z pokazem multimedialnym.

Słuchacze UTW czytali fragm. tego arcydzieła w 3 szkołach: ZSZ nr 3 – 55 ucz. (12 XI), SP 12 - 80 ucz.(22 XI) i III LO – 40 ucz. (27 XI). Czytano z podkładem muzycznym i dekoracjami przedstawiającymi wnętrze dworku szlacheckiego, który wykonała sekcja plastyczna ( A. Majer, M. Łysik i J. Borkowska) i osoby czytające. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe zakładki – kalendarzyki do książek, a III LO dodatkowo film A. Wajdy „PT” na płycie.

Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tym projekcie, bowiem nie szczędzili trudu ani czasu. Połączył nas A. Mickiewicz i jego dzieło, i marzenie wyrażone w Epilogu, cyt.:

O gdybym kiedyś dożył tej pociechy,

Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy,…?”

Mam nadzieję, że realizując ten projekt „Poznajemy piękno Pana Tadeusza” w jakimś stopniu przyczyniliśmy się do spełnienia tego pragnienia poety – wieszcza.

Lucjana Elżbieta Nowak – prezes UTW i koordynator projektu sponsorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS – II edycja 2013