Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach

 

Jerzy Krawczyk – prezes

Anna Tokarska – vice-prezes 

Helena Pęczek – vice-prezes

Urszula Fiałek - skarbnik

Jadwiga Sar – sekretarz

Barbara Niemczyńska – skarbnik

Bożena Gaik – sekretarz

Aleksandra Dutkiewicz – Członek Zarządu

Stanisław Szwugier - Członek Zarządu