W dniu 9 grudnia (poniedziałek) o godzinie 10.00 w OLIMPII będzie spotkanie WSZYSTKICH SŁUCHACZY UTW z PREZYDENTEM MARKIEM MATERKIEM na które serdecznie zapraszamy.

Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie  umowy nr

POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET

AKTYWNEGO

SENIORA

 

 

Cel projektu

Podniesienie kompetencji u osób w wieku 50+ w zakresie zdrowia i profilaktyki, interwencji kryzysowej, komunikacji, aktywności artystycznej, prawa i lokalnej historii poprzez stworzenie programów kształcenia i realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem zasobów UJK w Kielcach.

W ramach projektu opracowane zostaną programy kształcenia i przeprowadzone zostaną zajęcia dydaktyczne dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służące rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

  • aktywizację społeczną i zawodową,
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 31.10.2020 r.

Realizator projektu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

ZAPRASZAMY

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH SZKOLENIACH

 
 Szkolenia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach

 

1. „Odbrązowić starość”

Kompetencje w zakresie interwencji kryzysowej

4 spotkania po 2 godziny = 8 godzin

1 grupa (15 os.)

Termin realizacji: I semestr (październik 2019-styczeń 2020)

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Postawy w starości – autoagresja i próby samobójcze.

2.   Dyskryminacja ze względu na wiek (dyskryminacja wiekowa) – przyczyny, obszary, formy,  sposoby zapobiegania.

3.    Przemoc w starości – senior w roli ofiary i sprawcy przemocy – przyczyny, formy, zapobieganie.

4.    Podstawy profilaktyki społecznej – środowiskowe formy wspomagania seniora – propozycje rozwiązań praktycznych.

 2.   „Na ścieżce do zdrowia, urody i sprawności”

Kompetencje w zakresie profilaktyki i zdrowia

5 spotkań po 2 godziny = 10 godzin

1 grupa (15 os.)

Termin realizacji: I semestr (październik 2019-styczeń 2020)

 Zakres tematyczny szkolenia:

1.   Dietetyka i zasady zdrowego żywienia.

2.  Aktywny tryb życia – ruch i jego znaczenia dla kondycji psychofizycznej seniorów. Formy aktywności ruchowej, które można dostosować do sprawności seniora, warunków tj.: miejsca, pogody, czasu i przestrzeni tak, aby senior mógł być aktywny ruchowo w każdych warunkach i w zasadzie w każdym czasie.

3.   Podologia – zdrowie zaczyna się od nóg.

4. Ile mięsa w mięsie, cukru w cukrze i mineralnej w wodzie  – pogadanka i działania w laboratorium chemicznym (umiejętność odczytywania etykiet na produktach spożywczych i znaczenie znajdujących się tam symboli, ze wskazaniem na ich wpływ i znaczenie dla funkcjonowania organizmu człowieka i to nie tylko w sferze somatycznej, sprawdzanie zawartości wody mineralnej itp.) (Zajęcia w UJK w Kielcach).

5. Podstawy kosmetologii i zasady dbałości o higienę i wygląd.

   3.      „Ze sztuką na Ty”

Kompetencje artystyczne

4      spotkania po 4 godziny = 16 godzin

1 grupa (15 os.)

Termin realizacji: II semestr (luty 2020-wrzesień 2020)

 

Zakres tematyczny szkolenia:

1.  Czas zatrzymany w obiektywie – warsztaty i laboratoria fotograficzne i filmowe. Zasady nakręcenia amatorskiego filmu i jego obróbki, komputerowe tworzenie rodzinnych filmotek. Sztuka robienia dobrych zdjęć i ich przechowywania- tradycyjne albumy czy nośniki CV? 

2. Z tańcem przez Europę – wykład – antropologiczne ujęcie znaczenia zabawy w życiu człowieka, potrzeby ludyczne i możliwości ich zaspakajania. Zapoznanie się z najbardziej charakterystycznymi tańcami w wybranych krajach Europy – warsztaty taneczne – taniec po prostu.

3.  Tego nie kupisz w sklepie – podstawy arteterapii  – papieroplastyka, rękodzielnictwo, robienie biżuterii itp.

4. Śpiewać każdy może – warsztaty wokalne.

 4. „Chodzi o to aby język giętki wypowiedział wszystko co pomyśli głowa”

Kompetencje w zakresie komunikacji

5 spotkań po 2 godziny = 10  godzin

1 grupa (15 os.)

Termin realizacji: II semestr (luty 2020-wrzesień 2020)

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Solidaryzm społeczny i solidarność międzypokoleniowa – przykłady dobrych praktyk.

2. Znaczenie i miejsce człowieka starego we współczesnych rodzinach – znaczenie Babć i Dziadków w wychowaniu i socjalizacji.

3. Meandry komunikacji interpersonalnej – jak powstaje plotka i jak się przed nią ustrzec.

4. Gry i zabawy dla seniorów, gry zespołowe.

5. Poradnictwo i doradztwo gerontologiczne – aktywizacja zawodowa 60+ dobre praktyki.

 

5. „ Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Kompetencje historyczne

3 spotkania po 2 godziny = 6 godzin

1 grupa (15 os.)

Termin realizacji: II semestr (luty 2020-wrzesień 2020)

 

Zakres tematyczny szkolenia:

3.1.  Historia regionu  i najciekawszych miejsc.

3.2.  Najważniejsze dla regionu postaci historyczne.

3.3.  Zostań animatorem wycieczek zaplanuj wycieczkę do najciekawszych i najbogatszych miejsc w regionie.

W związku z wyjazdem na  konferencję podsumowującą projekt "Wiek nie musi być barierą", która odbędzie się w Kielcach, dyżur Zarządu w biurze 20.11.2017r. (poniedziałek) zostaje odwołany. Zapraszamy w środę :).

Przekazujemy informacje o dwóch spotkaniach, na które serdecznie zapraszamy.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z cyklu „Historyczne Czwartki w Bibliotece" – 3 października o godz. 17 do Czytelni MBP przy ul. Kochanowskiego 5. Tematem wykładu dr. Krzysztofa Gębury będzie „Ludność Kresów – jej świadomość narodowa". Wstęp wolny.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zapraszają na spotkanie autorskie z dziennikarką i reporterką Justyną Kopińską - 4 października 2019 r. o godz. 17 do Czytelni MBP przy ul. Kochanowskiego 5. Wstęp wolny.

Justyna Kopińska zajmuje się tematyką kryminalną związaną z prawem karnym, sądami i więziennictwem. Jest autorką książek : „Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?", „Polska odwraca oczy", „Z nienawiści do kobiet", „Obłęd".

 

 

 

Informacja dla osób wyjeżdżających na warsztaty do Kamiennej Woli:

Dotyczy grupy I (20-21 września) i grupy II (26-27 września). Zbiórka uczestników w dniu wyjazdu o godz. 10.00 na nowym przystanku autobusowym przy galerii "Skałka". Powrót jest następnego dnia około godz. 16.00.