Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnych kursach i szkoleniach podnoszących/ doskonalących kwalifikacje zawodowe i pozwalających na nabycie umiejętności zawodowych proszeni są o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety: