Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach realizuje projekt pn. "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego"  finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) i Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Rozwój Lokalny.