Dobrymi praktykami w zakresie realizowanych działań projektowych są:

- włączenie czynne uczniów ZSZ Nr 1 do prac organizacyjnych związanych z tworzeniem EKO – szkoły zielonego centrum aktywności lokalnej przez słuchaczy UTW w Starachowicach,

- efektywność współpracy międzypokoleniowej, wymiana i wykorzystanie praktycznych doświadczeń seniorów i zapału twórczego młodzieży oraz zwiększenie ich umiejętności praktycznych.

- podpisanie umowy partnerskiej z Dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 11 w której działa Eko-szkoła w ramach której będziemy dzielić się efektami realizowanego projektu, a tym samym promować rezultaty projektu wśród młodzieży.

- spotkania edukacyjne seniorów nt. ekologii i sposobu upraw ekologicznych ziół z dziećmi ze Szkolnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego