30.11.2021 r.  

Zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej Projektu 70/2019/RL na podstawie Umowy Partnerstwa Krajowego związanej z realizacją projektu pn. Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego (zwanego dalej: Projektem) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

 

Działania w ramach projektu:

Przedsięwzięcie 1.1.1

Partycypacyjne opracowanie oferty EKO - szkoły oraz realizacja pilotażowego programu edukacji ekologicznej

Zadanie 6.

* Międzypokoleniowe warsztaty zielarskie, zatrudnienie trenera: 2 edycje po 30 godzin dla grupy seniorów i młodzieży.

* Budowa ogrodu (społecznościowego) ziołowego – seniorzy i osoby młode, koszty zakupu roślin, gleby i sprzętu ogrodniczego.

* Zarządzanie projektem – zatrudnienie koordynatora projektu

 

Całość budżetu zgodnie z umową: 56.414,56 PLN = 12.407,80 EURO (100%)

W tym:

- budżet środków europejskich: 47.952,37 PLN = 10.546,63 EURO (85%)

- budżet państwa: 8.462,19 PLN = 1.861,17 EURO (15%)

 

Okres realizacji: od 02.2022 r. do 02.2024 r.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach realizuje projekt pn. "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego"  finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) i Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Rozwój Lokalny.

Na dzisiejszym zebraniu ZARZĄDU UTW w poczet nowych Słuchaczy przyjęliśmy 7 osób. Cieszymy się że nasze grono się powiększa.

ZARZĄD  UTW.

 

 

Dzisiaj w świątecznym nastroju bawili się Słuchacze UTW. Było to świąteczno-noworoczne spotkanie na którym wspólnie z nami uczestniczyli prezydent Marek Materek, viceprezydent  Marcin Gołębiowski oraz sekretarz p. Małgosia Zatorska. Gościem zaproszonym był również przewodniczący SRS p. Mirosław Głuchowski. Spotkanie otworzył prezes UTW Jerzy Krawczyk witając Gości i Słuchaczy. Następnie odbyły się "Otrzęsiny" nowo przyjętych Studentów przygotowane przez Samorząd Studencki i prowadzone przez przewodniczącego Henryka Skrobisza i Zosię Witkowską. Nowi Studenci dzielnie odpowiadali na pytania i zostali mianowani Słuchaczami UTW. Sekcja teatralna pod kierunkiem Iwony Dziubińskiej- Czerko wprowadziła nas w świąteczny nastrój w spektaklu "Tradycje świąteczne" w/g scenariusza i reżyserii Małgorzaty Wyderskiej. Sekcja" Niespokojne ręce " pod kierunkiem Grażyny Wysockiej opracowała scenografię a "Srebrne Nuty" pod kierunkiem Janiny Kowalik przy akompaniamencie Pawła Michalskiego śpiewały kolędy i pastorałki. Program artystyczny podkreślił wzniosłość naszego wydarzenia. Radośnie biesiadowaliśmy przy świątecznie nakrytych stołach w restauracji Patio, dźwiękach muzyki i śpiewie prezentowanym przez Macieja Jagieło. Humory wszystkim dopisały o czym świadczyły tańce na parkiecie. Na zakończenie wszyscy składaliśmy sobie wzajemnie życzenia. Atmosfera była miła i serdeczna, nie chciało nam się wracać do domów.

 

 

6.10.22r.uczestniczyliśmy w Pikniku Ekologicznym organizowanym przez Szkolę Podstawową nr.11 w Starachowicach. Nasze UTW zaprezentowało stoisko z ziołami, sokami i naparami ziołowymi. Ponadto nasz akademicki chór Srebrne Nuty uświetnił imprezę swoim występem. Prezes UTW podpisał umowę o współpracy z dyrekcją Eko - Szkoły. 

Podkategorie

  • PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY z NMF 2014-2021

    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach realizuje projekt pn. "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego"  finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) i Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Rozwój Lokalny.