W związku z udziałem naszego UTW w projekcie ogłoszonym przez MPiPS – ASOS II edycja  w dniu 28.05.2013 r. w dworku szlacheckim w Warszówku gm. Pawłów odbyło się głośne czytanie fragmentów „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Właścicielami dworku są państwo Alicja i Bolesław Krawczykowie.

 

 


 

             Czytanie zostało poprzedzone wykładem p. dr Alicji Krawczyk – wieloletniej wykładowczyni literatury polskiej w Uniwersytecie m J. Kochanowskiego w Kielcach - na temat „Recepcji dzieła”.

          Słuchacze UTW w strojach stosownych do epoki, obrazujących bohaterów dzieła Mickiewicza ( Tadeusz, Zosia, Telimena, ks. Robak, Jankiel ) z wielkim przejęciem i „kunsztem” aktorskim odczytywali fragmenty utworu.

 


        

          Po czytaniu degustowano ciasta - przygotowane w większości przez uczestniczki – oraz dzięki uprzejmości gospodarzy zwiedzono przylegający do dworku pomysłowo urządzony, podkreślający patriotyzm gospodarzy, ogromny park z wieloma starymi drzewami, będącymi pomnikami przyrody.

 


 


             

           Z żalem opuszczaliśmy miłych i gościnnych gospodarzy oraz atmosferę minionego romantyzmu. Do teraźniejszości wróciliśmy dopiero kiedy na horyzoncie pojawiły się pierwsze zabudowania Starachowic.