Komunikaty dla słuchaczy UTW

na listopad 2015r.

 

04-11-15 r. (środa) i 7-11-15 r. (sobota)

Spacer po gminie Brody. Spotkanie na stacji PKP Starach. Zach. godz. 10.40. Przejazd do stacji Brody. Prowadzącym będzie Andrzej Cygan.

05-11-2015 r. (czwartek)

Rozpocznie pracę sekcja geograficzna, którą poprowadzi Ewa Szklarczyk. Spotkanie w ZSZ nr 3 (ul. Szkolna) godz. 16.00.

06-11-2015 r. (piątek)

Wyjazd do teatru do Kielc.

Zbiórka godz. 17.30 w zatoczce naprzeciwko „Bistro” (dawna „Margerita”).

09-11-2015 r. (poniedziałek)

Wykład: „Odrodzenie Państwa Polskiego” zostanie wygłoszony w budynku ZSZ nr 3 (ul Szkolna) godz.16.00. Wykład poprowadzi Bogusław Zaborski.

14-11-2015 r. (piątek)

„Rajd Jędrusiów” w Lasach Tychowskich poprowadzi Bożena Cyran. Zbiórka godz. 9.00 pod cmentarzem na „Bugaju”.

21-11-15 r. (sobota) i 25-11-15r. (środa)

Spacer na ognisko w dzielnicy „Orłowo”. Zbiórka godz. 10.00 na przystanku koło bazy MZK (ul. Radomska). Prowadzącym będzie Andrzej Cygan.

23-11-2015 r. (poniedziałek)

Wyjazd do Solca na baseny siarczkowe. Zbiórka godz. 8.00 na parkingu przy galerii „Skałka”.

Zapisy do 16-11-2015r. u Haliny Sidor.

26-11-2015 r. (czwartek)

„Biblioterapia – terapeutyczna funkcja książki”- wykład w ZSZ nr 3 (ul. Szkolna) godz. 16.00.

28-11-2015 r. (sobota)

Spotkanie „ANDRZEJKOWEw budynku ZDZ (ul. Wojska Polskiego), godz.16.00 - 21.00. Zapisy oraz wpłaty (30zł słuchacz UTW, 35zł osoba towarzysząca) - przyjmowane są

w biurze UTW.

UWAGA WAŻNE !!!!!!!!!!!

 • Poszukujemy wolontariuszy wśród słuchaczy UTW do projektu pod hasłem „SZLACHETNA PACZKA”. Osoby chętne do pomocy innym proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury do biura UTW w czasie trwania dyżurów.

 • 28-X-2015r. (środa) Środowiskowy Szczep Drużyn ZHP im. Partyzantów Armii Krajowej zaprasza słuchaczy UTW na Wykus na XVI Partyzancką Drogę Krzyżową.

  O godz. 11.00 spotkanie uczestników przy kamieniu informacyjnym „Partyzancka Droga Krzyżowa”. Uroczystości na Wykusie zakończy harcerski poczęstunek ok. 13.15.

 • Słuchacze UTW po okazaniu aktualnej legitymacją członkowskiej mogą skorzystać:

 1. w cukierni „Kafka” (ul .Staszica) z 20% rabatu;

 2. w salonie fryzjerskim „Styl” (ul. Złota 23) z 20% rabatu:

 3. w salonie kosmetycznym „Zdrowe Piękno”

  ul. Radomska 48) z 10% rabatu.

 4. W Telepizzy Cortez(ul. Waryńskiego obok Rossmana). Słuchaczom UTW przysługuje następujący rabat:

 • 3 pizze w cenie jednej wg. Obowiązującego cennika;

 • 50% rabatu za jedną pizzę od cennika standard;

 • Napoje gorące (kawy/herbaty) stała cena 3.50zł.

ZAPRASZAMY