Oferta Dziennego Domu „Senior – WIGOR”

w Starachowicach, al. Armii Krajowej 28

Galeria Handlowa Skałka (I piętro)

planowane otwarcie grudzień 2015 r.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”- placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla trzydziestu

osób niepracujących - mieszkańców Gminy Starachowice - w wieku 60+

prowadzona przez Gminę Starachowice.

Zapewniamy :

- 8 godzinny pobyt w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00,

we czwartki w godzinach od 11.00 – 19.00 z wyjątkiem sobót, niedziel i dni

świątecznych;

- dwudaniowy obiad, kawę, herbatę, napoje, przekąski,

- możliwość korzystania z kuchni, pralkosuszarki, prysznica,

- podstawową pomoc przedmedyczną (doraźna opieka pielęgniarki/opiekuna

medycznego/fizjoterapeuty, dietetyka),

- treningi umiejętności społecznych i pamięci, naukę obsługi komputera oraz internetu,

tworzenie kółek dyskusyjnych, grup zainteresowań,

- ogólną gimnastykę usprawniającą, spacery w grupach, wyjścia do kina,

- zajęcia artystyczne,wykłady i warsztaty tematyczne.

- realizacje potrzeb uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim,

integrację międzypokoleniową,

- możliwość korzystania z codziennej prasy, komputera i internetu, telewizji, biblioteki,

- pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,

- ubezpieczenie wypadkowe.

Przyznanie miejsca w Domu będzie oceniane na podstawie poniższych kryteriów :

1) możliwość poniesienia opłaty za pobyt w Domu,

2) stan rodzinny, samotność,

3) warunki bytowe.

Odpłatność za pobyt dla uczestników Domu Senior WIGOR na rok 2015 została

ustalona na kwotę 220 złotych miesięcznie od uczestnika.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu : 668 -216 -211 lub osobisty –

Urząd Miejski w Starachowicach pokój nr 219 (II piętro)

Uwaga : Ilość miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.