18 grudnia 2015 r. nie odbędą się zajęcia na basenie z powodu awarii.