24.02.2016 r. o godz. 10.00 w Komendzie Policji w Starachowicach będzie wygłoszona prelekcja na temat bezpieczeństwa, na którą zaproszeni są słuchacze UTW.