2.03. i 9.03. zawieszone są zajęcia sekcji informatycznej prowadzonej przez pana Senderowskiego.

Najbliższe spotkanie tej grupy odbędzie się 16.03. (z możliwością ustalenia dogodnego dla wszystkich terminu odrobienia zaległych zajęć).