Poniedziałkowe zajęcia jogi  zaczynają się I gr. o godz. 8.00 i II gr. o 9.00.