• 28.11.2016r. odwołane są zajęcia sekcji przyrodniczej z powodu wyjazdu do Solca

  • Zajęcia sekcji przyrodniczej odbędą się 5.12. godz.10.15 w "Muzeum Przyrody I Techniki" pt.: "Wróble- ptaki naszych miast".

  • Zajęcia w 12 i 19 grudnia poprowadzi dr K. Dutkiewicz w sali DDP Senior Wigor.