Kategoria: Działalność

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2022 ROK

2022 rok był rokiem szczególnym w działalności UTW ze względu na przypadający w listopadzie jubileusz 15 – lecia naszej działalności.

Do uroczystych obchodów, przygotowywaliśmy się od już od marca

powołując zespół redakcyjny wydawnictwa albumu jubileuszowego. Członkowie zespołu pracowali również w czasie wakacji zbierając i opracowując materiały tekstowe i zdjęciowe do albumu. Zespołowi przewodniczyła Bogumiła Skrobisz.

W kwietniu Zarząd UTW ogłosił konkurs literacki pt. ” Moja przygoda z UTW”. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpiło w czerwcu podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego 2021/2022. Kolejnym wydarzeniem przypisanym do obchodów 15- lecia UTW był Rajd jubileuszowy, który odbył się 15. października i zakończył się ogniskiem integracyjnym w Parowozowni. Ukoronowaniem obchodów była Gala „Złote sowy”, która odbyła się 07.listopada 2022 r. w Hotelu Europa. Podczas Gali uhonorowaliśmy statuetkami osoby, dzięki którym możliwa była działalność oraz rozwój naszego stowarzyszenia.

Działalność kulturalna i integracyjna UTW

W styczniu 2022 r. odbyło się szereg imprez kulturalno- integracyjnych :

05.01. – ” Scena UTW ” – przedstawiła widowisko pt. ” Magia tego wieczoru -współczesny  adwent”.

08.01 – wyjechaliśmy do Teatru w Radomiu na sztukę pt. ” Koniec świata będzie śmieszny.”

21.01- obejrzeliśmy w Parku Kultury spektakl teatralny pt. ” Żona do adopcji”.

30.01 -uczestniczyliśmy w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

30.01 – występ jasełkowy ” Sceny UTW” został zaprezentowany w Kościele Wszystkich  Świętych w Starachowicach.

08.02 – wykład o Albercie Schweitzerze pt. Każdy człowiek może być twoim bliźnim” przeprowadziła Dorota Kiełek.

12.02. – w sali Olimpia UM – odbyła się zabawa walentynkowa.

W marcu 2022 r. odbyło się szereg imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta i powiatu organizowanych przez sekcję teatralną „Scena UTW”:

01.03 – uczestniczyliśmy w wykładzie pt. ” Ona i on w raju”. Wykład w formie inscenizacji  przeprowadzili Bogumiła i Henryk Skrobisz.

04.03. -” Scena teatralna UTW” oraz zespół wokalny ” Srebrne Nuty”z okazji Dnia Kobiet

zaprezentowały program pt. ” Bawmy się kobietki ” w Gminnym Ośrodku  Kultury w Brodach

07.03.- uczestniczyliśmy w spotkaniu z Prezydentem Miasta Markiem Materkiem.

08.03.- Program artystyczny pt. ” Bawmy się kobietki” został przedstawiony w Gminnym Ośrodku Kultury w Marcinkowie.

09.03. – w sali klubowej Parku Kultury odbyła się zabawa dla słuchaczy UTW z okazji Dnia

  Kobiet, którą uatrakcyjnił występ grupy teatralnej ” Scena UTW” oraz zespół wokalny 

  ” Srebrne Nuty”.

10.03. W marcu grupa słuchaczy UTW kilkakrotnie brała udział w akcji pomocy Ukrainie

pracując przy wykonywaniu siatek maskujących oraz przy rozdzielaniu darów dla  obywateli

  Ukrainy przebywających w Starachowicach.

15.03 – Dorota Kiełek przeprowadziła wykład pt. „O miłości prawie wszystko”

30.03 – odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze.

12.04 – odbył się kolejny wykład Doroty Kiełek pt. Krytyka moralności mieszczańskiej w utworach Gabrieli Zapolskiej”

19.04 – uczestniczyliśmy w akcji społeczno- edukacyjnej pt. Żonkile” organizowanej przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

25.04 – Zawarliśmy porozumienie pomiędzy UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU a ZESPOŁEM SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 w Starachowicach o  współdziałaniu  międzypokoleniowym.

 Projekt „Eko – szkoła – zielone centrum aktywności lokalnej”.jest dofinansowany z Funduszy Norweskich.

08.05- uczestniczyliśmy w koncercie zespołu ” Wiarusy”

10.05 – Wykład Doroty Kiełek pt.” Matka i dom we wspomnieniach słuchaczy UTW.”

17.05 – odbyło się spotkanie integracyjne z członkami UTW w Łagowie.

03.06 – wyjechaliśmy na wycieczkę do Szydłowca, Chlewisk i Orońska realizując projekt ” Seniorzy bliżej natury”

04.06 – wyjechaliśmy do teatru ” Och teatr” w Warszawie na spektakl pt. „Nic nowego pod  słońcem”. Przed spektaklem zwiedziliśmy z przewodnikiem Trakt Królewski.

07.06 –  odbył się wykład Doroty Kiełek pt. ” Humor, żart,dowcip, pogoda ducha -jako sposobie ze starością”.

09.06.  – uczestniczyliśmy w rajdzie ” Zielone Starachowice” oraz ognisku integracyjnym  zorganizowanym nad Lubianką z okazji zakończenia II kadencji Starachowickiej  Rady  Seniorów.

14. 06. – W dworku Świętokrzyskim odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego   2021/2022, podczas którego wręczyliśmy nagrody w konkursie  ” Moja  przygoda z UTW”.

19.06.- odbył się  Piknik w Amfiteatrze Parku Miejskiego pn. „Wspólne działanie to siła  Seniorów” zadanie dofinansowane prze Starostwo  Powiatowe w Starachowicach.

 W okresie  wakacyjnym w każdą sobotę odbywały się spacery z kijkami nordic walking w ramach Letniej Akademia Seniorów. Spacery prowadziła Anna Przygoda -pracownik naukowy UJK w Kielcach.

Koło PTTK przy UTW zorganizowało 3 wędrówki wakacyjne :

– 13 lipca na trasie Dziurów – Styków,

– 17 sierpnia do Rezerwatu Skał w Krynkach,

– 21 września – do Rezerwatu Skały pod Adamowem.

W okresie wakacji dla chętnych słuchaczy UTW  prowadzone były zajęcia z jogi oraz aerobik na basenie. Zajęcia prowadziła Agata Musiałowska.

20.08 – wzięliśmy udział w złazie turystycznym Dębowa Góra organizowanym przez Staropolskie Towarzystwo  Przyrodniczo – Leśne ” Kotyzka”.

06.09 – odbyła się wycieczka do Buska Zdroju ( na tężnie) w ramach zadania publicznego wspólfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pt”Senior stawia  na  aktywność”.

08.09. – Zarząd UTW uczestniczył w I ŚWIĘTOKRZYSKIM KONGRESIE UNIWERSYTETÓW  TRZECIEGO WIEKU  w Kielcach. Nasi przedstawiciele  wzięli  udział w dwóch  panelach  dyskusyjnych  dotyczących  standardów  i  finansowania UTW.

10.09. – uczestniczyliśmy w VIII Starachowickich Dniach Seniora, które odbyły się w  Parku  Kultury.

16.09. – tradycyjnie już wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata – Polska 2022.

Nasi słuchacze sprzątali teren wokół zbiornika wodnego ” Piachy”. Na zakończenie  odbyło się  ognisko integracyjne.

18.09 – na zaproszenie Muzeum Przyrody i Techniki uczestniczyliśmy w ciekawym wydarzeniu  pod  hasłem Pokaz Stylu i Kolory Seniora.

05.10 – w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Starachowice OLIMPIA odbyła  się Gala  inauguracyjna  nowy rok akademicki 2022/2023.

06.10 – uczestniczyliśmy w Pikniku Ekologicznym organizowanym przez Szkolę Podstawową Podstawową  nr 11 w Starachowicach. Nasze UTW zaprezentowało stoisko z ziołami , naparami ziołowymi i sokami.

Zespół wokalny „Srebrne Nuty”uświetnił imprezę swoim występem. W tym dniu  została  podpisana  umowa o współpracy w ramach Eko- Szkoły.

15.10 – odbył się rajd z okazji 15- lecia UTW, zakończony ogniskiem w Parowozowni.

16.10- Zarząd i Słuchacze UTW wzięli udział w akcji „Starachowice- miasto zielonej  przyszłości”.

Uczestniczyliśmy w akcji Sprzątanie Placu na Szlakowisku i sadzeniu  drzewek dostarczonych  przez  Nadleśnictwo. UTW też ma swoje  drzewko.

 19.10 – odbył się zorganizowany przez CUS autokarowy wyjazd do Nowej Słupi -zwiedzanie Muzeum Archeologicznego oraz  ognisko integracyjne.

07. 11 – odbyła się w Hotelu Europa Gala ” Złote Sowy „. Podczas uroczystości dla zasłużonych  słuchaczy  i wykładowców wręczone zostały statuetki ” Złote Sowy”. Wśród  nich  była zasłużona nestorka  Jadwiga Cwalina -Krajewska. Na zakończenie  Gali odbył się bal.

24.11. – Słuchacze UTW z sekcji teatralnej Scena UTW gościnnie wystąpili w ZSZ nr.3 na spotkaniu  zorganizowanym  z okazji  roku  Marii Konopnickiej.

27. 11- uczestniczyliśmy w zabawie andrzejkowej z DJ Viki. Był to prezent od Prezydenta  Miasta Marka Materka.

29.11 – wzięliśmy udział w Pikniku propagującym zdrowy tryb  życia” RUCH  TO  ZDROWIE”  zorganizowanym przez Stowarzyszenie Zdrowy kręgosłup przy MOGKIK w Starachowicach.             

01.12. – „Scena UTW” zorganizowała w Szkole Podstawowej nr 10 spotkanie  międzypokoleniowe poświęcone Marii Konopnickiej – Patronce Roku 2022.

06.12 – odbył się wykład Bogumiły Skrobisz pt. Legenda „Wesela” Stanisława  Wyspiańskiego – realia  znane i nieznane.

13.12 – Rok Romantyzmu – refleksje wokół ballad i romansów Adama Mickiewicza.  Wykład  Doroty  Kiełek.

17.12 – odbyło się spotkanie Świąteczno – Noworoczne zorganizowane przez ZARZĄD  i SAMORZĄD  UTW w  Patio lokalu przy Polskich Odlewniach.

18.12 – kolejne spotkanie międzypokoleniowe sekcji teatralnej SCENA UTW tym razem ze społecznością  szkolną SP nr 11- poświęcone Marii Konopnickiej -Patronce  Roku  2022.

W 2022 roku realizowaliśmy następujące projekty:

1.  „Wspólne działanie to siła Seniorów” zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

  W czerwcu 2022 r. z środków finansowych przyznanych na to  działanie  realizowany  był  Piknik w Parku   Kultury. Projekt  został  napisany  i zrealizowany  przez Helenę  Pęczek, Helenę Pożoga – Buchelt i Dorotę Jantos.

2. „Senior stawia na aktywność” – projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. W ramach  przyznanych  środków  we wrześniu   wyjechaliśmy  do tężni w  Busku. Zdroju. Autorem  tego projektu  była  Helena  Pożoga  – Buchelt.

3.W ramach promocji Powiat Starachowicki – dofinansował kwotą 5. tys zł na wydanie  albumu  jubileuszowego z okazji 15 – lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt  napisała  Anna  Tokarska.

4.Gmina Starachowice w ramach wspieranie tradycji edukacyjnych UniwersytetuTrzeciego  Wieku w Starachowicach dofinansowała kwotą 5. tys zł  na wydanie  albumu  jubileuszowego  z okazji  15 – lecia  UTW. Projekt  napisała  Anna  Tokarska.

5„Seniorzy bliżej natury” – zadanie publiczne dofinansowane przez Urząd Miasta Starachowice.

 W ramach projektu wyjechaliśmy do Szydłowca , Orońska i  Chlewisk. Projekt  został  napisany  i zrealizowany  przez  Helenę,Wiesławę Pęczek, Helenę  Pożoga – Buchelt  i Dorotę Jantos.

6Projekt ” Kierunek Przyszłość” – z Funduszy Norweskich realizujemy urządzanie Ogrodu  Społecznościowego UTW przy ulicy Glinianej 10 a. Kierownikiem projektu  z ramienia   UTW jest  Jerzy  Krawczyk.

Działalność edukacyjna i sportowa UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach realizował swoje zadania statutowe w ramach 20 sekcji tematycznych: W 2022 r. powstały 3 nowe sekcje:

– sekcja teatralna

– sekcja Eko – Ogród UTW

– sekcja języka angielskiego dla początkujących

Natomiast sekcja języka włoskiego nie podjęła swojej działalności w I semestrze ze względu na wyjazd lektora za granicę.

1. Sekcja psychologiczna jest prowadzona przez Wandę Kołodziejczyk. Skupia 11 aktywnych członków. W I i II semestrze 2022 roku zrealizowano 20 spotkań ze słuchaczami. Frekwencja wynosiła 62%. Zajęcia odbywały się 1 w tygodniu.

Tematyka tych spotkań związana była z problematyką szczęścia osobistego, czynnikami składającymi się na poczucie szczęścia, jego wyznacznikami i sposobami jego zwiększenia. Program został zrealizowany.

2. Sekcja Eko – Ogród -prowadzona jest przez Marię Gola. Należy do niej 16 osób. Odbyło się 13 spotkań. Część spotkań prowadzone było w formie prac ogrodniczych, część w formie wykładów tematycznych. Frekwencja grupy wyniosła 38%. Zajęcia teoretyczne dotyczyły zdrowotnych właściwości ziół, prowadzenia upraw ekologicznych. W ramach zajęć praktycznych jesienią dokonano nasadzeń roślin i krzewów wieloletnich oraz nawiezienia ziemi i przygotowanie rabat pod nowe wiosenne nasadzenia.

3. Sekcja przyrodnicza – prowadzona jest przez dr Krystynę Dutkiewicz. Należy do niej 26 słuchaczy. Skład osobowy sekcji przyrodniczej w porównaniu z poprzednim semestrem pozostaje bez zmian. Zrealizowano łącznie 16 godz. zajęć , większość wykładów w formie prezentacji multimedialnychi 1 zajęcia w terenie. Średnio 26 osób uczestniczyło w wykładach. Zajęcia odbywały się 2 razy w miesiącu. Członkowie sekcji planują włączyć się w prace ogrodnicze. Współpracują również z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Zgodnie z założeniami program zrealizowano w całości.

4.Sekcja informatyczna – prowadzona jest przez Agnieszkę Pachocką. Należy do niej 10 słuchaczy, w I semestrze odbyło się 16 godz. z zajęć z podstaw obsługi smartfona i nauki korzystania programów komputerowych w celu szybkiego komunikowania się z rodziną i  znajomymi. Frekwencja  wynosiła85%

Część zajęć poświęcona była na naukę wykonywania zdjęć i nagrywania filmów za pomocą smartfona oraz wysyłanie materiału zdjęciowego. Słuchacze nauczyli się również korzystać z lokalizacji w telefonie, wyznaczania trasy, tworzenia profilu zaufanego, korzystania z informacji z IKP. Założony plan pracy zrealizowano 100%.

5. Sekcja geograficzno- turystyczna – prowadzona jest przez Elżbietę Durlej. Należy do niej 22 słuchaczy. Frekwencja na zajęciach wyniosła 76%. Zrealizowano 20 godzin zajęć w formie wykładów. W ramach sekcji odbywały się też w soboty spacery edukacyjne po terenie miasta i okolic.

 3 wycieczki nie odbyły się z przyczyn złej pogody. Celem ich było poznanie miejsc związanych z historią miasta. W spacerach brali też udział członkowie innych sekcji UTW.

6. Sekcja poetycka ” Feniks” – prowadzona jest przez Lucjanę Elżbietę Nowak. Sekcja liczy 12 członków. . Średnia frekwencja na zajęciach wyniosła 60 %. Spotkania sekcji odbywają się raz w miesiącu w Bibliotece Miejskiej, odbyło się 16 godz. zajęć.Grupa Feniks współpracuje z sekcją literacką UTW, bierze udział w imprezach organizowanych przez Zarząd UTW np. Gala ”Złote Sowy” czy wspólne kolędowanie oraz w spotkaniach z dziećmi w przedszkolach.

7. Sekcja Edukacji Obywatelskiej – prowadzona jest przez Jerzego Krawczyka . Należy do niej 40 słuchaczy. Średnia frekwencja wyniosła 88% . W I semestrze odbyło się 15 dwugodzinnych wykładów.Założony plan wykładów został zrealizowany w 100% .Program zajęć sekcja realizuje w formie wykładów otwartych w których uczestniczą też członkowie innych sekcji zainteresowanych proponowaną tematyką wykładów. Tematyka wykładów dotyczy bieżących problemów miasta i powiatu, profilaktyki zdrowotnej seniorów. Wykłady prowadzone przez dyrektora MPiT Pawła Kołodziejskiego oraz Wiolettę Sobieraj cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy. W tę tematykę wpisał się również ciekawy wykład wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego. W wykładach uczestniczyli zaproszeni goście: Michał Walendzik, Marek Pastuszka, Wiesław Daszkowski, Jerzy Miśkiewicz i Agnieszka Fabiś.

8. Sekcja literacka – prowadzona jest przez Dorotę Kiełek. Zajęcia sekcji odbywają się raz w miesiącu. Odbyły się cztery spotkania po 2 godz.– łącznie 8 godz. Należy do niej 30 słuchaczy.Średnia frekwencja to 94%. W tym roku akademickim duże zainteresowanie słuchaczy wzbudził konkurs literacki ” Moja przygoda z UTW”Słuchacze sekcji podczas zajęć prezentowali i omawiali nagrodzone prace. Realizowane były również tematy dotyczące kobiet w tradycji i kulturze oraz w życiu Adama  Mickiewicza.

9.Sekcja języka rosyjskiego – prowadzona jest przez Jadwigę Hamerę. Należy do niej 12 słuchaczy, frekwencja na zajęciach wyniosła 70%..W ramach sekcji zrealizowano 9 spotkań. Słuchacze uczyli się słownictwa i zwrotów gramatycznych zgodnie z realizowanymi tematami zajęć. W I. semestrze słuchacze przygotowali się do testu sprawdzającego nabytą wiedzę.

W II semestrze realizowane były tematy dotyczące ulubionych zawodów i słownictwa związanego z pracą w tych zawodach. Sekcja zorganizowała wycieczkę do teatru Słowackiego w Krakowie oraz spotkanie adwentowe. Słuchacze włączyli się w prace przygotowawcze do 15 – lecia UTW.

10. Sekcja języka niemieckiego – prowadzona jest przez Jolantę Łodej.

Sekcja liczy 10 osób . Zajęcia odbywają się  2 razy w miesiącu. W I i II semestrze zrealizowano 26 godziny zajęć, średnia frekwencja wyniosła 100%. Założony plan pracy został zrealizowany.

11. Sekcja języka włoskiego – prowadzona była przez Agnieszkę Iwon.

Należało do niej 15 słuchaczy. W ramach lektoratu słuchacze zdobywali wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa i prowadzenia rozmówek w języku włoskim. Sekcja pracowała tylko w II semestrze 2022 r. Ze względu na wyjazd lektorki w nowym roku akademickim sekcja nie podjęła działalności.

12. Sekcja teatralna ” Scena UTW” prowadzona była przez Iwonę Dziubińską- Czerko.

Liczy 20 osób. Średnia frekwencja 98%. członkowie sekcji w II semestrze wielokrotnie zaprezentowali się w występach dla członków UTW, mieszkańców miasta i okolicznych gmin. Prezentowane sztuki opierały się głównie o scenariusze Joanny Matysek. Grupa teatralna współpracowała ściśle z sekcją ” Niespokojne ręce” oraz grupą wokalną „Srebrne Nuty”.

13. Sekcja plastyczno- techniczna „Niespokojne ręce” – prowadzona jest przez Grażynę Wysocką. Liczy 13 osób. Średnia frekwencja to 80%. Grupa bardzo aktywnie uczestniczy w życiu UTW realizując potrzeby dekoracyjne na wszystkie imprezy okolicznościowe, występy, spotkania aktualizuje również tablicę informacyjną UTW. W I i II semestrze członkowie grupy przepracowali łącznie 84 godz. Sekcja szczególnie aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu dekoracji na15 – lecie UTW, przygotowaniu  statuetek ZŁOT oraz plakatu „Mamy już 15 lat. Sekcja przygotowała również wszystkie elementy dekoracji na występy „Sceny UTW”.

14.Gimnastyka usprawniająca – zajęcia prowadzi Barbara Bedorf. Udział w zajęciach bierze 12 słuchaczy. Frekwencja grupy to 80%Zajęcia odbywały się w I semestrze 2 razy w tygodniu, Łącznie przeprowadzono 40 godz. zajęć ze słuchaczami.Celem zajęć jest utrzymanie bądź podniesienie sprawności psychofizycznej słuchaczy, uświadomienie potrzeby i kształtowania nawyku aktywności ruchowej. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie aparatu ruchowego ćwiczących i zapobieganiu zmianom w obrębie poszczególnych układów: ruchu , krążenia I  oddychania.

15. Joga – sekcja prowadzona przez Agatę Musiałowską. Należy do niej 10 słuchaczy, średnia frekwencja wyniosła 80%. Przeprowadzono 27 godz. zajęć. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem i  miały na celu  podniesienie sprawności ruchowej słuchaczy UTW.

16Zumba sekcja prowadzona przez Agatę Musiałowską. Należy do niej 11 słuchaczy, średnia frekwencja wyniosła 75%. Przeprowadzono 30 godz. zajęć. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem i miały na celu podniesienie sprawności ruchowej słuchaczy UTW. Członkowie sekcji zaprezentowali się na Gali Złote Sowy z okazji 15- UTW.

17. Aerobik na basenie –prowadzony był przez Agatę Musiałowską. Z zajęć na basenie głębokim i płytkim korzystało średnio 25 słuchaczy. Średnia frekwencja to 70%. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Plan pracy został zrealizowany . W okresie wakacji zajęcia kontynuowała grupa chętnych słuchaczy. Ze względu na remont basenu zajęcia w I semestrze zostały okresowo zawieszone.

18. Zespół wokalny ” Srebrne Nuty” – kierowany jest przez Janinę Kowalik.

Do zespołu należy 12 słuchaczek UTW, które spotykają się raz w tygodniu; I i II semestrze odbyło się 100 godz. zajęć. Frekwencja wyniosła 75%. Zespołowi akompaniuje Paweł Michalski. Zespół bierze udział w wydarzeniach UTW oraz współpracuje z innymi sekcjami. Swoimi występami zespół uatrakcyjnił: „Senioralia”, występ w Parku Miejskim w ramach projektu ” Wspólne działanie to siła Seniorów”, Inaugurację roku akademickiego, Galę Złote Sowy, Spotkanie Noworoczne, występował wspólnie z grupą teatralną 'Scena UTW” oraz w Orszaku Trzech Króli.

19. Sekcja języka angielskiego dla zaawansowanych prowadzona jest przez Jolantę Nowak.

Grupa liczy 9 słuchaczy, średnia frekwencja to 90%. odbywają się 1 raz w tygodniu. Szczególny nacisk i motywację przykłada się do posługiwania się językiem angielskim w mowie. W tym roku materiał nauczania został wzbogacony o elementy wiedzy i kultury anglosaskiej.

20. Sekcja – Język angielski dla początkujących – prowadzona jest przez Elżbietę Durlej. To nowo powstała sekcja ciesząca się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Obecnie liczy 30 członków. Przeprowadzono 13 godz. zajęć. Frekwencja wyniosła 81%. Nacisk lektora położony został na wzajemne komunikowanie się w małych grupach oraz poznanie czasów gramatycznych niezbędnych do komunikacji.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UTW ZA 2021 ROK

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Starachowicach w 2021 roku.

Rok 2021 zaczął się wprowadzeniem w całym kraju czerwonej strefy ze względu na wzrost zachorowań na COVID – 19. Wprowadzone obostrzenia i zakaz spotykania się zmusiły nas do odwołania zajęć od 04.stycznia. Do 18 stycznia członkowie Zarządu pełnili dyżury zdalnie. Dopiero 20 stycznia wróciły dyżury stacjonarne w biurze Zarządu.

Nasi członkowie wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy uczestnicząc w internetowej licytacji fantów od 15 do 31 stycznia. Przez czas izolacji na stronie internetowej UTW zamieszczaliśmy informacje o szczepieniach dla naszych słuchaczy oraz liczne artykuły z przeznaczeniem dla seniorów. W czasie pandemii utrzymywaliśmy kontakty telefoniczne naszymi słuchaczami. Został uruchomiony wolontariat dla osób szczególnie potrzebujących wsparcia oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu( robienie zakupów, wynoszenie śmieci). Jednej z koleżanek pomagaliśmy załatwić asystentów osoby niepełnosprawnej.

Zdalną naukę przy pomocy Messengera  prowadziła sekcja języka niemieckiego w 2 grupach oraz sekcja języka rosyjskiego. Frekwencja w tych grupach językowych wyniosła 90%. Sekcje językowe zrealizowały zaplanowany plan pracy. Pozostałe sekcje przeniosły realizację swoich planów pracy na II semestr.

25.02. – wzięliśmy udział w wystawie czasowej „ Przemysł domowy, zabytkowe sztućce” zorganizowanej w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Dopiero w maju po częściowej zmianie obostrzeń związanych z pandemią COVID -19 zaczęliśmy się spotykać na wolnym powietrzu.

20.05. odbył się  pierwszy spacer z kijami Nordic Walking leśnymi dróżkami do Lipia pod kierunkiem Tomasza Cygana.

Od 01.06. – ruszyły zajęcia ruchowe z gimnastyki, jogi, zumby oraz aerobik na basenie.

04. 06. – uczestniczyliśmy w wystawie malarskiej Anny Wiączek „ Goniąc marzenia”

05.06.- spacer ze słuchaczami wokół Zalewu „ Pasternik” poprowadziła Elżbieta Durlej.

Od 07. 06. wróciliśmy w UTW do zajęć stacjonarnych  stosując nadal obostrzenia sanitarne. Pracę rozpoczęły wszystkie sekcje, niektóre jak grupa rosyjska i niemiecka nadal w formie on- line.

07.06. – wyjechaliśmy do Wąchocka poznając tajemnice Pałacu Schoenbergów. Wycieczkę poprowadziła Wioletta Sobieraj.

08.06. – Dorota Kiełek przeprowadziła wykład pt. „Obchodzi mnie tylko aby być człowiekiem.”

11.06. – wyjechaliśmy do Teatru Powszechnego w Radomiu na sztukę „ Pomoc domowa.”

28.06.- odbyło się Walne Zebranie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uroczyste zakończenie roku szkolnego. W tym dniu na terenie Muzeum Przyrody i Techniki odbyło się również ognisko.

W okresie wakacji nie zaprzestaliśmy całkowicie działalności. Z uwagi na prośby słuchaczy kontynuowaliśmy aerobik na basenie oraz zajęcia gimnastyczne. Nawiązaliśmy współpracę z Centrum Usług Społecznych i część naszych słuchaczy wzięła udział w Programie OD WAGI skierowanego do osób po 60 roku życia. Co tydzień spotykaliśmy się na działce  w Społecznościowym Ogrodzie UTW.

Koło PTTK przy UTW zorganizowało w okresie wakacyjnym 3 wycieczki piesze:

 21 07.- do Kunowa

18.08. – do Suchedniowa

15.09. – do Marcinkowa

03.09. – odbyła się wycieczka integracyjna do Nadleśnictwa Marcule.

17.09. – po raz 5 wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata. Już tradycyjnie sprzątaliśmy teren wokół zbiornika wodnego Piachy. Na zakończenie akcji odbyło się ognisko integracyjne.

We wrześniu zawiązała się też nowa sekcja teatralna UTW pod nazwą „Scena UTW”.

W 2021r. zrealizowaliśmy 4 wygrane projekty: 3 z dotacją Urzędu Miasta oraz 1 dofinansowany ze Starostwa Powiatowego.

Pierwszy projekt pt.” Śpiewać każdy może” –  dotyczący pracy nad głosem skierowany był do zespołu wokalnego „Srebrne Nuty”. Rozpoczął się 02.09.  Udział w nim wzięło 12 osób. Finałem był występ zespołu 19.09. na Starachowickich Dniach Seniora w Amfiteatrze Parku Miejskiego.

Drugi pt. „Piknik Świętokrzyski” – skierowany był do mieszkańców Starachowic. Udział  w nim wzięło 40 słuchaczy UTW z różnych sekcji.  Inscenizacja słowno – muzyczna  została zaprezentowana w dniu 08.10. na scenie sali kinowej  Parku Kultury, na zakończenie odbył się koncert życzeń ze słodkim poczęstunkiem. Nasi słuchacze zaprezentowali też napary i zestawy ziołowe ze Społecznościowego Ogrodu UTW. Drugi występ dla mieszkańców Starachowic odbył się 19.11. na scenie Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Wojska Polskiego.

Trzeci projekt pt. „ XII Rajd Nordic Walking” – obejmował wycieczkę pieszo – autokarową do Kałkowa, ze zwiedzeniem zbiornika Wióry  oraz  Nietuliska. Udział w nim wzięło 40 osób. Zrealizowany został 13. 10. 2021r.

Czwarty projekt pt. „Zdrowy senior to aktywny senior” dofinansowany ze Starostwa Powiatowego realizowany był w listopadzie i grudniu 2021r. W ramach projektu 25 słuchaczy UTW uczestniczyło w bezpłatnych zajęciach aerobiku na basenie płytkim i głębokim oraz w wyjeździe na baseny siarczkowe do Solca Zdroju.

 

04.10. – na scenie Parku Kultury odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Wykład inauguracyjny przeprowadziła dr Anna Przygoda. Ruszyły  zaplanowane zajęcia poszczególnych sekcji. Powstały nowe sekcje: teatralna pn. „Scena UTW” pod kierunkiem Iwony Dziubińskiej- Czerko, plastyczno – techniczna pn. „Niespokojne ręce” – pod kierunkiem Grażyny Wysockiej oraz sekcja języka angielskiego, w której zajęcia prowadzi Jolanta Nowak.

09.10. – uczestniczyliśmy w XX – leciu zespołu ‘ Wiarusy.”

16. 10. – zorganizowaliśmy ognisko integracyjne połączone ze sprzątaniem terenu przy zbiorniku „ Piachy”.

23. 10.  –  odbyła się wycieczka edukacyjna połączona ze zwiedzaniem zakładu „ Perfopol”.

13.11. –  odbyła się wycieczka edukacyjna połączona ze zwiedzaniem zakładu „ Starpol.”

20.11. –  odbyła się wycieczka do Częstochowy.

21.11. –  wspólnie z klubem Manhattan uczestniczyliśmy w zabawie andrzejkowej.

28. 11.- uczestniczyliśmy w wyjeździe do teatru w Radomiu na spektakl „ Wstyd”

01.12. – wyjechaliśmy na baseny siarczkowe do Solca Zdroju’.

18.12. – na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe. Samorząd studencki przygotował program, w ramach którego odbyły się otrzęsiny nowych słuchaczy.

W 2021. mimo obostrzeń i wciąż panującej pandemii COVID -19, zajęcia poszczególnych sekcji tematycznych w II semestrze  zostały w znacznej części zrealizowane.

Odbyło się 15 wykładów plenarnych przeprowadzonych przez zaproszonych gości: z Muzeum Przyrody  i Techniki; Pawła Kołodziejskiego, Wiolettę Sobieraj i Justynę Sadzę. Spotkanie z Komendą Powiatową Policji, z pracownikami Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, z architektem miasta, z Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach oraz ciekawe wykłady historyczne przeprowadzone przez wicestarostę Dariusza Dąbrowskiego. Nasi słuchacze uczestniczyli również się w cyklu wykładów min. Bogumiła Skrobisz przeprowadziła 2 wykłady  – na temat twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i „Zaduszki i kult zmarłych w różnych religiach Świata” a  Dorota Kiełek wykład pt. „ Obchodzi mnie tylko aby być człowiekiem” refleksje nie tylko literackie.

Z powodu braku planowanych zajęć poszczególnych sekcji  i z powodu pandemii w I półroczu 2021r  sprawozdanie z pracy sekcji dotyczy  II półrocza 2021r.

1. Sekcja języka włoskiego – prowadząca Agnieszka Iwon.

   Ilość uczestników 8.

   Odbyło się 12 godzin zajęć.

   Frekwencja 90%.

   Plan pracy zrealizowano częściowo.

2. Sekcja języka angielskiego – prowadzona przez Jolantę Nowak.

   Ilość uczestników 8.

   Odbyło się 16 godzin zajęć.

   Frekwencja 70%.

   Plan pracy zrealizowany.

Uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności prezentacji, podstawowych danych o sobie, oraz komunikacji w zakresie powitań oraz prezentacji miejsc zamieszkania.

3. Sekcja języka rosyjskiego – prowadzona przez Jadwigę Hamerę.

    Ilość uczestników 11.

   Odbyło się 18 godzin zajęć.

   Frekwencja 78%.

   Plan pracy zrealizowano.

 Od 19.01.2021 r zajęcia odbywały się przy pomocy Messengera.

4. Sekcja języka niemieckiego – prowadzona  przez Jolantę Łodej.

   Ilość uczestników 13.

   Odbyło się 36 godzin zajęć.

   Frekwencja 92%.

   Plan pracy zrealizowano. Zajęcia odbywały się w 2 grupach.

Zajęcia częściowo odbywały się w formie on-line.

5. Sekcja psychologiczna – prowadzona  przez Wandę Kołodziejczyk.

       Ilość uczestników 18.

   Odbyło się 9 spotkań po 1,5 godz.

   Frekwencja 72%.

   Plan pracy zrealizowano .

 

6. Sekcja informatyczna – prowadząca Agnieszka Pachocka.

    Ilość uczestników 16.

   Odbyło się 16 godzin zajęć.

   Frekwencja 90%.

   Plan pracy zrealizowano. Zajęcia umożliwiały poznanie obsługi smartfona i komputera w celu szybkiego komunikowania się z rodziną i znajomymi, przeglądania stron internetowych, wyszukiwania filmów i programów, zgrywania zdjęć z telefonów oraz dokonywania zakupów przez Internet.

7. Zespół wokalny „Srebrne Nuty” – prowadzona przez Janinę Kowalik

    Ilość uczestników 12.

   Odbyło się 41 godzin zajęć.

   Frekwencja 87%.

   Plan pracy zrealizowano.

   We wrześniu zespół uczestniczył w warsztatach wokalnych w ramach projektu „ Śpiewać każdy może” oraz w Senioraliach.

W październiku uczestniczył w inauguracji roku akademickiego oraz w 2 prezentacjach „Pikniku Świętokrzyskiego”. Grupa wokalna uczestniczyła  w występach  słuchaczy UTW w przedstawieniu „ Magia tego wieczoru” – Współczesny Adwent .

8. Grupa literacka „ Feniks” – prowadzona przez Lucjanę Elżbietę Nowak.

    Ilość uczestników 17. 

   Odbyło się 4,5 godzin zajęć.

   Frekwencja 90%.

   Plan pracy zrealizowano częściowo. Zajęcia przeniesiono do Biblioteki Miejskiej. Odbyły się 3 spotkania, które  dotyczyły twórczości K.K. Baczyńskiego, twórczości C.K. Norwida oraz laureatów nagrody literackiej Nobla oraz laureatów nagrody „Nike” oraz twórczości Jana Gajzlera poety ludowego z Suchedniowa.

9. Sekcja Literacka – prowadzona przez Dorotę Kiełek.

     Ilość uczestników 28.

   Odbyły się 4 spotkania z 8 zaplanowanych.

   Frekwencja 91%.

   Plan pracy zrealizowano w 50%.

Członkowie sekcji wzięli czynny udział w prezentacji „ Pikniku Świętokrzyskiego” oraz w Jasełkach „Magia tego 

  wieczoru”.

 

10. Grupa teatralna „ Scena UTW” – prowadzona jest przez Iwonę Dziubińską – Czerko. 

    Ilość uczestników – 18.

   Odbyło się 21 godzin zajęć.

   Frekwencja 97%.

   Plan pracy zrealizowano.

 Grupa teatralna zaprezentowała na scenie Parku Kultury  w widowisku pt. Godki kobit”.

 

11. Sekcja Edukacji Obywatelskiej – prowadzona  przez Jerzego Krawczyka.

    Ilość uczestników 40.

   Odbyło się 20 godzin zajęć w formie wykładów.

   Frekwencja 69%.

   Plan pracy zrealizowano .

   Członkowie sekcji brali czynny udział jako wolontariusze w przygotowaniach do „ Pikniku  Świętokrzyskiego”. Współpracowali z wieloma instytucjami, których przedstawiciele przybliżają nam problematykę miasta i powiatu. Zwiedzamy zakłady pracy  i miejsca pamięci narodowej. Uczestniczymy w akcjach ekologicznych, prowadzimy Społecznościowy Ogród UTW.

12. Sekcja plastyczno- techniczna „ Niespokojne ręce” – prowadzona przez Grażynę Wysocką.

   Ilość uczestników 8.

   Odbyło się  20 godz. zajęć.

   Frekwencja 90%

   Plan pracy zrealizowano .

   Członkowie sekcji aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach scenografii do wydarzeń UTW: między innymi do Inauguracji roku akademickiego, do Pikniku Świętokrzyskiego, redagowali tablice  informacyjne UTW, prowadzili Kronikę UTW oraz dbali o wystrój sal wykładowych.

 

13.Sekcja gimnastyki – prowadzona  przez Barbarę Bedorf. 

   Ilość uczestników 31 osób.

   Odbyło się 27 godzin zajęć. 

   Plan pracy zrealizowano.

Po przebytym locdownie uwaga prowadzącej zajęcia skupiona była głównie na wzmocnieniu układu kostno- mięśniowego oraz ogólną poprawą wydolności organizmu.

14. Zumba – prowadząca Agata Musiałowska.

   Ilość uczestników 12.

   Odbyło się 11 godz. zajęć.

   Frekwencja 50%

   Plan pracy zrealizowano.

15. Joga z elementami pilates – prowadząca Agata Musiałowska.

     Ilość uczestników 10.

   Odbyło się 18 godz. zajęć.

   Frekwencja 50%

   Plan pracy zrealizowano.

16. Aqua Fitness na basenie – prowadząca Agata Musiałowska.

     Ilość uczestników 25.

   Odbyło się 28 godz. zajęć.

   Frekwencja 70%

   Plan pracy zrealizowano. Zajęcia odbywały się w 2 grupach:  na basenie płytkim i na głębokim.

17. Sekcja geograficzno – turystyczna – prowadzona przez Elżbietę Durlej

   Ilość uczestników 16.

   Odbyło się 24 godz. zajęć.

   Frekwencja 70%

   Plan pracy zrealizowano. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu. Sekcja organizuje spacery edukacyjne po Starachowicach i okolicy, jest to forma wypoczynku seniorów na świeżym powietrzu oraz wzmacnianie ich fizycznej kondycji. Jednocześnie pogłębiają swoją wiedzę o regionie. Sekcja organizuje również wycieczki i wykłady.  Tematy wykładów obejmują problemy współczesnego świata, rolnictwa i  demografii. 

18. Sekcja przyrodnicza –prowadzona przez Krystynę Dutkiewicz.

    Ilość uczestników 15

   Odbyło się 12 godz. zajęć.

   Frekwencja  63%

   Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu. Wykłady prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych   połączonych  z dyskusją prowadzącej i słuchaczy. Nie zostały zrealizowane zajęcia muzealne z powodu pandemii.

 

Opracowała:  Anna Tokarska                                                          

SPRAWOZDANIE UTW ZA 2020 ROK

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Starachowicach w 2020 roku.

 

Rok 2020 był rokiem szczególnym w działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku  ale również  w życiu całego kraju – to rok pandemii Covid-19.

 

04.01. – uczestniczyliśmy w projekcji filmu „ Aleksander Newski”.

12.01. – wzięliśmy udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, który odbył się w Starachowickim Centrum Kultury. Tradycyjnie nasi Słuchacze przygotowali wypieki, samodzielnie wykonane przedmioty rękodzieła artystycznego oraz dostarczyli przedmioty na aukcję. UTW zajęło trzecie miejsce w Starachowicach pod kątem zebranych funduszy.

16.01. – uczestniczyliśmy w  spotkaniu Noworocznym  w ZSZ, który uświetnił występ zespołu „ Srebrne Nuty”, oraz wiersze w wykonaniu naszych Słuchaczy.

16.01. – odbył się wykład dr Krzysztofa Gębury – „Dziedzictwo kulturowe kresów”.

21.01. – odbyło się spotkanie z autorami książki „Słowa jak kamienie – mowa nienawiści – kłamstwa i agresja w sieci.”

24.01. – wyjechaliśmy do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na zajęcia w pracowni chemicznej w ramach projektu „ Aktywny Senior”.

25.01. – spacer edukacyjny pt. „Od Wierzbnika do Starachowic” poprowadził Paweł Kołodziejski.

01.02. – wzięliśmy udział w projekcji filmu „Pancernik Potiomkin”

11.02. – rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Aktywny senior”- moduł III – Ze sztuką na ty   oraz IV moduł- Chodzi o to aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa.

14.02. – uczestniczyliśmy  w zabawie  Walentynkowej  w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

14. 02. – odbył się wykład  Joanny Adamczyk Dziubińskiej pt. „Dubaj naj..naj..”

16.02.  – wyjechaliśmy na spektakl teatralny do Radomia pt. „ Ryzykowna forsa”

17.02.  – odbył się spacer edukacyjny wokół zalewu w Wąchocku zakończony ogniskiem integracyjnym,

05.03. – odbyły się uroczyste obchody „ Dnia Kobiet” w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

07. 03. – Spacer edukacyjny z Elżbietą Durlej śladami „ Historia getta żydowskiego”

07.03 – uczestniczyliśmy w projekcji  filmu „ Rozkoszne gościnności”

Od. 12.03. zajęcia w UTW zostały zawieszone z powodu panującej pandemii Covid -19.

Sekcja języka niemieckiego kontynuowała zajęcia on-line przy pomocy różnych komunikatorów, zaplanowany program edukacyjny został zrealizowany.

Ponieważ ferie zimowe trwały do 27 lutego dlatego pozostałe sekcje spotkały się 1 lub 2 krotnie i nie zrealizowały programu.

08.05. –  z okazji Dnia Bibliotekarza sekcja literacka i poetycka przekazały bibliotece życzenia i dedykację pt. „Nocne rodzeństwa rozmowy”.

02.06. – wzięliśmy udział w akcji sprzątania terenu wokół zbiornika wodnego Piachy

–  od 03.06. ruszyły zajęcia ruchowe  jogi i zumby  początkowo prowadzone na terenie boiska przy ul. Glinianej, które były kontynuowane w okresie wakacyjnym.

26.06 – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze UTW.

27.06. – na zakończenie roku  odbył się spacer   wokół Starachowic zakończony ogniskiem w Parowozowni.

Ponieważ w roku akademickim 2019/ 2020  większość zajęć nie mogła się odbyć, dlatego w wakacje,  w okresie zniesionych obostrzeń i przy zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego kontynuowaliśmy zajęcia w terenie.

14.07. – zorganizowaliśmy wspólnie z Nadleśnictwem Starachowice wyjazd do Leśniczówki „ Klepacze” połączony ze spacerem po lesie i  ogniskiem.

21. 07. – pojechaliśmy na wycieczkę do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Arboretum w Marculach.

– w okresie wakacji członkowie sekcji edukacji obywatelskiej spotykali się w każdy poniedziałek w Społecznościowym Ogrodzie UTW.

13.08. – odbył się spacer edukacyjny prowadzony przez Tomasza Cygana do „Cygańskiej Kapy”.

24.08. w ramach projektu  grupa Słuchaczy UTW wyjechała do UJK w Kielcach na zajęcia warsztatowe pt. „Czas zatrzymany w obiektywie”.

06. 09. – Przedstawiciele Samorządu Studenckiego UTW złożyli kwiaty pod pomnikiem Obrońców Starachowic.

10. 09. – odbył się spacer organizowany przez członków koła  PTTK przy UTW do miejsc upamiętniających Powstanie Styczniowe  w Budach Brodzkich i Młynku. Wędrówkę poprowadził Tomasz Cygan.

Od. 15. 09. kontynuowaliśmy zajęcia w ramach projektu „ Aktywny Senior.

Zostały zrealizowane 3 moduły: „Ze sztuką na ty” – uczestniczyło w nim 26 osób, „Chodzi o to aby język giętki wypowiedział wszystko co pomyśli głowa” – udział wzięło 20 osób oraz moduł „Cudze chwalicie swego nie znacie” – uczestniczyło w nim 26 osób.

18.09. – w ramach obchodów Dnia Seniora grupa 20 Słuchaczy uczestniczyła w spacerze z kijkami nordic walking do Willi Rosochacz.

19.09. – w ramach akcji „Sprzątanie świata” uczestniczyliśmy w porządkowaniu terenu wokół zbiornika wodnego „ Piachy”. Na miejscu zbiórki powitał nas i  podziękował za udział Prezydent Starachowic Marek Materek. Akcja sprzątania zakończyła się wspólnym ogniskiem.

21.09. wzięliśmy udział w akcji sadzenia lasu zorganizowanej przez Nadleśnictwo Starachowice.

23.09. –  odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UTW, na którym zatwierdziliśmy nowy Statut oraz wysokość składki członkowskiej.

26.09. – Słuchacze UTW wzięli udział w zajęciach warsztatowych i wykładzie Wioletty Sobieraj w ramach projektu „ Mnisi i Cystersi”, który odbył się w Opactwie Cystersów w Wąchocku.

03.10. – w ramach projektu „ Aktywny Senior” odbył się rajd Nordic Walking zakończony obiadem w Willi Rosochacz.

05.10. – odbyła  w Starostwie Powiatowym w Starachowicach uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021.

13.10. – odbył się w ramach sekcji literackiej w Miejskiej Bibliotece wykład o twórczości Leopolda Tyrmanda przeprowadzony przez pracownika UJK w Kielcach.

14.10. – 30 członków UTW pojechało na wycieczkę do Wiślicy, która była dofinansowana z projektu przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach. Przewodnikiem wycieczki była Elżbieta Durlej.

16.10. – wzięliśmy udział w wernisażu wystawy w Muzeum Przyrody i Techniki pt”Przemysł domowy-zabytkowe sztućce  i zastawy stołowe”.

19.10. – odbył się wykład Zbigniewa Kopańskiego Pt. Historia Starachowic w starej fotografii

Od 24.10. – z powodu zwiększonej ilości zachorowań i  wprowadzenia w całym kraju czerwonej strefy,zajęcia w UTW zostały zawieszone do odwołania.

Zajęcia on-line prowadzone były przez sekcję:

1.-języka niemieckiego,która pracowała on-line w 2 grupach.Łącznie odbyło się 30 godzin zajęć,z których korzystało 20 Słuchaczy.Modyfikowany plan został zrealizowany.

2.-sekcja psychologiczna kontynuowała zajęcia poprzez wysyłanie do Słuchaczy treści skanowanych artykułów,dyskusje on-line i telefoniczne rozmowy dające wsparcie w trudnych chwilach i podtrzymujące  więzi.Z tej  formy zajęć korzystało 21 Słuchaczy.Tematy artykułów dotyczyły sposobów radzenia sobie ze stresem oraz z lękiem spowodowanym pandemią.Poruszały problemy osobowości ,wartości przyjazni oraz kontaktów społecznych.

3.-sekcja języka rosyjskiego prowadziła zajęcia on-line w 3 grupach. Z zajęć korzystało 15 Słuchaczy .Plan pracy został częściowo zrealizowany.

4.-sekcja poetycka „Feniks”-pracowała zdalnie ,zebrano materiały pamiątkowe ,zdjęcia i wykonano „Pamiątkową Księgę grupy poetyckiej Feniks”obejmującą lata 2012-2020.Księga krążyła od poety do poety była przez Słuchaczy  uzupełniana. Sekcja wysłała  2 prace literackie na konkurs  z okazji 50- lecia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pt. „ Pieśni  i fraszki – słowne igraszki”.  Barbara Gos i  Lucjana Elżbieta Nowak  otrzymały dyplomy od Rektora UJK za uczestnictwo w konkursie.

 Pozostałe sekcje w II semestrze zawiesiły swoją działalność z powodu panującej pandemii Covid-19.

Opracowała:

Wiceprezes Zarządu Anna Tokarska.

STATUT

STATUT

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach zwany w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa w szczególności na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 3

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Starachowice.  
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
 4. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych organizacji – krajowych
  i międzynarodowych – na zasadach pełnej autonomii.
 5. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust. 4, decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.
 2. O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia uchwala i zmienia regulaminy ww. jednostek organizacyjnych.   

 

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników za zgodą Walnego Zebrania Słuchaczy UTW.

 

§ 6

 1. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniających je znaków graficznych i innych symboli.  
 3. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.
 4. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

1)     Działalność edukacyjna, oświatowa i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, nauk ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych, nauk przyrodniczych i ekologii, problematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa seniorów a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych.

2)     Inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

3)     Stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych.

4)     Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych.

5)     Wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji.

6)     Aktywizacja społeczna osób starszych.

7)     Upowszechnianie praw seniorów oraz uwrażliwianie ich na różnego rodzaju zagrożenia w szczególności ekonomiczne i informatyczne. 

8)     Organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i bezrobotnych.

9)     Ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu.

10)  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

11)  Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych.

12)  Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

13)  Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych.

14)  Propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa,

15)  Organizowanie wypoczynku osób starszych.

16)  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

17)  Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

18)  Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

19)  Działalność na rzecz wzmacniania aktywności i świadomości obywatelskiej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

20)  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

21)  Działalność na rzecz upowszechniania i organizowania, utrzymania, nawiązania
i zacieśniania współpracy międzypokoleniowej.

22)  Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi
i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu – szerzenie przyjaźni
i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.

23)  Promocja i organizacja wolontariatu.

24)  Działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

25)  Działalność charytatywna

26)  Upowszechnianie ekonomii społecznej.

27)  Upowszechnianie „srebrnej gospodarki”.

28)  Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, oświatowego, kulturalnego i gospodarczego obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich
a w szczególności powiatu starachowickiego.

2. UTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

 

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     Prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej.

2)     Prowadzenie działalności szkoleniowej.

3)     Organizację seminariów, szkoleń, warsztatów i kursów.

4)     Organizację wykładów, odczytów, debat, konferencji, spotkań i prelekcji.

5)     Organizację wystaw, koncertów, festiwali, festynów, występów i konkursów.

6)     Organizację imprez i zajęć  rekreacyjno-sportowych.

7)     Organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, turystycznych
i krajoznawczych.

8)     Organizowanie obozów rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych.

9)     Prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów, ulotek, książek itp.).

10)  Prowadzenie działalności doradczej.

11)  Prowadzenie działalności stypendialnej.

12)  Organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł.

13)  Wspieranie finansowe i materialne osób będących w potrzebie.

14)  Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach zgodnych z celami statutowymi.

15)  Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, sektorem prywatnym
i organizacjami pozarządowymi.

2. Wymienione w ust. 1. rodzaje działalności realizowane będą przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonej przez nią nieodpłatnej działalności statutowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.

4. Odpłatną działalność statutową Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-10. 

5. Decyzję w zakresie prowadzenia danej działalności w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje Zarząd.

6. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne – krajowe
  i zagraniczne, jednakże osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)  zwyczajnych
2)  wspierających
3)  honorowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia z ukończonym co najmniej wykształceniem średnim będąca w wieku emerytalnym  55+.
 2. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie
  w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 4. Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)     uczestniczyć w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym,

2)     zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,

3)     zgłaszać projekty uchwał,

4)     uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,

5)     odwoływać się od uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,

6)     brać udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie na zasadach ustalanych przez Zarząd,

7)     korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 

§ 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należą:

1)   aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,

2)     przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3)   troska o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz,

4)     uczestniczenie w Walnych Zebraniach oraz posiedzeniach innych organów oraz ciał opiniodawczo-doradczych jeśli dany osoba jest jego członkiem,

5)   regularne opłacanie składek członkowskich,

6)   składki członkowskie winny być wpłacane do końca października w każdym roku akademickim, w uzasadnionych przypadkach składki mogą być wpłacone w dwóch ratach, pierwsza do końca października a druga do końca stycznia w danym roku akademickim,

7)   dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

8)   przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

 

§ 14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
  z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój  Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2)     śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),

3)     wykluczenia przez Zarząd w przypadku:

a)     działania na szkodę Stowarzyszenia,

b)     rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał władz i/lub regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Stowarzyszeniu,

c)      nieangażowania się w bieżącą działalność Stowarzyszenia w tym
w szczególności nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w posiedzeniach władz Stowarzyszenia,

d)     nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

4. Stwierdzenie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.

5. Od uchwał Zarządu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 członkowi wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały (uchwałę można doręczyć drogą e-mailową). Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. 

 

§ 17

 1. Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub pieniężną.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je  osobom fizycznym
  i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia

 

 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru w trakcie kadencji.
  W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 2. W takim przypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 4. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 2 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.
 5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

 

WALNE ZEBRANIE

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze
  i raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 21.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub informację w programie zajęć na 14 dni przed planowanym terminem obrad. Zarząd może ustalić inne sposoby zawiadamiania. 
 4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zebraniu.

 

§ 21

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:

1)     z inicjatywy własnej Zarządu,

2)     na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)     na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania – Zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Zasady określone § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 22

W Walnym Zebraniu biorą udział:

1)     z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)     z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)     określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

2)     uchwalanie statutu i jego zmian,

3)     podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,

4)     wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia i poszczególnych członków tych władz,

5)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,

6)     podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,

7)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia,

8)     uchwalenie regulaminu funkcjonowania Walnego Zebrania,

9)     podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,

10)  uchwalanie składki członkowskiej na wniosek Zarządu, jeżeli podwyżka będzie powyżej rocznego wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS.

 

ZARZĄD

§ 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

 

§ 25

 1. Zarząd składa się z 5-15 członków.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza. Zarząd może wybrać drugiego skarbnika i drugiego Sekretarza.
 3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno się odbyć niezwłocznie, po dokonaniu wyboru, które prowadzi przewodniczący Walnego Zebrania.
 5.  Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Zarządu powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Zasady określone
  w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad.
 6. Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz bądź inny członek Zarządu wskazany przez przewodniczącego obrad. Posiedzenia Zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.  
 9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Zarządu.

 

§ 26

 Do kompetencji Zarządu należy:

1)     realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia,

2)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

3)     realizowanie uchwał Walnego Zebrania,  

4)     kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia,

5)     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

6)     planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

7)     podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,

8)     sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia,

9)     utworzenie biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie personelu,

10)  uchwalanie regulaminów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,

11)  powoływanie i odwoływanie ciał doradczych, komisji, sekcji i zespołów, samorządu studenckiego  oraz określanie ich zadań w tym nadawanie i zmienianie regulaminów ich funkcjonowania,

12)  podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
 i ruchomego,

13)  prowadzenie działalności gospodarczej,

14)  podjęcie decyzji w zakresie rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego,

15)  uchwalenie wysokości składki członkowskiej,

16)  uchwalenie wysokości wpisowego oraz innych opłat związanych z działalnością Stowarzyszenia,

17)  uchwalenie zasad regulowania składek członkowskich. Zarząd na prośbę pisemną członka Stowarzyszenia może w uzasadnionych przypadkach udzielać rocznego urlopu, po wykorzystaniu rocznego urlopu członek Stowarzyszenia nie płaci wpisowego,

18)  przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

19)  prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

20)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

21)  przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,

22)  wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,

23)  rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

 

§  27

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest prezes i inny członek zarządu działający łącznie albo wiceprezes i inny członek zarządu działający łącznie, albo skarbnik i inny członek zarządu działający łącznie.
 2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem
  a członkiem zarządu.
 4. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
 5. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)     nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we    wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)     nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady określone w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad. W przypadku niezwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego, posiedzenie może zwołać którykolwiek członek Komisji.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków Komisji o każdym posiedzeniu.

7. Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Komisji Rewizyjnej.

 

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)     wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości
w trakcie kontroli,

3)     ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,

4)     opracowywanie regulaminu funkcjonowania Komisji,

5)     kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,

6)     wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności, nieprzestrzegania Statutu lub nierealizowania uchwał,

7)     zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 20 ust. 2 lub 21 ust. 2,

8)     wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

9)     przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

10)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

 

 

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 30

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1)     składki członkowskie, wpisowe oraz inne opłaty związane z działalnością Stowarzyszenia,

2)      darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,

3)     dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

4)     wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym z odpłatnej działalności statutowej
i działalności gospodarczej;

5)     dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochody
z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie podejmuje uchwałą Zarząd.

3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

4. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.

5. Dochód Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na działalność statutową Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

§ 31

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).
 4. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

§ 32

Zabrania się:

1)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)     przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. 
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych osoby, której dane dotyczą na stronie internetowej UTW

Informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Glinianej 10A dalej jako „UTW”.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt z osobami zainteresowanymi działalnością UTW.  Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) RODO.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Przysługuje  Pani/Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa 01 – 193.

4. Podanie danych jest niezbędne do kontaktu z członkiem UTW.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje i organy upoważnione z mocy prawa w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. UTW nie przekazuje ani nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019

Sprawozdanie z działalności UTW w Starachowicach w 2019 roku.

-.09 stycznia wzięliśmy udział w uroczystościach z okazji Powstania Styczniowego na Polanie Langiewicza.

-10 stycznia słuchacze UTW uczestniczyli w spektaklu”Żołnierz Królowej Madagaskaru” w Teatrze Polskim w Warszawie.

-13 stycznia organizowaliśmy stoisko z wypiekami i rękodziełem członków UTW w SCK i wspomagaliśmy akcję Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

-23 stycznia odbyła się wycieczka z wnukami do Pacanowa.

-04 lutego uczestniczyliśmy w wykładzie dr Jacka Łapińskiego pt.”Rozwój osobisty”.

-03 marca braliśmy udział w warsztatach kulinarnych w ZSZ nr 1.

-05 marca mieliśmy wspólne spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

-09 marca odbył się wyjazd do Filharmonii na spektakl”Gorące kubańskie rytmy-salsa jest kobieta”.

-27 marca wyjechaliśmy do Teatru Starego w Krakowie na spektakl”Gould”.

-26 kwietnia odbyło się Spotkanie Wielkanocne w Dworku Świętokrzyskim.

-18 maja odbyły się na placu pod Skałkami „Juwenalia’ UTW.

22. maja 2019r. podczas walnego zebrania sprawozdawczo -wyborczego członków UTW został wybrany nowy Zarząd. Na prośbę ustępującego Zarządu do końca czerwca poprzedni Zarząd realizował rozpoczęte wcześniej przedsięwzięcia . W czerwcu wzięliśmy udział w :
– Jarmarku Starzecha;
– Rajdzie Nording Waking z przemarszem do Wólki Milanowskiej było to przedsięwzięcie dotowane z środków Starostwa Powiatowego
– w wycieczce do Świętej Katarzyny, w ramach projektu z Urzędu Marszałkowskiego
– w wycieczce na terenie gminy Bieliny, połączonej z grą terenową opartą na ludowych legendach świętokrzyskich. Wakacje były dla nowego Zarządu okresem wytężonej pracy związanej z przeprowadzką do nowej siedziby przy ulicy Glinianej 10a, oraz z pozyskiwaniem i transportem sprzętu i mebli po likwidowanych szkołach gimnazjalnych.
– w lipcu delegacja UTW uczestniczyła w odsłonięciu pomnika z 1922 r. , który był wyremontowany z środków zebranych podczas kwesty w listopadzie 2018r.
15 sierpnia delegacja słuchaczy UTW uczestniczyła w uroczystościach organizowanych przez Prezydenta Miasta pod pomnikiem Niepodległości, złożyliśmy pod pomnikiem okolicznościowy wieniec;
– 24 sierpnia 30 członów UTW wzięło udział w Paradzie Seniorów w Warszawie;
– 9 września uczestniczyliśmy w V Dniach Seniora, który rozpoczął się odtańczeniem tradycyjnego poloneza pod ” Skałkami”;
– we wrześniu delegacja UTW złożyła również wieniec pod pomnikiem ” Obrońców Starachowic”;
– 22.września pod hasłem :” Nie śmiecimy , sprzątamy, zbieramy” – wzięliśmy udział w sprzątaniu terenu wokół zbiornika wodnego „Piachy”. Akcja zakończyła się tradycyjnym ogniskiem. Cieszymy się , że coraz większa liczba naszych słuchaczy uczestniczy w tej akcji. W tym roku było 24 osoby.
– 19. września wrześniu zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, wycieczka odbyła się w ramach współpracy z Ligą Obrony Kraju;
– 1. października uczestniczyliśmy wspólnie z innymi organizacjami senioralnymi naszego miasta w ” Jesiennym rajdzie seniorów” – organizowanym z okazji ” Międzynarodowego dnia osób starszych”, który zakończył się wspólnym ogniskiem i zabawą w ośrodku ZHP nad Lubianką.
– 7 października w sali UM ” Olimpia ” uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Odbył się również I etap Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej;
– 12. października braliśmy udział w Targach Seniora w Kielcach;
– 19. października wyjechaliśmy na wycieczkę do Muzeum Żydowskiego POLIN w Warszawie;
– 26. października odbyła się zabawa integracyjna z LOK w Domu Nauczyciela;
– 1 – listopada wzięliśmy udział w kweście na cmentarzach przy ulicy Radomskiej;
– 04 – listopada odbyły się wybory do koła PTTK przy UTW. Przewodniczącym został wybrany Tomasz Cygan.
– 08 – listopada wzięliśmy udział w konferencji naukowej „Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego” w 120 rocznicę oddania do użytku Zakładu wielkopiecowego w Starachowicach. Konferencja odbyła się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach;
– 08 listopada braliśmy udział w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Lipiu w ramach obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
– 30. listopada odbyła się zabawa andrzejkowa w Dworku Świętokrzyskim;
– 8. grudnia – wyjechaliśmy do teatru Tet a tet w Kielcach na spektakl „Kochajmy się”
– 9. grudnia – odbyło się w sali Olimpia UM spotkanie z Prezydentem Miasta Markiem Materkiem;
– 15. grudnia – uczestniczyliśmy w wykładzie ” Polonistyka na Uniwersytecie Lwowskim” w UJK w Kielcach.
– 16 stycznia – odbyło się Spotkanie Noworoczne słuchaczy UTW w ZSZ nr 1 w Starachowicach;
– 20 stycznia – uczestniczyliśmy w wykładzie pracowników naukowych UJK w Kielcach, autorów książki pt. „Słowa jak kamienie, mowa nienawiści, kłamstwa i agresja w sieci”.
– 24.01 – uczestniczyliśmy w zajęciach praktycznych w pracowni chemicznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wyjazd odbył się w ramach projektu ” Aktywny Senior” Zajęcia prowadził dr hab. Rafał Kozłowski – profesor UJK.

W I semestrze 2019/ 2020 roku realizowaliśmy następujące projekty:

1.” Cyfrowy Senior” , projekt obsługi programów komputerowych przygotowany przez Komendę Wojewódzką ZHP w Kielcach, w którym uczestniczyło 12 naszych słuchaczy;
2. Projekt ” Akademia Aktywnego Seniora” w ramach tego projektu zrealizowaliśmy w 2 moduły:
a/ „Odbrązowić starość” – udział wzięło 16 słuchaczy
b/ „Na ścieżce do zdrowia urody i sprawności” – udział w nim wzięło 21 naszych słuchaczy.
Zajęcia tematyczne w ramach projektu prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W I semestrze zrealizowano 18 godzin zajęć. Zajęcia były bezpłatne.

Raz w miesiącu organizowane są pod kierownictwem Haliny Sidor wyjazdy do Solca – Zdroju. Średnio 40 słuchaczy korzysta z kąpieli w basenach siarczkowych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach realizował swoje zadania statutowe w ramach 18 sekcji tematycznych:

1. Sekcja psychologiczna jest prowadzona przez Wandę Kołodziejczyk, skupia w 2 grupach łącznie 79 słuchaczy. W porównaniu do poprzedniego semestru ilość słuchaczy powiększyła o 15 osób. Grupa wtorkowa spotkała się na zajęciach 9 razy, słuchacze sekcji psychologicznej uczestniczyli w 3 seansach filmowych w ramach ” Kina Senior”. Tematyka filmów omawiana była również podczas zajęć sekcji psychologicznej. Frekwencja w grupie wtorkowej wynosiła 65%. Grupa środowa spotkała się 11 razy. Frekwencja wynosiła 60%. Zajęcia odbywały się 1 w tygodniu.
Tematyka tych spotkań związana była z problematyką szczęścia osobistego, czynnikami składającymi się na poczucie szczęścia, jego wyznacznikami i sposobami jego zwiększenia.

2. Sekcja historyczna prowadzona jest przez Agnieszkę Malinowską. Skupia 10 członków. W I sem. Odbyło się 6 spotkań. Frekwencja wyniosła 95%. Zajęcia z historii zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem pracy. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu.

3. Sekcja przyrodnicza – prowadzona jest przez dr Krystynę Dutkiewicz. Należy do niej 36 słuchaczy. Skład osobowy sekcji przyrodniczej w porównaniu z poprzednim semestrem pozostaje bez zmian. Zrealizowano łącznie 20 godz. zajęć w tym: 7 wykładów w formie prezentacji multimedialnych, 2 lekcja muzealne i 1 zajęcia w terenie. Średnio 26 osób uczestniczyło w wykładach, 10 osób w lekcjach muzealnych. Zajęcia odbywały się 2 lub 3 razy w miesiącu. Zgodnie z założeniami programowymi zrealizowano w całości cykl zajęć pt. „Grzyby, porosty,śluzowce”, część cyklu pt. „Nowe dziedziny biologii”. Ponadto odbyły się zajęcia dotyczące pomocy ptakom w zimie oraz zaburzeń zmian sezonowych w przyrodzie w związku z ociepleniem klimatu.

4.Sekcja informatyczna – prowadzona jest przez Agnieszkę Pachocką. Jest nowoutworzoną sekcją UTW, ponieważ w drugim semestrze 2018/2019 sekcja informatyczna została rozwiązana. Należy do niej 11 słuchaczy, w I semestrze odbyło się 22 godz. z zajęć z podstaw obsługi i nauki korzystania z podstawowych programów komputerowych. Zajęcia odbywają się już na komputerach będących własnością UTW, które w br. zostały wyremontowane poprzez wgranie potrzebnych do programów oraz rozszerzenie ich pamięci. Założony plan pracy zrealizowano w 100%.

5. Sekcja geograficzno- turystyczna – prowadzona jest przez Elżbietę Durlej. Należy do niej 12 słuchaczy. Frekwencja na zajęciach wyniosła 97%. Zrealizowano 18 godzin zajęć w formie wykładów. W ramach sekcji odbywały się też w soboty spacery edukacyjne po terenie miasta i okolic. Celem ich było poznanie miejsc związanych z historią miasta. W spacerach brali też udział członkowie innych sekcji UTW.

6. Sekcja poetycka ” Feniks” – prowadzona jest przez Lucjanę Elżbietę Nowak. Sekcja liczy 19 członków. Jej skład pozostał bez zmian w porównaniu z poprzednim semestrem. Średnia frekwencja na zajęciach wyniosła 53%. Spotkania sekcji odbywają się raz w miesiącu. W ramach sekcji zorganizowano we wrześniu w Bibliotece Pedagogicznej przedstawienie słowno-muzyczne dla uczczenia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej pt. „Śpiewajmy pamięć o tych dziewczynach i chłopcach”, w październiku wieczór poetycki Wandy Frączek, w październiku wieczór poetycki Janusza Niewczasa oraz Kolędowanie w polskiej tradycji.

7. Sekcja Edukacji Obywatelskiej – prowadzona jest przez Jerzego Krawczyka . Należy do niej 52 słuchaczy. Średnia frekwencja wyniosła 72% . W porównaniu z poprzednim semestrem w sekcji przybyło 10 nowych członków. W I semestrze odbyło się 12 dwugodzinnych wykładów Swój program zajęć sekcja realizuje w formie wykładów otwartych w których uczestniczą też członkowie innych sekcji zainteresowanych proponowaną tematyką wykładów. Członkowie sekcji we wrześniu brali udział w Ogólnopolskiej akcji sprzątania świata i w kweście na starachowickich cmentarzach. W br. akademickim nawiązaliśmy współpracę z MPiT, która zaowocowała cyklem wykładów poświęconych historii powstania muzeum, pracy muzealników oraz historii powstania Starachowic. Wykłady prowadzone przez dyrektora MPiT Pawła Kołodziejskiego oraz Wiolettę Sobieraj cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy. W tę tematykę wpisał się również ciekawy wykład wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego. W I sem. udział w zajęciach sekcji wzięli również przedsiębiorcy z terenu miasta: Edward Płusa i Krzysztof Chaja, którzy opowiedzieli o powstaniu i działalności swoich firm. W I sem. odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Markiem Materkiem oraz pracownikiem Nadleśnictwa Starachowice. Z prawa cywilnego odbył się wykład dot. odszkodowań oraz obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowych. Sekcja prowadzi dodatkowo Społecznościowy Ogród UTW.

8. Sekcja literacka – prowadzona jest przez Dorotę Kiełek. Zajęcia sekcji odbywają się raz w miesiącu. Odbyły się cztery spotkania – łącznie 8 godz. zajęć. Należy do niej 37 słuchaczy. W porównaniu do poprzedniego semestru przybyło 5 członków. Średnia frekwencja to 82%. W tym roku szkolnym słuchacze sekcji uczestniczyli w wykładzie o Gustawie Herlingu Grudzińskim w Bibliotece Pedagogicznej, oraz w wykładzie przybliżającym twórczość literacką Wiesława Myśliwskiego.

9. Sekcja języka rosyjskiego – prowadzona jest przez Jadwigę Hamerę. Należy do niej 18 słuchaczy, frekwencja na zajęciach wyniosła 66%. Sekcja powiększyła się o 2 słuchaczy.W ramach sekcji zrealizowano 14 spotkań. Słuchacze uczyli się słownictwa i zwrotów gramatycznych zgodnie z realizowanymi tematami zajęć. W Listopadzie odbyły się zajęcia związane z tradycjami pogrzebowymi w Rosji, w grudniu sekcja zorganizowała spotkanie adwentowe, realizując jednocześnie temat ” Boże Narodzenie w prawosławiu.

10. Sekcja języka niemieckiego – prowadzona jest przez Jolantę Łodej. Sekcja liczy 26 osób W porównaniu z poprzednim semestrem ubyło 3 osoby. Zajęcia odbywają się w 2 grupach językowych o różnym poziomie zaawansowania. W I semestrze zrealizowano 52 godziny zajęć, średnia frekwencja wyniosła 75%. Założony plan pracy został zrealizowany. We wrześniu sekcję odwiedzili partnerzy z Darmstadt, wspólnie zwiedzano Zamość, Krzemionki Opatowskie, na zakończenie pobytu odbyło się ognisko integracyjne. W grudniu słuchacz uczestniczyli w wycieczce do Krakowa, uczestniczyli tam w grze miejskiej „Kod Goethego” , zwiedzili też Kiermasz Bożenarodzeniowy.

11. Sekcja języka włoskiego – prowadzona jest przez Agnieszkę Iwon. Należy do niej 15 słuchaczy. W porównaniu z poprzednim semestrem przybyło 6 słuchaczy. W ramach lektoratu słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa i prowadzenia rozmówek w języku włoskim. W ubiegłym semestrze sekcja włoskiego zaprezentowała spektakl pt. „Wieczór Leonarda da Vinci”. Zrealizowano 12 godzin zajęć . Średnia frekwencja wyniosła 80%. Zajęcia realizowane są zgodnie z programem.

12. Dyskusyjny Klub Filmowy – jest to nowa sekcja prowadzona przez Ewę Przygodę. Swoją działalność sekcja realizuje w oparciu o współpracę z kinem Starachowickiego Centrum Kultury. Średnio raz w miesiącu 40 słuchaczy UTW uczestniczy w projekcjach filmów w ramach ” Kino szkoła – Senior”. Są to filmy ambitne, poprzedzone wstępem prelegenta, oddziaływujące na emocje i zmuszające do refleksji. Tematyka ich jest również dyskutowane na zajęciach sekcji psychologicznej. Drugą działalnością sekcji jest udział w dyskusyjnym klubie filmowym działającym w oparciu o klasykę filmów czarno – białych. Należy tu 14 słuchaczy, którzy w 1 sobotę miesiąca uczestniczyli w projekcji 5 filmów.

13. Sekcja artystyczna – prowadzona jest przez Annę Majer. Obejmuje działalność plastyczną, należy tu 12 osób. Odbyło się 18 godzin zajęć praktycznych gdzie frekwencja wyniosła 80%. Do grupy fotograficznej należy 6 osób. W I semestrze odbyły się 4 godziny zajęć z fotografii. Grupa plastyczna uzupełnia swoje prace z miłośnikami fotografii np. fotografowanie martwej natury w różnym świetle. Wspomaga też swoimi pracami „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy” oraz imprezy UTW np. Juwenalia.

14. Gimnastyka usprawniająca – zajęcia prowadzi Beata Laszczyk. Udział w zajęciach bierze 95 słuchaczy. Zajęcia odbywają się w 4 grupach. Łącznie odbyło się 54 godzin zajęć gdzie frekwencja wyniosła 77%. Celem zajęć jest utrzymanie bądź podniesienie sprawności psychofizycznej słuchaczy, uświadomienie potrzeby i kształtowania nawyku aktywności ruchowej. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie aparatu ruchowego ćwiczących i zapobieganiu zmianom starczym w obrębie poszczególnych układów: ruchu, krążenia i oddychania.

15. Joga – sekcja prowadzona przez Agatę Musiałowską. Należy do niej 37 słuchaczy. Zajęcia odbywają się w 2 grupach, średnia frekwencja wyniosła 80%. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem i miały na celu podniesienie sprawności ruchowej słuchaczy UTW.

16. Zespół wokalny ” Srebrne Nuty” – kierowany jest przez Janinę Kowalik. Do zespołu należy 17 słuchaczek UTW, które spotykają się raz w tygodniu; w tym semestrze odbyło się 20 spotkań. Frekwencja wyniosła 73%. W porównani z poprzednim semestrem zespół powiększył swój skład o 4 osoby. Zespołowi akompaniuje Paweł Michalski. Zespół bierze udział w wydarzeniach UTW oraz współpracuje z innymi sekcjami. Swoimi występami uatrakcyjnił min. „Senioralia”, Inaugurację roku akademickiego, Spotkanie Noworoczne, czy imprezę miejską pt. „Kolędowanie bez barier”.

17. Kabaret ” Z Różą” – reżyserem i autorem tekstów jest Janusz Zakrzewski, którego z ramienia UTW wspomaga Zofia Skrońska. W kabarecie uczestniczy 9 słuchaczy UTW ( skład członków Kabaretu pozostaje bez zmian). Występom Kabaretu akompaniuje Wojciech Wąsala. Próby Kabaretu odbywają się raz w tygodniu, w tym semestrze było to 60 godzin. Frekwencja słuchaczy wynosiła 89%. Kabaret ze spektaklem” Autoterapia czyli kurujmy się” wystąpił w październiku na zabawie integracyjnej UTW i LOK oraz podczas uroczystości związanej ze 100 leciem PCK.

18. Spacery edukacyjne – w każdą sobotę słuchacze UTW brali udział w spacerach edukacyjnych po terenie miasta i okolic. Większość spacerów prowadziła Elżbieta Durlej w ramach pracy sekcji geograficzno – turystycznej, w trzecią sobotę miesiąca spacery odbywały się z Andrzejem Cyganem w ramach współpracy z oddziałem PTTK , część spacerów edukacyjnych dot. Historii Starachowic i historii Zakładów górniczo – hutniczych nad Kamienną prowadził Paweł Kołodziejski dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

PRACA W SEKCJACH PRZEDMIOTOWYCH w roku 2012

 

SEKCJA FILOZOFICZNO – PSYCHOLOGICZNA

Prowadzą ją już 6 rok mgr Wanda Kołodziejczyk, mgr Izabela Haczyk – Ćwik oraz od tego roku mgr Dariusz Grudniewski. Zapisanych jest 57 słuchaczy, którzy spotykali się w dwóch grupach (środy i piątki). W ciągu roku każda z grup odbyła 29 spotkań. Frekwencja wyniosła około 50 %. Zajęcia z filozofii prowadzone były w dwóch blokach, blok prowadzony przez Izabelę Haczyk – Ćwik dotyczył problematyki filozofii i przemian kulturowych epoki ponowoczesnej oraz ruchu New Age. Drugi blok zajęć z filozofii prowadzony przez mgr Dariusza Grudniewskiego dotyczył problematyki filozofii okresu antycznego i etyki. Zajęcia z psychologii poświęcone były problematyce samoświadomości osoby i postrzegania wartości, doskonalenia i utrzymania związków emocjonalnych. Wspólne analizowanie problemów związanych z filozofią i psychologią sprzyjało wymianie poglądów i doświadczeń. Atmosfera w grupie była bardzo pozytywna, powstały plany wprowadzenia nowych metod pracy, np. dyskusja panelowa – jest to wynik przemyśleń i postulatów studentów.

SEKCJA LITERACKA

Prowadzona już 5 rok przez mgr Dorotę Kiełek. Liczy 40 słuchaczy i 10 sympatyków. Odbyło się 32 spotkania w ciągu minionego roku, w tym 4 w MBP Kochanowskiego i 1 w Muzeum Przyrody i Techniki z okazji Festiwalu Pamięci Żydów. Słuchacze sekcji aktywnie uczestniczyli w spotkaniach „Głośnego czytania nocą”, a na jednym z nich, noszącym tytuł: „Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi” prezentowali swoje wiersze. 5 czerwca zaś spotkali się z A. Szymczyk, poetką, malarką, animatorką życia kulturalnego w Chicago i J. Obarą poetą i właścicielem wydawnictwa „Ars pro Memoria”. Swoje wiersze prezentowały członkinie sekcji: J. Murawska i M. Tokarek podczas promocji tomiku słuchaczy UTW „W ogrodzie wspomnień”. Na koniec semestru sekcja wzięła udział w spotkaniu ze znaną poetką Ewą Lipską, przyjaciółką Wisławy Szymborskiej. Ostatnie zajęcia 2012 r. to tradycyjne już spotkanie kolędowe. Śpiewom słuchaczy towarzyszył grający na skrzypcach Kamil Drabikowski. Słuchacze sekcji literackiej uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście, począwszy od Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, procesji św. Barbary czy Orszaku Trzech Króli. Słuchali wykładów, brali udział w koncertach muzycznych i poetyckich, oglądali wystawy malarskie i fotograficzne, chodzili na Wieczory Starachowickie i spotkania z twórcami kultury. „Dobrym duchem” sekcji jest Zofia Kupisek, która zaopatruje słuchaczy w wiele ciekawych książek z literatury faktu. Prowadząca sekcję jest dumna z poetek: J. Murawskiej, Z. Sadok i M. Tokarek, które wciąż tworzą nowe wiersze i życzy im w nowym roku twórczych i ciekawych pomysłów.

 

SEKCJA HISTORYCZNA

Prowadzona przez mgr Barbarę Berak. W ciągu roku odbyło się 14 spotkań (co drugi wtorek). Zaplanowane tematy zostały zrealizowane, obejmowały historię Europy i Polski w XIX w. Dwa zagadnienia: Romantyzm i realizm w malarstwie europejskim XIX wieku i „Sceny z powstań w malarstwie polskim” – bogato ilustrowane reprodukcjami przygotowała słuchaczka – I. Wróbel. Członkowie sekcji wykazują duże zainteresowanie historią, wiele czytają i chętnie dyskutują. Sekcja współpracuje z grupą turystyczną, z którą wędruje do miejsc związanych z historią.

 

KULTURA INNYCH NARODÓW

W jej ramach odbywają się raz w tygodniu zajęcia z języka i kultury Japonii. Prowadzi je Małgorzata Serwicka od maja 2012 r. Słuchacze zapoznają się z kulturą, estetyką, modą, wierzeniami i obrzędami kraju kwitnącej wiśni. Poznają starożytną i współczesna Japonię oraz potrawy typowe dla tego kraju. Ponadto zostały przeprowadzone warsztaty z kaligrafii. W pierwszym semestrze zostały poruszone także kwestie płci kulturowej, będące wstępem do ogólnych zajęć kulturoznawczych.

KLUB MIŁOŚNIKÓW MUZYKI POWAŻNEJ

Działa od 2012 r., kieruje nim mgr Matylda Swat. Zajęcia odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca. W spotkaniach uczestniczy 12 osób. Słuchacze poznawali muzykę Bacha, Beethovena, Mozarta i Vivaldiego oraz polską muzykę sakralną. Wszystkie zaplanowane tematy zostały zrealizowane.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Prowadzony jest przez mgr Jolantę Sopińską w Filii MBP przy ulicy Staszica. Spotkania odbywają się w ostatni czwartek miesiąca. Uczestniczy w nich 10 słuchaczek UTW. Na spotkaniach omawiane są wybrane pozycje książkowe, w sumie omówiono 14 tytułów. W ramach DKK odbyły się także 2 spotkania autorskie z Ewą Lipską i Wojciechem Kuczokiem.

 

SEKCJA INFORMATYCZNA

Podzielona jest na 3 grupy. Pierwszą liczącą 10 osób prowadzi mgr inż. Grzegorz Senderowski w I LO. W roku 2012 przeprowadził 46 godzin zajęć. Podstawową ich formą były warsztaty, na których poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych, słuchacze nabywali nową wiedzę i ćwiczyli umiejętności obsługi komputera, dokonywali różnych operacji na plikach i folderach.
Drugą i trzecią grupę informatyczną prowadzą Maryla Ćwik i mgr Rafał Gajewski w czytelni Biblioteki Miejskiej przy ulicy Kochanowskiego. Jedna z grup jest początkująca a druga średnio zaawansowana. Łącznie w obu grupach odbyło się 50 godz. zajęć. Odbywały się one w miłej atmosferze, studenci mieli własne pomysły na tematykę zajęć, np. obróbka zdjęć. Prowadzący reagowali na indywidualne potrzeby słuchaczy względem tempa i formy zajęć. Obie grupy poczyniły duże postępy. Grupa pierwsza i trzecia uczestniczyły także w warsztatach „Finanse dla seniorów” przygotowanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.
Od stycznia do czerwca działała czwarta grupa pod kierunkiem A. Cygana, liczyła 5 osób. Członkowie spotykali się 1 raz w tygodniu. Działalność grupy miała przede wszystkim na celu doskonalenie i ugruntowanie zdobytej dotychczas wiedzy informatycznej i wymianę doświadczeń.

 

SEKCJA REKREACYJNO – TURYSTYCZNA

W ramach tej sekcji odbywają się zajęcia acquafitnesu na basenie. Prowadzi je mgr Agata Musiałowska. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy podzieleni na 2 grupy odbywali ćwiczenia w basenie na głębokiej wodzie i basenie rekreacyjnym na płytkiej wodzie. Szczególną uwagę prowadząca poświęciła na naukę i doskonalenie utrzymania właściwej postawy oraz prawidłową technikę ćwiczeń z zastosowaniem sprzętu wypornościowo – oporowego jak: makarony, hantle, rękawice, piłki czy deski pływackie i ćwiczeń wykorzystujących właściwości fizyczne samej wody. W programie nowością były ćwiczenia angażujące całe ciało dla poprawy jego stabilizacji. Dużym uznaniem cieszyły się ćwiczenia realizowane w formie zabawowej i rytmiczno – taneczne do muzyki Latino,klasycznej czy znanych utworów rosyjskich.
Podobnie
zajęcia gimnastyczne na sali prowadzone przez mgr Beatę Laszczyk w 6 grupach ćwiczebnych, liczących po 16 uczestników i ukierunkowane były na utrzymanie pełnego zakresu ruchu w stawach, poprawienie równowagi i koordynacji ruchowej. Systematyczne zajęcia gimnastyczne wpłynęły pozytywnie na motorykę i witalność ćwiczących. Założenia programowe zrealizowane zostały w całości.
Choreoterapię– doskonałe lekarstwo dla duszy i ciała prowadziła mgr Małgorzata Dziamka według programu autorskiego. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i uczestniczyło w nich 10 osób.
Działalność turystyczną prowadzi w UTW Andrzej Cygan i Bożena Cyran. Słuchacze mogą 2 razy w miesiącu brać udział w ognisku z krótkim spacerem i 2 razy wędrować na dalsze trasy. Prowadzący A. Cygan przygotował i przeprowadził w ciągu 2012r 25 spacerów na trasie:
7 i 11.01,2012 Starachowice – Henryk – Lipie – Podłaziska,
25 01.2012 Starachowice – Oczyszczalnia ścieków – Kornatka,
28.01.2012 Starachowice – Kornatka – ognisko.
Zajęcia w lutym zostały odwołane ze względu na niskie temperatury.
3 i 7.o3.2012 r. ognisko i spacer na terenie ZHP Lubianka,
21 i 24,03.2012 r. Starachowice – Mirzec,
14.04.2012 r. Wąchock – ognisko i spacer wzdłuż zalewu,
21 i 24.04.2012r. Parszów – Marcinków,
3 i 5.05.2012r. ognisko na terenie Muzeum Przyrody i Techniki,
6 i 9.05.2012r. Starachowice – Dziurów,
22/23.06.2012r. nocne zwiedzanie Sandomierza,
30.06.2012r. Michałów – Starachowice IV Rajd Nordic Walking
29.09.2012r. – spacer do kapliczki św. Jacka,
3.10.2012r. – wędrówka: Starachowice Zach. – kapliczka św. Jacka – stadion,
20 i 24.10.2012r. spacer na trasie: Starachowice – Staw Kunowski – Bór Kunowski – Młynek,
7 i 10.11.2012r. – Muzeum Przyrody i Techniki – kolejka wąskotorowa – ognisko,
21 i 24.11.2012r. – jesienny spacer na trasie Staw Kunowski – Krynki – Brody,
12 i 15.12.2012r. zimowy spacer zakończony ogniskiem.
Bożena Cyran wspólnie z Międzyszkolnym Oddziałem PTTK zorganizowała 9 wycieczek pieszych i 8 autokarowych.
17.01.2012r. – pieszy złaz „Kality Rębajły” do Lipia,
21.01.2012r. – złaz na Polanę Langiewicza,
29.03.2012r. – Rajd wagarowicza,
19.05.2012r. – Piknik Archeologiczny „Rydno”,
23.05.2012r. – wycieczka do Rezerwatu Cisów w Daleszycach,
26/27.05.2012r. – Rajd nocny „Emeryka”,
16.06.2012r. – udział w Regionalnym Rajdzie Świętokrzyskich Seniorów.
15.07.2012r. – wycieczka do Częstochowy
21.07.2012r. – wycieczka rowerowa: Lipie – Mirzec – Trębowiec – Małyszyn – Starachowice,
29.07.2012r. – wycieczka autokarowa: Kowale – Muzeum Wsi Radomskiej – Radom,
4.08.2012r. – wycieczka autokarowo – piesza Zdobywamy Koronę Gór Świętokrzyskich”,
10.08.2012r – złaz na Dębowej Górze
11.08.2012r. – wycieczka autokarowa: Rytwiany – Kurozwęki,
15.08.2012r. – poznajemy pomniki przyrody w Starachowicach – piesza,
25.08.2012r. – wycieczka autokarowo – piesza: Pasmo bielińskie – Bieliny – Krajno,
31.08. – 9.09.2012r. – wycieczka do Odessy,
15.09.2012r. – wycieczka do Jarosławia i Leżajska,
28.09.2012r. – Spotkanie na Wykusie,
17.11.2012r. – udział w rajdzie „Jędrusiów”,
4.12.2012r. – IV Rajd Barbórkowy.

 

SEKCJE JĘZYKOWE

Naukę języka angielskiego prowadziła na zlecenie UTW Szkołą Językowa „Lingua”. Łączna liczba osób biorących udział w kursie wynosiła 31, a łączna ilość godzin w poszczególnych grupach 30. Zajęcia prowadził mgr Michał Kulczycki.
Sekcję języka niemieckiego prowadziła germanistka mgr Jolanta Łodej. Były dwie grupy. W grupie na poziomie podstawowym uczyło się 16 osób (do czerwca) a od października 12 osób. Taką sama ilość słuchaczy posiadała grupa średniozaawansowana. Wszystkie zagadnienia przewidziane planem zostały zrealizowane. Na zajęciach panowała atmosfera pracowitego skupienia i wzajemnej życzliwości. Uczestnicy zajęć doskonalili swoje umiejętności językowe. Z cyklu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, odbyło się spotkanie pod hasłem: „Obchodzimy urodziny”. Uczestnicy wykonali własnoręcznie kartki urodzinowe, złożyli życzenia i dali upominki jubilatom. Grupa wykonała też niemiecką wersję „Sto lat”. Słuchacze tej grupy kontynuowali korespondencję z uczestnikami aka 50+ z Darmstadt oraz Happenheim, czyli uczestnikami wymiany w ramach, której 12 osób wyjechało w lipcu do Niemiec. Podczas pobytu słuchacze UTW mieszkali w domach gospodarzy, co pozwoliło w praktyce zastosować zdobytą na zajęciach wiedzę.
Odbyło się też wspólne dla obu grup spotkanie adwentowe, które miało formę wycieczki do Krakowa. Uczestnicy zwiedzili Instytut Goethego, wysłuchali ciekawej prelekcji oraz obejrzeli krótki film na temat uczenia się j. niemieckiego ze Steffenem M
öllerem w roli głównej. Odwiedzili też wystawę z okazji Roku Braci Grimm, prezentującą ich dorobek literacki. W programie nie zabrakło spaceru po Rynku Głównym i zakupów na Kiermaszu Adwentowym. Uczestnicy obu grup przygotowali dekoracje choinkowe, stroiki, maskotki, pierniczki i przekazali je uczniom III LO na ich kiermasz. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na zakup książek do pracowni języka niemieckiego. Uczestnicy letniej wymiany z Damstadt utrzymywali stały kontakt mailowy i listowy z partnerami z Niemiec.
Sekcję języka włoskiego prowadziła mgr Agnieszka Iwon. Od stycznia do czerwca działały dwie grupy liczące łącznie 22 osoby, a w październiku została utworzona jedna grupa, w której skład wchodzi 18 osób. Drugi semestr przebiegał pod znakiem przygotowań do „Wieczoru włoskiego”, na który złożyły się informacje o kulturze włoskiej, Watykanie, sporcie, motoryzacji, modzie i kuchni włoskiej. Wypowiedzi ilustrowały prezentacje multimedialne. W części artystycznej studenci recytowali wiersze i śpiewali włoskie piosenki razem z publicznością. Na wieczór włoski grupy zaprosiły przedstawiciela firmy PZS Augusta Westland ze Świdnika oraz polsko – włoskie małżeństwo. Gościnnie wystąpił „Kabaret z Różą”. Uwiecznieniem wieczoru była wspólna degustacja włoskich potraw.
Od października zajęcia odbywają się w ZSZ prze ul. Szkolnej. Ponieważ do grupy doszły nowe osoby, znaczna cześć czasu poświęcono na powtarzanie i utrwalanie materiału z poprzedniego roku. Studenci UTW przyswajają sobie wymowę i jej zasady. Świetnie radzą sobie również z odmianą części mowy. Słuchacze wykazują duże zainteresowanie kulturą włoską i poznawaniem języka włoskiego.

SEKCJA PRZYRODNICZO – GEOGRAFICZNA

Prowadzona była przez dr Krystynę Dutkiewicz i mgr Józefa Kowalskiego. Zajęcia odbywały się każdego tygodnia w poniedziałek. Uczestniczyło w nich zwykle 15 – 20 osób. W każdym miesiącu jeden wykład o tematyce geograficznej prowadził mgr Józef Kowalski, pozostałe zajęcia z dziedziny neurofizjologii człowieka i zwierząt, ornitologii, biogeografii, zoologii oraz promocji zdrowia przeprowadziła dr Krystyna Dutkiewicz. W marcu wykład z zakresu botaniki przeprowadziła i przygotowała słuchaczka J. Murawska. Większość wykładów miała formę prezentacji audiowizualnych; ponadto wykorzystano cykl filmów BBC „Tajemnice ptaków”, cieszących się dużym zainteresowaniem słuchaczy. W maju członkowie sekcji uczestniczyli w wycieczce do Rezerwatu Cisów w Nadleśnictwie Daleszyce i pieszej wycieczce do lasów starachowickich, a w październiku obejrzeli Ogród Botaniczny we Wrocławiu.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Odbywały się zgodnie z planem. 21 czerwca na wieczór promocyjny tomiku wierszy słuchaczy UTW przygotowano wystawę zdjęć sekcji fotograficznej. – do czerwca prowadził Jacek Pawłowski. Od jesieni sekcję prowadzi Leszek Żmijewski. Liczy ona 17 osób. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. Omawiane były sprawy związane z budową i obsługą aparatów fotograficznych: analogowych i cyfrowych, główne zagadnienia z zakresu kreowania obrazów oraz analiza błędów w fotografii. Miały miejsce też zajęcia praktyczne w plenerze. W listopadzie sekcja pod kierunkiem prowadzącego przygotowała wernisaż pt. „Starachowiciana” w Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Starachowicach. Uwagę wszystkich zwróciła różnorodność wyboru tematyki i ciekawe ujęcia kompozycyjne. Zdjęcia robione były w różnych porach dnia i przy różnych warunkach atmosferyczno – oświetleniowych.

WARSZTATY PLASTYCZNE

prowadzi Elżbieta Kaczor.

Odbywały się zajęcia z tkaniny artystycznej. W czerwcu przygotowano w SDK wystawę prezentującą dorobek pracowni. Pracę cechowała różnorodność technik i tematów. 5 grudnia prace sekcji wystawione zostały w sali „Olimpii” na sesji starachowickich stowarzyszeń. Przepiękne karty świąteczne dla przyjaciół naszego stowarzyszenia wykonała Ania Majer – członkini tej sekcji.

KABARET Z RÓŻĄ”

prowadzi Jadwiga Cwalina – Krajewska

Zespół liczy 13 osób. Występy sceniczne kabaretu związane były ze spotkaniami okolicznościowymi i na zaproszenie osób krzewiących kulturę.

25.02.2012r. – wystąpił w Domu Kultury w Wąchocku na zaproszenie regionalnego pisarza P.J.Ciołka promującego swoją nową książkę pt. „Wąchockie klimaty i nie tylko”, 25.03.2012r. – w Bibliotece Miejskiej na spotkaniu z poetką A.Zanijat, która też współpracuje z kabaretem, 26.04.2012r. – w Bibliotece Miejskiej na zaproszenie Fundacji Kultury „Radostowa”, 9.05.2012r. – w Spółdzielni Mieszkaniowej z okazji dnia zwycięstwa. Był to pierwszy otwarty występ dla mieszkańców naszego miasta, 30.09.2012r. – występ na Senioraliach 2012 w Kielcach, 18.11.2012r. – udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów w Warszawie. Kabaret został wyróżniony i nagrodzony, 27.11.2012r. – występował w Radomiu w ramach spotkań integracyjnych UTW.

Wszystkie występy kabaretu przyjmowane były owacyjnie i z podziękowaniami.

 

We wszystkich sekcjach założone przez prowadzących zadania zostały zrealizowane.

Miniony, piąty rok działalności UTW obfitował w liczne zdarzenia, najważniejsze z nich to: promocja pierwszego zbiorku poezji słuchaczy UTW pt. „W ogrodzie wspomnień”, wydanie folderu na pięciolecie oraz wyjazd integracyjny do Niemiec.
Podsumowując działalność UTW słowa najwyższego uznania i serdeczne podziękowania należą się też naszym sponsorom i tym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy z wielkim zaangażowaniem prowadzili różne formy zajęć ze słuchaczami.

Opracowała : Halina Sidor