O PROJEKCIE

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

30.11.2021 r.  

Zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej Projektu 70/2019/RL na podstawie Umowy Partnerstwa Krajowego związanej z realizacją projektu pn. Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego (zwanego dalej: Projektem) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Działania w ramach projektu:

Przedsięwzięcie 1.1.1

Partycypacyjne opracowanie oferty EKO – szkoły oraz realizacja pilotażowego programu edukacji ekologicznej

Zadanie 6.

* Międzypokoleniowe warsztaty zielarskie, zatrudnienie trenera: 2 edycje po 30 godzin dla grupy seniorów i młodzieży.

* Budowa ogrodu (społecznościowego) ziołowego – seniorzy i osoby młode, koszty zakupu roślin, gleby i sprzętu ogrodniczego.

* Zarządzanie projektem – zatrudnienie koordynatora projektu

Całość budżetu zgodnie z umową: 56.414,56 PLN = 12.407,80 EURO (100%)

W tym:

– budżet środków europejskich: 47.952,37 PLN = 10.546,63 EURO (85%)

– budżet państwa: 8.462,19 PLN = 1.861,17 EURO (15%)

Okres realizacji: od 02.2022 r. do 02.2024 r.