IN MEMORIAM

Czas mija – ludzie odchodzą

Życie nabiera sensu i wartości poprzez to, co pozostawimy po sobie. Każde pokolenie wypracowuje swoje wartości – wartości ponadczasowe. Wartości duchowe, które pomagają podążać przez świat i wskazują, gdzie jest sens życia, cel, do którego dążymy. Warto zatrzymać się, obejrzeć za siebie, żeby zobaczyć to, czego czasem nie widać w pogoni za codziennością. W codzienności warto odnaleźć się, może zachwycić i dzięki temu rozpoznać własną wrażliwość. W osamotnieniu szukamy kogoś bliskiego, kto nas zrozumie i pocieszy. Powoli odkryć głębię istnienia i niepowtarzalne piękno świata.

Alicja Zanijat

Antoni Adamski ur.29 VII 1942 r. Był długoletnim pracownikiem FSC na stanowisku kierownika produkcji Wydz. D3. Ukończył Politechnikę Świętokrzyską. Ogólnie lubiany i szanowany przez pracowników. W 1999 roku został dyrektorem Oddz. PKS w Skarżysku Kam. Zapadł na zdrowiu i przeszedł na rentę. Zmarł 1 III 2013. Z żoną Anną mieli dwóch synów. Żona pracowała w SANEPIDZ – ie, skąd odeszła na emeryturę. Oboje byli członkami UTW od 4 III 2010 r. Antoni uczęszczał na lektorat języka angielskiego.

Informacje od żony uzyskała Halina Sidor

Jerzy Janik ur. 3 I 1947 roku zmarł nagle 5 sierpnia 2012 r.

Słuchaczem UTW był od początku jego założenia. Uczęszczał na zajęcia j. niemieckiego. Był zawsze solidnie przygotowany (braliśmy często z niego przykład) – czym nas motywował do nauki. Ambicją Jurka było poznać język niemiecki, gdyż jego córka mieszka w Niemczech.

Pamiętam lipiec 2012 roku kiedy byliśmy w Niemczech na zaproszenie odpowiednika naszego UTW – AKA 55+ w Darmstadt. Podczas pobytu u niemieckich przyjaciół dał się poznać jako wspaniały kolega, wzbudził również sympatię wśród grupy niemieckiej. Takim go zapamiętali i dali temu wyraz ofiarowując nam – już po jego śmierci – album fotograficzny pt. „Nasz i Wasz Jurek”.

Jurek był wspaniałym, uczynnym kolegą. Zawsze pogodny, chętnie pomagający innym i taki powstanie w naszej pamięci. Odszedł nagle i niespodziewanie, pustki po nim nikt nie wypełnił.

Małgorzata Dróżdż

Kochani – mam na imię Elżbieta(Majewska) pomimo, że już nie ma mnie wśród Was, pragnę przekazać parę informacji o swoim życiu.

Urodziłam się w 1946 roku w miejscowości Ścięgny koło Karpacza, jako jedna z czworga rodzeństwa. Po przeprowadzeniu się do Starachowic moi rodzice Stanisława i Kazimierz ciężko pracowali by zapewnić nam byt.

Z wykształcenia technik-ekonomista swoją karierę zawodową związałam z FSC, gdzie najpierw pracowałam na produkcji, by ostatecznie zająć stanowisko technik-planista w biurze. W 1968 urodziłam syna Marka. W 1994 roku urodziła się wnuczka Madzia, a w 2011 roku wnuczek Jasio.

Na emeryturę odeszłam w 2006r. Będąc na emeryturze zostałam członkinią UTW, gdzie poznałam wielu wspaniałych ludzi. Niestety w 2008 roku zachorowałam na nowotwór złośliwy i po 5 latach przegrałam walkę z chorobą. Dożyłam 67 lat. Mój pochówek odbył się 3 XI 2013 r. na cmentarzu przy ul. Polnej. Żegnam Was. Bądźcie zdrowi.

Informacje przekazał i uzupełnił s. Marek

Krystyna Makuła z d. Kazibudzka (ur. 5 IX 1936 – 2010) – ukończyła Technikum Finansowe w Starachowicach oraz studia magisterskie w zakresie finansów i rachunkowości w Szk. Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od 1962r. pracowała jako nauczyciel przedmiotów zawodowych – uczyła księgowości w Liceum Ekonomicznym (przekształconego później na ZSZ nr 1) w Starachowicach, aż do przejścia na emeryturę w 1987r. Była wybitnym ekonomistą, pedagogiem i wychowawcą wielu ekonomistów. Jej byli uczniowie wspominają ją bardzo ciepło. Była też radną w Urzędzie Miejskim oraz wielu aktywnie działających organizacji społecznych w naszym mieście. Taka zostanie w pamięci wychowanków, koleżanek i kolegów również z UTW, bowiem od początku tj. od 28 II 2008 była jego słuchaczką. Najczęściej widzianą na pieszych wędrówkach.

wspomina Krystyna Dobrucka

  • Pani Jadzia

Czyli Jadwiga Genowefa Węgrzecka, z domu Pilecka ur.2 I 1949r., współtworzyła z nami Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach od początku jego istnienia. Była w jego Radzie Programowej od 2007-2011 roku. Wytrwale prowadziła sekcje języków obcych, aż do momentu, do którego pozwoliła jej groźna choroba, postrach naszych czasów.

Swoim pracowitym i społecznie bardzo zaangażowanym życiu była nauczycielką i wychowawczynią w szkole podstawowej. Pracowała również z młodzież specjalnej troski wymagającej szczególnych predyspozycji. Zyskała sobie wielkie zaufanie środowiska. Przez wiele lat kierowała Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Bema w Starachowicach, skąd odeszła na emeryturę. Była też wśród ludzi tworzących Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie. W środowisku mieszkańców dzielnicy naszego miasta Orłowo czynnie wyróżniała się w pracy na rzecz nowej parafii pod wezwaniem Świętego Brata Alberta. Obecna zawsze tam, gdzie była potrzebna, współuczestniczyła w dziele ewangelizacji. Ciepłym słowem i erudycją uświetniała ważne wydarzenia kościelne w imieniu parafian.

Odeszła od nas (11.04.2013 r.) cicho, wciąż myśląc o najbliższych tak, by oszczędzić im cierpienia. Ostatnim Jej życzeniem było pragnienie, by zamiast kwiatów ofiarować w Jej intencji Mszę Gregoriańską. Pochowaliśmy Ją z żalem 13.04.2013r. uczestnicząc tłumnie w Jej pogrzebie celebrowanym przez księży aktualnie posługujących w parafii oraz z diecezji radomskiej. Brak nam Ciebie Jadziu.

Materiał zebrała Ewa Miernik.

  • Wspomnienie o Stanisławie WalkiewiczuStanisław Wojciech Walkiewicz ur. 24. 04. 1940 – zm.23.06.2013, starachowiczanin, posiadał niezwykle ciekawą osobowość, był pogodny, emanował empatią; bardzo aktywny w działalności społecznej i artystycznej. Czynnie działał w Towarzystwie Przyjaciół Starachowic (przez wiele lat był sekretarzem).W 2007 r. powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. Stanisław był w grupie założycieli i I Zarządzie (jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej).W chórze „Wiarusy” występował w oficerskim mundurze w czapce z granatowym otokiem. Śpiewał i grał na trąbce. To on nasz Staszek żegnał przyjaciół na miejscu spoczynku – melodią pełną melancholii, tkliwą i smętną.
  • Moja znajomość ze Stanisławem, to długoletnia koleżeńska znajomość od 1959 roku. Pracowaliśmy w FSC. Staś zawsze uśmiechnięty. Był szczupłym, wysokim, młodym kawalerem.
  • Stanisław artysta – z fotografią związany do „zawsze”, posiadacz wielu aparatów, krzewił tę artystyczną dziedzinę. UTW pozostawił wiele zdjęć dokumentujących jego działalność.Fotografował też uroki naszego miasta o każdej porze roku. Stanisław był artystą, tworzył abstrakcyjne piękno w muzyce, śpiewie i obrazie. Posiadał wysublimowany zmysł estetyki. Kochany Stasio!Wspominamy go z uśmiechem, bo zasłużył sobie na takie wspomnienia. On nie umiał być smutny. Z powagą i smutkiem nie było mu do twarzy. Na nic nie narzekał, nie skarżył się, nie mówił o chorobie. Z przekonaniem twierdził, że: „Starość nie udała się Panu Bogu … to prawda, ale żyć trzeba”, dopowiadał z uśmiechem.Czas od narodzin: nauka, praca zawodowa, praca społeczna, działalność kulturalno-artystyczna. W szczegółach, to każdy osobny rozdział biografii Stanisława Walkiewicza. Biografii, której nie trzeba beletryzować.
  • 4. 07. 2015 rok Alicja Zanijat.

Ci, którzy odeszli:

1. Krystyna Makuła – ur. 5 IX 1936 – zm. 2010; czł. UTW od 28 II 2008

2. Stanisław Walkiewicz – ur. 24 IV 1940 – 23 VI 2013; czł. UTW od 28 II 2008

3. Jadwiga Węgrzecka – ur. 2 I 1949 – zm. 11 IV 2013; czł. od 28 II 2008

4. Zofia Tofil – ur. 5 III 1945 – zm. 23 IV 2014; czł. UTW od 28 II 2008

5. Zofia Gałka – ur. 19 IV 1945 – zm. 29 X 2011; czł. UTW d 28 II 2008

6. Jerzy Janik – ur. 3 I 1947 – zm. 5 VIII 2012; czł. UTW od 1 X 2010

7. Irena Kumor – ur. 20 VI 1951 – zm. 2011; czł. UTW od 12 XI 2009

8. Julian Drapejkowski – ur. 2 I 1940 – zm. 2009; czł. UTW od 28 II 2008

9. Elżbieta Majewska – ur. 28 IX 1949 – zm. 2014; czł. UTW od 14 II 2011

10. Edmund Bińczak – ur. 5 I 1940; zm. (brak danych); czł. UTW od 24 IX 2012

11. Antoni Adamski – ur. 29 VII 1941 – zm. 1 III 2013; czł. UTW od 4 III 2010

12. Jerzy Kowalewski – ur. 19 VI 1948 – zm. 2013; czł. UTW od 15 I 2012

13. Maria Chojnacka – ur. 13 I 1948 – zm. 31 I 2016; czł. UTW od 28 II 2008

14. Teresa Lagner- zmarła 16.06.2019r;członek UTW od 28.02.2008r.

15. Józef Kowalski – zmarł 06. 09.2019 – wykładowca w UTW – sekcja geograficzna.                                                    

16. Jadwiga Nowak- zmarła 01.03.2020 – członek UTW od 04.10.2017

17. Barbara Berak  – zmarła 03.03.2020r. –  wykładowca w UTW – sekcja historyczna.

18.Wiesława Pawelec – zmarła 10.09.2020r. – Członek Zarządu I kadencji UTW

19.  Stanisław Szwugier- zmarł 22. 12.2020r – członek UTW od 08.11.2011r w tym członek Zarządu  IV kadencji UTW. 

20. Kamila  Smolińska   – zmarła 16.07.2021 – członek UTW od 01.10.2009r.   

21. Janusz Zakrzewski – zmarł 04.02.2022 – długoletni reżyser w  kabarecie przy UTW „Z Różą”.

22. Zofia Wiśniewska zmarła 01.04.2022r – od 26.10.2011r należała do UTW w tym  członek Samorządu Studenckiego III kadencji UTW.

23. Zofia Kupisek – zmarła 15.05.2022r- członek UTW od 18.10.2010r.

24. Marianna Kolendowska – zmarła 17.05.2022r – członek UTW od 05.11.2015r.