Zarząd

ZARZĄD UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W STARACHOWICACH

Jerzy Krawczyk – prezes

Dorota Jantos – wiceprezes 

Helena Wiesława Pęczek – wiceprezes

Urszula Fiałek – skarbnik

Małgorzata Jantos – skarbnik

Bożena Gaik – sekretarz

Teresa Prokop – sekretarz

Helena Pożoga-Buchelt – członek zarządu

Grażyna Urbańska – członek zarządu

Włodzimierz Gierada – członek zarządu

SAMORZĄD STUDENCKI PRZY UTW

Henryk Skrobisz – przewodniczący 

Teresa Sowa – wiceprzewodnicząca

Halina Surdy- członek

Ewa Przygoda – członek

Barbara Drab – członek

Dorota Cioroch – członek

Włodzimierz Werenkowicz – członek

Henryk Prokop – członek

Maciej Bachurski – członek

Stanisław Pacek – członek