Rajd Nordic Walking

          W dniu 14.czerwca 2013 r. odbył się Rajd Nordic Walking zorganizowany przez nasz UTW w ramach projektu współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Starachowicach.

         Ze Starachowic 60 – ciu uczestników rajdu wyjechało o godz. 900 wynajętym przez organizatora autobusem, na początek tras. Około godz. 1000 wyruszyliśmy na trasy :

 

 

I – sza trasaz Wałsnowa przez Grzegorzowice, Górę Chełmową do Nowej Słupi.

 

           Po drodze zwiedziliśmy kościółek pw. św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach, którego część zabudowy określa się na przełom X i XI wieku, a fundację kościoła przypisuje się rycerzowi Nawojowi herbu Topór. Kościół w ciągu lat był rozbudowywany, powiększany i upiększany. Parafia erygowana była ok. 1364 r. Ostatni widoczny wystrój kościoła to ołtarz fundacji Rauszerów – ostatnich dziedziców Grzegorzowic, wykonany z piaskowca kunowskiego przez tamtejszych mistrzów kamieniarskich. Wieńczy go rzeźba Zofii Trzcińskiej – Kamińskiej, związana z postacią św. Jana Chrzciciela.

           Ślicznie położony wśród lasów, na wzgórzu, zabytkowy kościół przyciąga licznych turystów.

 

            

          Z Grzegorzowic poprzez rezerwat modrzewia polskiego na Górze Chełmowej, zakłócając spokojny żywot wielomilionowej rzeszy mrówek ( i komarów ) zeszliśmy do Słupi Nowej, gdzie mieliśmy zbiórkę przy „piecowisku”.

 

 II – ga trasa – wyruszyła z Trzcianki aby łagodnym zboczem Łyśca wejść pod świętokrzyski   klasztor.

 

         Nie pierwsza to nasza wizyta na Św. Krzyżu, dlatego mniej zajmowaliśmy się zwiedzaniem a bardziej zmianami od ostatniego pobytu. Z dużym zainteresowaniem przyglądaliśmy się ogromnemu dźwigowi, który spełniał najważniejszą rolę w wykonywanym remoncie klasztornej wieży.

 

          Następnie, wyruszyliśmy drogą „królewską” do Słupi Nowej, do miejsca zbiórki przy „piecowisku”, podziwiając ustawione przy trasie stacje męki Pańskiej.

          Na miejscu zbiórki czekała na nas degustacja regionalnych smakołyków, oraz artystyczne występy kapeli i zespołu „Chełmowianki”.

 

 

 

          Po posiłku i krótkim odpoczynku przeszliśmy do pieców dymarkowych, gdzie obejrzeliśmy wytop żelaza w dymarkach.

 

            Zwabieni skocznymi melodiami przygrywającej kapeli uczestnicy rajdu, zapomnieli, że „mają w nogach” ok 15 km i przyłączyli się do wspólnych śpiewów i tańców.

 

 

           Pewnie wesoła zabawa jeszcze by się nie skończyła, ale zbliżająca się godz. odjazdu autobusu wymusiła na nas zakończenie imprezy.

 

 

 

 

           Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie i po zjedzeniu „na drogę” podpieczonej na ognisku kiełbaski udaliśmy się w drogę powrotną do domu.

 

 

 

Tworzymy bloga

 

       Od dzisiaj tzn. 05.06.2013 r. możemy tworzyć – pisać bloga. Po zalogowaniu członkowie UTW mogą pisać wszystkie swoje spostrzeżenia, uwagi pozytywne, negatywne, pochwały, krytyki, opinie, co byście chcieli zmienić, co kontynuować, czego jest za mało, czego za dużo i.t.p. Wszystkie wpisy będą przeglądane, omawiane na posiedzeniach Zarządu z odpowiednimi wnioskami i mamy nadzieję, że będą nam pomagały w lepszej współpracy. Dziękujemy za wpisy.

Samorząd Studencki

Zarząd UTW jest wspierany przez Samorząd Studencki w składzie:

 

Sidor  Halina                     –  przewodnicząca
Majer  Anna                      –  sekretarz
Wiśniewska  Zofia             –  członek
Głuchowska  Barbara        –  członek
Zuba  Zofia                        –  członek

 

 

 

Rada Naukowa

Od 29. sierpnia 2011r. w UTW funkcjonuje 10 osobowa Rada Naukowa w składzie:

                           ks. prof. Sławomir Fundowicz   
(przewodniczący)
Katolicki Uniwersytet Lubelski
  prof. Radosław Pawelec Uniwersytet Warszawski
  dr Alicja Krawczyk Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  dr Krystyna Dutkiewicz Polska Akademia Nauk
  prof. zw. Andrzej Kominek Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  prof.dr hab.  Jacek Wilczyński Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  dr Rafał Imos  
  dr Janusz Krywult Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  dr Jakub Kołodziejczyk Uniwersytet Jagiloński
  dr Piotr Rozwadowski  

 

 

 

Rada Programowa

 

 

Prowadzący

  Sekcja
 

Wanda Kołodziejczyk

  psychologia

                          

Izabela Haczyk-Ćwik

 

filozofia, informatyka
 

Dorota Kiełek

  literatura
  A. Malinowska   historia
  A. Malinowska   historia sztuki
 

Jolanta Sopińska

  Dyskusyjny Klub Książki
  Andrzej Cygan    turystyka (sekcja PTTK)
  A. Cygan i B.Cyran   sekcja turystyczna/wędrówki
  Grzegorz Senderowski   informatyka
  Agata Musiałowska   basen, joga
  Beata Laszczyk   gimnastyka
  Lucjana-Elżbieta Nowak   grupa literacka „Feniks”
  Michał Kulczycki   lektorat języka angielskiego
  Jolanta Łodej   lektorat języka niemieckiego
  Agnieszka Iwon   lektorat języka włoskiego
  Krystyna Dutkiewicz   przyroda
  Ewa Szklarczyk   geografia
  J. Pawłowski
  fotografika
  A. Majer   warsztaty plastyczne
  Z. Skrońska i J. Zakrzewski 
  Kabaret z Różą
       

 

 

Tak się zaczęło…

 

Jak się rodziła myśl o utworzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach?

Najbardziej wiarygodnie i obiektywnie należy stwierdzić, że kiełkowała ona w kilku środowiskach: w Towarzystwie Przyjaciół Starachowic, w Świętokrzyskim UTW w Kielcach i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starachowicach.

Pierwsza propozycja utworzenia UTW w naszym mieście padła na zebraniu TPS-u z ust  Jadwigi Cwaliny-Krajewskiej już w 2004r., która znała działalność UTW w Płocku, ale wówczas nie podjęto tej inicjatywy, gdyż nie było sprzyjających okoliczności.
Dopiero w roku 2005/06 kiedy w II  LO na ul. Szkolnej w Starachowicach utworzono Wydział  Zaoczny Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki z Łodzi im. Jerzego Chechlińskiego zaistniała potencjalna szansa realizacji dalszych starań  o utworzenie UTW. Jednocześnie o utworzenie filii Świętokrzyskiego UTW w Starachowicach zabiegała  w 2007r.  Krystyna Kunderak – ówczesna wiceprezes Świętokrzyskiego UTW oraz długoletni pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. W marcu 2007roku zaangażowała w to przedsięwzięcie koleżankę po fachu Annę Gębską – dyr. MBP im. A. Dygasińskiego w Starachowicach, która podjęła temat i wówczas wszystko potoczyło się błyskawicznie.
Na początku maja 2007 r. wspólnie z  K. Kunderak umówiły się na spotkanie z rektorem WSFiI – prof. Jerzym Rutkowskim w II LO, gdzie mieścił się Wydział Zamiejscowy tejże uczelni. Tam spotkały prezesa TPS – Józefa Kowalskiego i Alicję Zanijat – członka Zarządu TPS (oni byli  również inicjatorami powstania Wydziału Zamiejscowego  tej wyższej uczelni w Starachowicach).
To szacowne gremium zadecydowało o tym, że WSFiI z Łodzi obejmie patronatem naukowym tworzący się w naszym grodzie nad Kamienną UTW. Dalsze działania podejmuje dyr. MBP – Anna Gębska, która po otrzymaniu akceptacji ówczesnej Wiceprezydent  Miasta Starachowice – Wandy Balcerzak-Judasz wysłała ogłoszenia do lokalnej prasy oraz do filii MBP z informacją i zaproszeniem wszystkich osób zainteresowanych utworzeniem UTW w naszym mieście.

      Pierwsze spotkanie starachowickich seniorów poszukujących wiedzy i mających stale żywą potrzebę poznawania świata i ludzi – przygotowała MBP. Odbyło się ono 14 czerwca 2007r. w Czytelni MBP na ul. Kochanowskiego 5. Zainteresowanie okazało się nadspodziewanie duże, bowiem przybyło ponad 50 osób. Pokazało to, że liczna grupa seniorów, chce aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności.
Spotkanie  prowadziła Krystyna Kunderak, która omówiła cele i zasady tworzenia UTW. Na tym historycznym spotkaniu została powołana grupa inicjatywna składająca się z 15 osób, która następnie zainicjowała utworzenie Stowarzyszenia  UTW. W skład jego weszli: Maria Magdalena Łodej, Jadwiga Cwalina – Krajewska, Alicja Zanijat, Stanisław Walkiewicz, Adam Cieślik, Wiesław Góralska – Paluch (to członkowie TPS-u) oraz Lucjana Elżbieta Nowak, Maria Duda, Kazimierz Graba, Barbara Dobrowolska, Maria Kruszewska, Wiesława Pawelec, Ewa Miernik, Izabela Haczyk – Ćwik.
Dyrektor MBP zapewniła pomoc i pomieszczenia na działalność UTW. Sala Wystaw MBP przez długi czas była miejscem spotkań pierwszego Zarządu UTW, który nie szczędząc swojego czasu i poniesionych kosztów z ogromnym zaangażowaniem rozpoczął starania o prawną działalność UTW. Krystyna Kunderak znowu udzieliła pomocy – tym razem w opracowaniu Statutu i złożeniu wniosku do Sądu Rejonowego w Kielcach o rejestrację  w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło dnia 7 XI 2007r.
Jednocześnie trwały prace związane z rozpoczęciem pierwszego roku akademickiego 2007/08. W związku z tym poszukiwano kadry dydaktycznej, w skład której weszli prowadzący sekcje przedmiotowe oraz kadry naukowej- wykładowców wyższych uczelni, którzy mieli prowadzić wykłady ogólne dla słuchaczy z różnych dziedzin wiedzy. Następnie przygotowano tygodniowy rozkład zajęć, harmonogram wykładów i biuletyn informacyjny dla studentów. Trwał również nabór słuchaczy – deklaracje wstąpienia do UTW złożyło ok. 80 osób, a pod koniec roku było ich 150. Już na tym etapie działalności można było stwierdzić, że inicjatywa założenia naszego Uniwersytetu była bardzo potrzebna w środowisku lokalnym.

Uroczysta inauguracja I roku akademickiego 2007/08 odbyła się 10 XI 2007r.
Sala „Olimpia” przy Urzędzie Miasta w Starachowicach wypełniona była po brzegi. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: prof. Jerzy Rutkowski – rektor WSF i  poseł na Sejm RP – Krzysztof Lipiec, przedstawiciele władz miasta i powiatu, prezes TPS – Józef Kowalski, dyrektor MBP – Anna Gębska, wiceprezes Świętokrzyskiego UTW – Krystyna Kunderak.
W naszych pięknych Starachowicach zabrzmiał hymn studentów „Gaudeamus igitur” w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego „Concentus” pod kierunkiem dyrygent Magdaleny Mrózek. Były oficjalne wystąpienia i wykład inauguracyjny dr nauk medycznych – Tadeusza Pietrasa z Łodzi na temat szczęśliwego starzenia się. Zapanowała ogólna radość i wzruszenie – mamy wyższą szkołę dla seniorów – Uniwersytet Trzeciego Wieku! Są studenci zafascynowani ideą humanizmu, przyjaźni, wiedzą różnorodnych dziedzin, dotąd nie zgłębionych.

        Minęło pięć lat działalności UTW w Starachowicach. Postanowiliśmy sporządzić historyczny dokument – KALENDARIUM – tu zapiszemy wszystko, co naszym zdaniem należy ocalić od zapomnienia, zachować i przekazać do realizacji tym, którzy przyjdą po nas, naszym dzieciom, wnukom…

       SZANOWNYCH CZYTELNIKÓW zapraszamy do lektury naszej pasjonującej historii.

Zespół redakcyjny