20 lat Unii Europejskiej- wykład

Dziś 3.06.2024r w Centrum Kreatywności Pałacyk Wiceprezydent Marcin Gołębiowski poprowadził wykład dla słuchaczy UTW „ 20 lat Polski w Unii Europejskiej „.1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem wielkiej wspólnoty jaką jest UE. W referendum które odbyło się w dniach 7 – 8 czerwca 2003r ,za przystąpieniem do UE opowiedziało się aż 77,45 procent Polaków. Podjęta przed dwoma dekadami decyzja zapoczątkowała udział Polski w europejskim projekcie integracyjnym a samo członkostwo przyniosło naszemu krajowi wzmocnienie wspólnoty międzynarodowej oraz przyspieszyło rozwój gospodarczy , społeczny i kulturalny. Jako obywatele UE możemy swobodnie wybierać miejsce zamieszkania, pracy, a także podróżować po 27 krajach UE.

„Codzienność naszych prababek, czyli…..

Poniedziałek 27.05.2024r. Wykład plenarny pt. „Codzienność naszych prababek, czyli o kobietach XX wieku – poprowadziła dr Anna Przygoda z UJK w Kielcach.
Życie kobiety na dawnej wsi nie należało do najłatwiejszych, gdyż na ich barkach spoczywało wiele obowiązków. Pełniły role żon, matek i córek, pracowały ciężej niż mężczyźni, co niestety nie było doceniane.
Ze względu na patriarchalny model społeczności kobiety musiały być posłuszne mężczyznom, nie miały prawa do podejmowania decyzji. Początkowo odpowiedzialny za córki był ojciec, a później mąż. Na głowie kobiety spoczywał cały dom, rodzina i gospodarstwo. Ilość wykonywanych zajęć była przytłaczająca. Była postrzegana, jako sprzątaczka, kucharka, służąca pielęgniarka opiekunka i wszystko w jednej osobie – kobiecie. To właśnie kobiety były bohaterkami tamtych czasów.

26.05.24. Wierzbnik 400-lecie spektakl UTW

26.05.2024r. Kolejna – piąta i ostatnia odsłona spektaklu słowno – muzycznego „400 lat Wierzbnika – trudne początki” w wykonaniu słuchaczy UTW i przyjaciół: zespołu Teatr Muzyczny Nad Kamienną Starachowianie i MPiT „Ekomuzeum”, oraz Parku Kultury.
W gorące niedzielne popołudnie przenieśliśmy się do roku 1624, kiedy to Wierzbnik został założony przez opata Bogusława Radoszewskiego z klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu. Król Zygmunt III Waza nadał miastu prawo magdeburskie, targi tygodniowe i trzy jarmarki rocznie.

„Olimpia” Walne Zebranie UTW 20.05.24r.

20.05.2024r.w sali ” OLIMPIA” Urzędu Miasta w Starachowicach odbyło się Walne Zebranie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchaczy powitał Prezes Jerzy Krawczyk. Następnie Sekretarz Zarządu UTW Bożena Gaik przedstawiła propozycje regulaminu zebrania którą przyjęto jednogłośnie. Przewodniczącą zebrania została Wiceprezes Zarządu Dorota Jantos. Skład prezydium uzupełniono w jednogłośnych głosowaniach o Urszulę Fiałek Skarbnika Zarządu na Wiceprzewodniczącą , Bożenę Gaik Sekretarza Zarządu na Sekretarza zebrania oraz Komisję Skrutacyjną – Joannę Dziubińską – Adamczyk, Adama Buchelta i Henryka Prokopa. Po wysłuchaniu sprawozdania finansowego przedstawionego przez księgową UTW panią Renatę Kasprzyk za 2023r. przedstawiono pracę wszystkich sekcji oraz udział słuchaczy UTW organizowanych imprezach wspólnie z CUS i Urzędem Miasta ( a było ich wiele). Walne Zebranie uchwaliło nową składkę na rok 2024/2025. Skarbnik UTW Urszula Fiałek przedstawiła plan finansowy na rok 2024.Wiceprezes Zarządu Dorota Jantos przedstawiła plan merytoryczny na rok 2024 że szczególnym uwzględnieniem aplikowania o środki zewnętrzne: z Gminy Starachowice, Powiatu, programu Erasmus+, Funduszy Mechanizmu Norweskiego.
Następnym punktem zebrania było sprawozdanie z rozliczeń księgowych oraz opinia o wyżej przedstawionych sprawozdaniach Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącą Elżbietę Bidzińską i sprawozdanie Samorządu Studenckiego UTW przedstawione przez Przewodniczącego Henryka Skrobisza. Na tym zakończono część sprawozdawczą Zarządu. Następną miłą częścią zebrania było nadanie tytułu Honorowego Członka UTW. Tym razem za duży wkład w działanie UTW otrzymały nasze koleżanki Krystyna Dutkiewicz i Małgorzata Małgorzata Wyderska . Gratulujemy. Przedstawiono plan działania dydaktycznego na rok 2024 i zakończono zebranie.
 

Pałacyk Schoenberga

W dniu wczorajszym 13.o5.2024r.  w sali UTW Starachowice odbył się kolejny wykład plenarny pt. „Rewitalizacja Pałacyku Schoenberga w Wąchocku”. Prowadzący to pan Krzysztof Chaja.
Pałacyk wpisany jest do rejestru zabytków i jego odbudowanie może w sposób znaczący zmieniać detali architektonicznych. Planowana jest odbudowa i adaptacja zniszczonych budynków na mieszkania. Renowacją objęty będzie też teren wokół budynków. W spotkaniu uczestniczyła pani wiceprezes Zarządu firmy P.P.U.H.”Perfopol” Ewelina Cieślik.

Adam Cieślik

W dniu 10.05204r. zmarł nasz kolega Adam Cieślik .był członkiem pierwszego Zarządu UTW w 2007 -2011.Da l się poznać jako dobry ,uczynny kolega, utalentowany grafik, poeta Był członkiem grupy poetyckiej Feniks. Jego wiersze drukowano w kolejnych tomikach poezji wydawanych przez UTW. W roku 2023 w Urzędzie  Miejskim pokazano jego dorobek artystyczny , poetycki wystawiając jego prace.

POWIADOMIENIE

Zawiadamiamy że nabożeństwo żałobne za naszego zmarłego kol. Adama Cieślika odbędzie się dn.14 mają ( wtorek) o godz 14:00 w Kościele św. Trójcy w Wierzbniku , skąd nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz przy ul. Polnej. O czy powiadamiają pogrążeni w żalu Żona z Rodziną