Podajemy do wiadomości Słuchaczy UTW ,że w nowym roku akademickim rozpocznie swoją działalność sekcja teatralna. Już są prowadzone  zapisy chętnych osób . Zainteresowane osoby zapraszamy osobiście  do biura UTW w godzinach dyżurów 1000-1200 lub o kontakt telefoniczny nr.tel.792 805 590.

   Zarząd UTW