Zapraszamy na spotkanie koła geograficzno-turystycznego w dn. 25.04.2017 r. o godz. 1630  w galerii „Skałka” Ip ( spotkanie przełożone z dn.02.05.2017 r.), na którym zostaną przedstawione propozycje i omówione szczegóły letnich wyjazdów m.inn. do Bułgarii (Sozopol) od 15.07.2017 r.*--