W  związku z małym zainteresowaniem gimnastyką  w czwartki rezygnujemy z prowadzenia tych zajęć.

ZARZĄD UTW.