Na zakończenie roku akademickiego Zarząd UTW i Samorząd Studencki organizują ognisko integracyjne, które odbędzie się 28 czerwca o godzinie 1600 na terenie Muzeum Przyrody i Techniki. Z uwagi na konieczność poczynienia zakupów prosimy o zapisywanie się chętnych na listę, która znajduje się w biurze UTW w godzinach pełnionych  dyżurów.