Jest możliwość zorganizowania odpłatnych zajęć z choreoterapii. Zapisy zainteresowanych osób taką właśnie formą aktywności fizycznej prowadzone są w biurze UTW w czasie dyżurów do 20.10.2016r. Gdy zbierze się odpowiednia grupa chętnych, zajęcia "ruszą".