• 15 listopada (wtorek) w  "Domu Nauczyciela" (ul. Partyzantów) o godz.12.00 odbędzie się organizacyjne spotkanie dla sekcji "Choreoterapii" z M. Dziamką. Za godzinę pracy z grupą opłata wynosi 60 zł.
  • 17 listopada(czwartek) o godz. 14.00 w DDP "Senior-Wigor" będzie spotkanie: "Piękno i zdrowie w kolagenie".
  • Można już zapisywać się w biurze UTW w czasie dyżurów na spektakl "Dziadek do orzechów" w Sali Koncertowej UM w Radomiu. Wyjazd 11 grudnia 2016r. (niediela). Przy zapisie przymowane są opłaty w wysokości 80,- zł od osoby (słuchacza UTW). W cenę wkalkulowany jest bilet (70,-zł), przejazd autokarem i ubezpieczenie. Szczegóły w komunikatach grudniowych.
  • Wyjazd do Warszawy (23.11.2016r.) o godz. 6.00 z zatoczki na przeciwko "Bistro-Manhattan".
  • 18 grudnia na placu "Pod Skałkami" odbędzie się Wigilia Miejska. Chętni słuchacze UTW proszeni są o zgłoszenie woli zrobienia wypieków na stół wigilijny. Można już się zgłaszać w biurze UTW, a szczegóły obchodów WIGILII MIEJSKIEJ podane zostaną w komunikatach grudniowych.
  • Przypominamy, że na początku przyszłego roku akad. (07.listopada), będziemy obchodzić uroczyście 10-lecie istnienia UTW w Starachowicach. W związku z tym w biurze UTW jest przygotowana "Księga Pomysłów". Wszystkich zachęcamy do zgłaszania ich dyżurującym w biurze członkom Zarządu. Wszystkie zostaną wpisane do owej księgi i będą brane pod uwagę przy przygotowywaniu programu uroczystości.
  • Przy okazji przypominamy poszczególnym sekcjom, że już mogą (a nawet powinny) zacząć przygotowania do prezentacji swojej 10-letniej działalności, które to prezentacje uświetnią uroczystości 10-lecia UTW. Najlepsza praca będzie doceniona ;).
  • Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna będzie od 23.12.2016 r. do 31.12. 2016r.