Komenda Policji w Starachowicach zaprasza słuchaczy UTW  29.03.2017r.(środa) o godz. 11.00 na wykład dotyczący bezpieczeństwa ludzi starszych na drogach. Spotkanie odbędziesię w siedzibie starachowickiej policji.